بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه ! آخه به تو هم میشه گفت آدم؟ کدوم آدمی رو دیدی سر کلاس گوشیش رو روشن بزاره؟ نمیگه آخه من خوابم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم برای یه اسکناس پاره 100 تومنی، اندازه 200 تومن چسب مصرف کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم با استفاده از افعال منفی، تعارف کنیم... مثلا:: نمی فرمایید؟ نمیخوای؟ نمی خوری؟ نمیای تو؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم موقع دعوا به طرف بگیم: ببین من دیوونه ام هااااا!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ لزتی تو این نیست که صدای جر خوردن شلوارت بیاد اما ببینی که شلوارت سالمه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه قیمت جوراب کسی نمیدونه چنده: چیه خب روز مادر که نمیشه هیچی نخریم. هههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدبختی بالاتر از این که روز مادر چهارشنبه روز معلم پنج شنبه وتولد مامانم 28 اردیبهشت ومن باید به 3 مناسبت واسه مانم کادو بخرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خسته‌ام نه اینکه کوه کنده باشم نه! . . . . ظرفا رو شستم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـه زمـانی هـرکی مـوبایل نـداشت کــلاس بـود: الـان هـر کـی ابــرو بـر نـمیداره کـلاس داره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـن فــک مـیکردم ایـن دمپــایی ابـری خــیس شـوخیه: نــگو پـه جــدیـه اووووووی،میسوزهه :((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ملت واسه تجدید خاطره آلبوم عکساشونونگا میکنن ما هم کافیه زیر تختمونو تمیز کنیم !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرای تازه کار موقع ابرو بر داشتن:خدایا غلط کردم دیگه به ابروهام دست نمیزنم گوه خوردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بـــــارم رفـــــتم مغــازه سیــگـار بخــــــــــرم هــــــــــمــون اول گفـــت بَه ســـلام، شــــما پسر فلــانـــی ای؟ گــــفتـــم آره، ســـس مــــایونز خــــوب چــــی داری؟ :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه کسی که فرستادم دنبال نخود سیاه برم پیداش کنم دو کیلو براش بیارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سکوتم از رضایت نیست . . . . اینترنتم هى قطع میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پست گذاشتم کلا 12 تا لایک خورده 5 تاش کار خودمه.!!!!! مانند من یافت میشود آیا؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه ! آخه به تو هم میشه گفت آدم؟ کدوم آدمی رو دیدی سر کلاس گوشیش رو روشن بزاره؟ نمیگه آخه من خوابم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم برای یه اسکناس پاره 100 تومنی، اندازه 200 تومن چسب مصرف کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم با استفاده از افعال منفی، تعارف کنیم... مثلا:: نمی فرمایید؟ نمیخوای؟ نمی خوری؟ نمیای تو؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم موقع دعوا به طرف بگیم: ببین من دیوونه ام هااااا!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ لزتی تو این نیست که صدای جر خوردن شلوارت بیاد اما ببینی که شلوارت سالمه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه قیمت جوراب کسی نمیدونه چنده: چیه خب روز مادر که نمیشه هیچی نخریم. هههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدبختی بالاتر از این که روز مادر چهارشنبه روز معلم پنج شنبه وتولد مامانم 28 اردیبهشت ومن باید به 3 مناسبت واسه مانم کادو بخرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خسته‌ام نه اینکه کوه کنده باشم نه! . . . . ظرفا رو شستم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـه زمـانی هـرکی مـوبایل نـداشت کــلاس بـود: الـان هـر کـی ابــرو بـر نـمیداره کـلاس داره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـن فــک مـیکردم ایـن دمپــایی ابـری خــیس شـوخیه: نــگو پـه جــدیـه اووووووی،میسوزهه :((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ملت واسه تجدید خاطره آلبوم عکساشونونگا میکنن ما هم کافیه زیر تختمونو تمیز کنیم !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرای تازه کار موقع ابرو بر داشتن:خدایا غلط کردم دیگه به ابروهام دست نمیزنم گوه خوردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بـــــارم رفـــــتم مغــازه سیــگـار بخــــــــــرم هــــــــــمــون اول گفـــت بَه ســـلام، شــــما پسر فلــانـــی ای؟ گــــفتـــم آره، ســـس مــــایونز خــــوب چــــی داری؟ :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه کسی که فرستادم دنبال نخود سیاه برم پیداش کنم دو کیلو براش بیارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سکوتم از رضایت نیست . . . . اینترنتم هى قطع میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پست گذاشتم کلا 12 تا لایک خورده 5 تاش کار خودمه.!!!!! مانند من یافت میشود آیا؟؟؟؟؟