بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

۲روز پیش رفتم مجلس ختم بابای یکی از بچه ها، اومدنی میخواستم به مادر دوستم بگم غم آخرتون باشه... برگشتم گفتم :بار آخرتون باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم بریم حموم و از بهترین نرم کننده های مو استفاده کنیم،، بعد که اومدیم بیرون ،،، سریع تافت بزنیم به موهامون.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم..... از دزدگیر ماشین برای یافتن صاحب خودرویی که بد جایی پارک کرده استفاده کنیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دکمه روشن کردن کولر باید همه جای خونه باشه ، دکمه خاموششم تو انباری زیر دبه سیرترشی (واسه اينكه دست بابا بهش نرسه!)…

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم کتاب " بیشعوری " رو میخوندم بیشعورارو به 30 گروه تقسیم کرده بود دیدم من تو 12 تا ازین گروها قرار دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی بده ها! پارچ آب در داشته باشه ! آدم میره سریخچال یه قلوپ آب بخوره کوفتش میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی خدا وکیلی اگه به بابام بگن که ماشین زده مهدی پسرتو کشته اولین سوالی که میپرسه اینه که ماشین بیمه داره یا نه!!!!!!!! نتیجه:خوردن دو بار ماهی در هفته ضروری استD:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی جایزه هایی که مامانم برای WC رفتن به موقع خواهر زاده 3 سالم در نظر میگیره فدراسیون های ورزشی برای صعود تیم ملی هامون به المپیک و جام جهانی در نظر نمیگیرن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان یه سوال برام پیش اومده... قدیما که بالش ها گرد بودن وقتی گرم میشدن چجوری میپیچوندنشون؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب دیر وقت بیرون بودم مامانم اس ام اس داده کدوم قطعه؟؟؟ آخه مادر من سر راهی بودنم به کنار مرده چه جوری اس ام اس بنویسه؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترخالم 22 سالشه هنوزم وقتی مریض میشه قرص سرماخوردگی کودکان میخوره دخترخالم:-)) من:-O قرص سرماخوردگی:-)) کودک درونش تو حلقم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداییش خیلی حال میده ها! فامیلیت صالح باشه بعد اسم بچه ات رو بزاری ساحل! ملت دچار خود درگیری میشن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مي دونم چه حكمتيه كه هر وقت خودمو تو صفحه گوشيم نگاه مي كنم ديگه نمي خوام دل بكنم انصافا از هر آيينه اي قشنگتر نشون ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا من یه سوالی برام پیش اومده! چرا بعضی ها دوبل برگر با سیب زمینی سرخ کرده رو با “نوشابه رژیمی” میخورن ؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر خطاب به دوست دخترش: عزیزم دیدم خودت گلی برات کود خریدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر تا حالا نشده دیگه هم نمیشه الکی تلاش نکنید "ستاد ایجاد ناامیدی در افراد"

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

۲روز پیش رفتم مجلس ختم بابای یکی از بچه ها، اومدنی میخواستم به مادر دوستم بگم غم آخرتون باشه... برگشتم گفتم :بار آخرتون باشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم بریم حموم و از بهترین نرم کننده های مو استفاده کنیم،، بعد که اومدیم بیرون ،،، سریع تافت بزنیم به موهامون.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط ما میتونیم..... از دزدگیر ماشین برای یافتن صاحب خودرویی که بد جایی پارک کرده استفاده کنیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دکمه روشن کردن کولر باید همه جای خونه باشه ، دکمه خاموششم تو انباری زیر دبه سیرترشی (واسه اينكه دست بابا بهش نرسه!)…

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم کتاب " بیشعوری " رو میخوندم بیشعورارو به 30 گروه تقسیم کرده بود دیدم من تو 12 تا ازین گروها قرار دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی بده ها! پارچ آب در داشته باشه ! آدم میره سریخچال یه قلوپ آب بخوره کوفتش میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی خدا وکیلی اگه به بابام بگن که ماشین زده مهدی پسرتو کشته اولین سوالی که میپرسه اینه که ماشین بیمه داره یا نه!!!!!!!! نتیجه:خوردن دو بار ماهی در هفته ضروری استD:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی جایزه هایی که مامانم برای WC رفتن به موقع خواهر زاده 3 سالم در نظر میگیره فدراسیون های ورزشی برای صعود تیم ملی هامون به المپیک و جام جهانی در نظر نمیگیرن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان یه سوال برام پیش اومده... قدیما که بالش ها گرد بودن وقتی گرم میشدن چجوری میپیچوندنشون؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب دیر وقت بیرون بودم مامانم اس ام اس داده کدوم قطعه؟؟؟ آخه مادر من سر راهی بودنم به کنار مرده چه جوری اس ام اس بنویسه؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترخالم 22 سالشه هنوزم وقتی مریض میشه قرص سرماخوردگی کودکان میخوره دخترخالم:-)) من:-O قرص سرماخوردگی:-)) کودک درونش تو حلقم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداییش خیلی حال میده ها! فامیلیت صالح باشه بعد اسم بچه ات رو بزاری ساحل! ملت دچار خود درگیری میشن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مي دونم چه حكمتيه كه هر وقت خودمو تو صفحه گوشيم نگاه مي كنم ديگه نمي خوام دل بكنم انصافا از هر آيينه اي قشنگتر نشون ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا من یه سوالی برام پیش اومده! چرا بعضی ها دوبل برگر با سیب زمینی سرخ کرده رو با “نوشابه رژیمی” میخورن ؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر خطاب به دوست دخترش: عزیزم دیدم خودت گلی برات کود خریدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر تا حالا نشده دیگه هم نمیشه الکی تلاش نکنید "ستاد ایجاد ناامیدی در افراد"