بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو هدیه ای هستی برای سینه ی پر دردم من عطر وجود تورا برای شفایم میبویم... . . . ای شلغم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

منﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺖ ﻭ ﻣﺖ ﭼﻴﻪ ! ﻫﺪﻑ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ! ﻻﻣﺼﺐ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﭘﺖ ﻭﻣﺖ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻣﻴﺸﻢ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از کلمات قصار خودم: آغاز هر پایانی یعنی پایان هر آغاز که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع آغاز بی پایان!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن آرامش یعنی هروقت قهر کنی ، مطمئن باشی کسی جاتو نمی گیره ما که تا یه عشوه اومدیم طرف عروسی کرد رفت !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیمترها لحن مردها :گستاخی مکن زن!!! طعام را بیاور ... . . امـــــــــا اکنون : عزیزم ظرفا نوبت منه یا تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یکی مپرسن دوست داری بابات بمیره ارثش برسه به تو ؟ میگه: نه ؛ دوست دارم بکشنش( به قتل برسون) تا دیه اشم بگیرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه که چن تا از این angri bird رو داشتم بعد هر وقت کسی رفت رو اعصابم با پلخمون ول کنم تو صورتش خخخخخخخخخخع

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من یه گل زیبا وطبیعی تو اتاقم دارم ولی مگس ها روش میشینن نمیدونم یا مگسا باکلاس شدن یا گل من بیخوده تو روخدا کمکم کنید هنگ کردم...0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداییش خیلی حال میده ها فامیلیت صالح باشه بعد اسم بچه ات رو بزاری ساحل ملت دچار خود درگیری میشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مسئله ریاضی در حیفستان: کرمعلی از میوه فروشی یک کیلو سیب میگیرد و پانصد تومان میدهد . کرمعلی چند سال از برادرش بزرگتر است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو اسپانیا 30 % ازدواجا از طریق فیسبوکه . . . . . ولی تو ایران بعده 3 ماه که با دختره چت میکنن تازه میفهمن پسر بوده.. :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غصنفر در دانشگاه تاريخ ميخونده. ازش ميپرسند رشته تو چيه؟ ميگه مهندسي اموات!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من اکثر توالت عمومیایی که رفتم قسمت مردونه نوشتن مردانه ولی قسمت زنانه نوشتن "زنانه ورود آقایان ممنوع"چی فک کردن دربارهی ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توی دانشگاه ما 100% اینو مینویسن.!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب خوابتو دیدم .یه لباس نارنجی خیلی قشنگ تنت بود چقد بهت میومد .هرچی بهت اصرار کردم بیا بالا گفتی نه آشغالا رو بده برم دیر وقته...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بــعــضــیــا هـــم کـــه ایــنــقــدر از خــودشــون تــعــریــف مـیـکـنـن کـه آدم رو یـاد ابــراهــیــم تــهــامــی میندازن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به این موضوع تا حالا فك كرده بودین كه لامصـــب موقع درس خوندن، زل زدن تو دیوار هم جذابیت خاص خودش رو داره :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو هدیه ای هستی برای سینه ی پر دردم من عطر وجود تورا برای شفایم میبویم... . . . ای شلغم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

منﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺖ ﻭ ﻣﺖ ﭼﻴﻪ ! ﻫﺪﻑ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ! ﻻﻣﺼﺐ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﭘﺖ ﻭﻣﺖ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻣﻴﺸﻢ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از کلمات قصار خودم: آغاز هر پایانی یعنی پایان هر آغاز که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع آغاز بی پایان!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن آرامش یعنی هروقت قهر کنی ، مطمئن باشی کسی جاتو نمی گیره ما که تا یه عشوه اومدیم طرف عروسی کرد رفت !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیمترها لحن مردها :گستاخی مکن زن!!! طعام را بیاور ... . . امـــــــــا اکنون : عزیزم ظرفا نوبت منه یا تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یکی مپرسن دوست داری بابات بمیره ارثش برسه به تو ؟ میگه: نه ؛ دوست دارم بکشنش( به قتل برسون) تا دیه اشم بگیرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه که چن تا از این angri bird رو داشتم بعد هر وقت کسی رفت رو اعصابم با پلخمون ول کنم تو صورتش خخخخخخخخخخع

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من یه گل زیبا وطبیعی تو اتاقم دارم ولی مگس ها روش میشینن نمیدونم یا مگسا باکلاس شدن یا گل من بیخوده تو روخدا کمکم کنید هنگ کردم...0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداییش خیلی حال میده ها فامیلیت صالح باشه بعد اسم بچه ات رو بزاری ساحل ملت دچار خود درگیری میشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مسئله ریاضی در حیفستان: کرمعلی از میوه فروشی یک کیلو سیب میگیرد و پانصد تومان میدهد . کرمعلی چند سال از برادرش بزرگتر است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو اسپانیا 30 % ازدواجا از طریق فیسبوکه . . . . . ولی تو ایران بعده 3 ماه که با دختره چت میکنن تازه میفهمن پسر بوده.. :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غصنفر در دانشگاه تاريخ ميخونده. ازش ميپرسند رشته تو چيه؟ ميگه مهندسي اموات!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من اکثر توالت عمومیایی که رفتم قسمت مردونه نوشتن مردانه ولی قسمت زنانه نوشتن "زنانه ورود آقایان ممنوع"چی فک کردن دربارهی ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توی دانشگاه ما 100% اینو مینویسن.!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب خوابتو دیدم .یه لباس نارنجی خیلی قشنگ تنت بود چقد بهت میومد .هرچی بهت اصرار کردم بیا بالا گفتی نه آشغالا رو بده برم دیر وقته...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بــعــضــیــا هـــم کـــه ایــنــقــدر از خــودشــون تــعــریــف مـیـکـنـن کـه آدم رو یـاد ابــراهــیــم تــهــامــی میندازن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به این موضوع تا حالا فك كرده بودین كه لامصـــب موقع درس خوندن، زل زدن تو دیوار هم جذابیت خاص خودش رو داره :|