بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺯﻥ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﯼ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﯼ ؟. . . . ﺯﻥ:ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ. . . . ﻣﺮﺩ:ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ. . . . ﺯﻥ:ﺍﺩﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﯼ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﺍﺩﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﯼ ؟. . . . ﺯﻥ:ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معمولا وقتی خانوادگی با ماشین میریم جایی اول میریم داروخونه و باند و چسب زخم میخریم میدونید چرا؟ چون با داداشم سرِ نشستن کنار پنجره ماشین دعوام میشه و میزنیم همو نابود میکنیمD:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونید من کی فهمیدم زندگی خیلی سخته؟ . . . . دیروز بعد ظهر ساعت4 !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کره جنوبی سرعت اینترنت ایران رو تو برنامه شوک نشون میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من " و " اون روی سگم " و " کودک درونم " و "خر وجودم" و "کرم درونم" یه خانواده ایم خيلي ام با هم خوشبختیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من فکر کنم خانم صادقی از سوسک می ترسه جون وقتی اسم منو میبینه اصلا جوک منو نمی خونه و می ره جوک بعدی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻮ ﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا شماهم وقتی یه لیوان شربت جلوتونه و توش یخ داره دوس دارین یخای توشو بجویین یا فقط من اینجوریم؟؟؟!! خیلی حال میده!!! یبار شومام امتحان کنین!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوز نسل آدمایی که تی شرت آمییتا پاچان میپوشن منقرض نشده دیدم که میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این که میگن خدا همه چیزو به یه نفر نمیده راسته مثلا دیوید بکام درسته خدا بهش خوشگلی داده ، هیکل خوب داده ، استعداد فوتبال داده و ... اما مث من که یه خال رو بینیش بهش نداده که

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان مادرم اومده میگه بیا دلستر بخور پسرم تعجب کردم میگم دستت درد نکنه میگه آخه از این تلخاست کسی نمیتونه بخوره الان دنبال پدر مادر واقعیم میگردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره اومده تو مغازمون میگه پنیر میخوام. میگم: کیلویی یا بسته ای؟ گفت: بی شعوره دختر ندیده. بعدشم رفت!!!! بعضیام اعتماد به نفسی دارنا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اخبار میگه متخصصان ایرانی خمیرِ آلومینیوم ساختن که قیمتش یک هفتم نظیر خارجیشه اما متاسفانه چیزی از کیفیت یک هفصدمش نمیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز بعد مدتها دیدم گوشیم زنگ خورد ؛ پریدم که زود جواب بدم دیدم سر زنگ دوم خاموش شد ! هرکاری میکنم روشن نمیشه ، فک کنم از هیجان زیاد خودشم دچار حمله قلبی شده سکته کرده بیچاره …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما انسان ها ادم عجیبی هستیم! وقتی یه مغازه جنساشو ارزون میده میگن حتما اشکال داره گرون میده میگن گرون فروشه تخفیف نمیده میگن خسیسه بزن لایکو#

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوال علمی ذهن منو سرویس کرده که عایا مورچه ها خسته نمیشن اینقدر سلام علیک میکنن ؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺯﻥ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﯼ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﯼ ؟. . . . ﺯﻥ:ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ. . . . ﻣﺮﺩ:ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ. . . . ﺯﻥ:ﺍﺩﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﯼ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﺍﺩﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﯼ ؟. . . . ﺯﻥ:ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ؟. . . . ﻣﺮﺩ:ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معمولا وقتی خانوادگی با ماشین میریم جایی اول میریم داروخونه و باند و چسب زخم میخریم میدونید چرا؟ چون با داداشم سرِ نشستن کنار پنجره ماشین دعوام میشه و میزنیم همو نابود میکنیمD:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونید من کی فهمیدم زندگی خیلی سخته؟ . . . . دیروز بعد ظهر ساعت4 !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کره جنوبی سرعت اینترنت ایران رو تو برنامه شوک نشون میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من " و " اون روی سگم " و " کودک درونم " و "خر وجودم" و "کرم درونم" یه خانواده ایم خيلي ام با هم خوشبختیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من فکر کنم خانم صادقی از سوسک می ترسه جون وقتی اسم منو میبینه اصلا جوک منو نمی خونه و می ره جوک بعدی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻮ ﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا شماهم وقتی یه لیوان شربت جلوتونه و توش یخ داره دوس دارین یخای توشو بجویین یا فقط من اینجوریم؟؟؟!! خیلی حال میده!!! یبار شومام امتحان کنین!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوز نسل آدمایی که تی شرت آمییتا پاچان میپوشن منقرض نشده دیدم که میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این که میگن خدا همه چیزو به یه نفر نمیده راسته مثلا دیوید بکام درسته خدا بهش خوشگلی داده ، هیکل خوب داده ، استعداد فوتبال داده و ... اما مث من که یه خال رو بینیش بهش نداده که

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان مادرم اومده میگه بیا دلستر بخور پسرم تعجب کردم میگم دستت درد نکنه میگه آخه از این تلخاست کسی نمیتونه بخوره الان دنبال پدر مادر واقعیم میگردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره اومده تو مغازمون میگه پنیر میخوام. میگم: کیلویی یا بسته ای؟ گفت: بی شعوره دختر ندیده. بعدشم رفت!!!! بعضیام اعتماد به نفسی دارنا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اخبار میگه متخصصان ایرانی خمیرِ آلومینیوم ساختن که قیمتش یک هفتم نظیر خارجیشه اما متاسفانه چیزی از کیفیت یک هفصدمش نمیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز بعد مدتها دیدم گوشیم زنگ خورد ؛ پریدم که زود جواب بدم دیدم سر زنگ دوم خاموش شد ! هرکاری میکنم روشن نمیشه ، فک کنم از هیجان زیاد خودشم دچار حمله قلبی شده سکته کرده بیچاره …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما انسان ها ادم عجیبی هستیم! وقتی یه مغازه جنساشو ارزون میده میگن حتما اشکال داره گرون میده میگن گرون فروشه تخفیف نمیده میگن خسیسه بزن لایکو#

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوال علمی ذهن منو سرویس کرده که عایا مورچه ها خسته نمیشن اینقدر سلام علیک میکنن ؟