بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم :چرا نیوتون از افتادن سیب تعجب کرد ؟ دانش آموز:چون زیر درخت گلابی نشسته بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچی ضد حال تر از این نیست که بخای بنویسی yahoo این نفهم می نویسه غشاخخ هر کی موافقه بکوبه لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينايي با يه جمله مسير زنذيشون عوض ميشه فرمون زندگيشون هيدروليكه فكر كنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شام چي درست كنم؟؟؟؟؟؟؟ اولين جمله مادرم در حين جم كردن سفره ناهار:| |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ما هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه… دیر که میشه لامصب بابام با شاتگان، مامانم با اره برقی انتظارمو میکشن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخه چرا يه دكورى ميزارين كه هى بيوفتين جلو ملت ضايع بشين ؟؟؟ اين عموپورنگ تا الان زنده مونده خدا باهاش بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

و چه لحظه دردناکیست که طرف بهتون زنگ میزنه .وقتی داره حرف میزنه یهو شارژش تموم میشه و قطع میشه. لامصب خیلی عواقب بدی داره.*_*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه سال تا سال يه قرون تو جيبت نباشه هيچ كس نميفهمه فقط كافيه يه نخ سيگار تو جيبت باشه همه عالم ميفهمن حلقتون تو حلقم اگه دروغ بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم شمال پسر داییم اومده میگه بیا یه حلزون پیدا کردم صدف نداره گفتم احمق اون زالوئه حلزون نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز کلی انتظار کشیدم نیومدی امروز التماس کردم بازم نیومدی میترسم فردا چشمامو پر از اشک کنی و باز نیای ! چه بد دردیه یبوست …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟ به خودتان مقداری اکلیل بزنید من امتحان کردم خوب جواب داد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکبار یه خسیسه خونش آتیش میگیره اس ام اس میده آتش نشانی میگه کار واجب دارم یه زنگ بزن!!!!!! بزن لايكو به افتخار خسيسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از حیف نون پرسیدن خانه چند بخشه؟فرمود 5 بخش.گفتند بخشش کن فرمود:دستشویی،حمام،اتاق،اشپز خانه،حالو پذیرایی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان کامپیوترم خودش ری استارت شد ! . . . . . . . . فک کنم فهمید من تشنمه :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تازگی به این نتیجه رسیدم که من از اول هم به جای کودک درون یه پیرمرد درون داشتم کصافط نذاشت بچگی کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم به دانش آموز :بگو ببینم !سیب زمینی از چه زمانی پیدا شد ؟ دانش اموز :از زمانی که اولین سیب از درخت افتاد !!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم :چرا نیوتون از افتادن سیب تعجب کرد ؟ دانش آموز:چون زیر درخت گلابی نشسته بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچی ضد حال تر از این نیست که بخای بنویسی yahoo این نفهم می نویسه غشاخخ هر کی موافقه بکوبه لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينايي با يه جمله مسير زنذيشون عوض ميشه فرمون زندگيشون هيدروليكه فكر كنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شام چي درست كنم؟؟؟؟؟؟؟ اولين جمله مادرم در حين جم كردن سفره ناهار:| |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ما هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدنه… دیر که میشه لامصب بابام با شاتگان، مامانم با اره برقی انتظارمو میکشن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخه چرا يه دكورى ميزارين كه هى بيوفتين جلو ملت ضايع بشين ؟؟؟ اين عموپورنگ تا الان زنده مونده خدا باهاش بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

و چه لحظه دردناکیست که طرف بهتون زنگ میزنه .وقتی داره حرف میزنه یهو شارژش تموم میشه و قطع میشه. لامصب خیلی عواقب بدی داره.*_*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه سال تا سال يه قرون تو جيبت نباشه هيچ كس نميفهمه فقط كافيه يه نخ سيگار تو جيبت باشه همه عالم ميفهمن حلقتون تو حلقم اگه دروغ بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم شمال پسر داییم اومده میگه بیا یه حلزون پیدا کردم صدف نداره گفتم احمق اون زالوئه حلزون نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز کلی انتظار کشیدم نیومدی امروز التماس کردم بازم نیومدی میترسم فردا چشمامو پر از اشک کنی و باز نیای ! چه بد دردیه یبوست …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟ به خودتان مقداری اکلیل بزنید من امتحان کردم خوب جواب داد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکبار یه خسیسه خونش آتیش میگیره اس ام اس میده آتش نشانی میگه کار واجب دارم یه زنگ بزن!!!!!! بزن لايكو به افتخار خسيسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از حیف نون پرسیدن خانه چند بخشه؟فرمود 5 بخش.گفتند بخشش کن فرمود:دستشویی،حمام،اتاق،اشپز خانه،حالو پذیرایی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان کامپیوترم خودش ری استارت شد ! . . . . . . . . فک کنم فهمید من تشنمه :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تازگی به این نتیجه رسیدم که من از اول هم به جای کودک درون یه پیرمرد درون داشتم کصافط نذاشت بچگی کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم به دانش آموز :بگو ببینم !سیب زمینی از چه زمانی پیدا شد ؟ دانش اموز :از زمانی که اولین سیب از درخت افتاد !!!!!