بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا ما ۲ بار اون شعر هیچکسو خوندیم مامانم شنید ! تا یه ماه میخواس منو بیدار کنه صدام میکرد میگف : پاشو تو یه آشغالی باهات کار دارم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کمپوت باز کردیم بخوریم ، به مامانم میگم : مامان فکرکنم مزش عوض شده ! میگه : آره ! میگم : بریزمش دور ؟ میگه : نه بزار تو یخچال بابات میاد میخوره !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب میخواستم برم دستشویی . بابام از پشت صدام کرد گفت : بیا ببین این چیه تو چشم رفته ؟ تا اومدم نیگا کنم منو هل داد خودش رفت دستشویی !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما که اینترنت کارتی بود،تو این ساعتا بابام تک زنگ میزد خونه که مطمئن شه اینترنت نیستیم. اگه اشغال میزد، زنگ می زد خونه همسایه برو به اون پسره.. بگو از اینترنت بیاد بیرون کارش دارم!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر عمه م خودشو دختر جا زده بود یکماه با یه یارو چت میکرد... بعد واسه اسکل کردن طرف باش قرار گذاشت وقتی رفت دید اونم دختر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم از سر کار اومده جورابشو در آورده بو کرده میگه :نه خیلی بوش تند نیست ، فردا هم میپوشمشو هیچی دیگه گذاش تو کمدش! :| اصلا پاکیزگی درحد دونگ هي!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام جدیدا یاد گرفته هر وقت بهش سلام میکنم میگه چه طوری افغانی؟اینقدر بهم گفته دیگه خودم هم داره باورم میشه افغانیم باباهه داریم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوز نفهمیدم علت این که هر وقت پسر خالم عاشق میشه چرا کلشو میکوبه تو دیوار؟!!!!!!! دیوارای خونشون دیگه جا سالم نداره:))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر سفره شام خواهر دهه هشتادی ما دراومده میگه : تو بحران خواهرت رو مدیریت نمیکنی ینی اصن یکی به من بگه منظور اینا از زندگی کردن چیه؟ قایفه من :/؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترم 5 دانشگام خسته کوفته از دانشگاه اومدم تا درو باز کردم مامانم میگه امروز معلم ازت درس پرسید؟ فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنبوره اومده نزدیک دختر عمه م که 10 سالشه دختر عمه م برگشته میگه تورو خدا منو نیش نزن من محصولات شمارو خیلی دوست دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم با دوستاش رفته بودن روضـــــــه .... اومده خونه میگم چطور بود مراسم؟ میگه خیلی خوش گذشت جات خالی انقد خندیدیم.!!!!.. خدايي شما بگين فك وفاميله داريم:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به عمه ام فرم خصوصیات ظاهری دادن پر کنه رنگ مو رو نوشته فعلا شرابی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آبجی کوچیکم کلاس شیشم هس.چند وقت پیش بهش میگم معصومه‏(دوستش‏)تومسابقات اسکیت اگه قبول بشه میفرستنش کره.با حالت تعجب برگشته میگه کره ی ماه؟؟!آخه آبجی باهوشه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم برو در مغازه کباب و همبر بگیر.رفته به مغازه دار گفته آقا حباب و کمبر دارین؟؟!من چی بگم الان؟!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رابطه ی بین پدربزرگ و مادربزرگم طوری هس که واسه نماز صبح هرکدوم زودتر بیدار بشه بجای اون یکی هم نماز میخونه تا با خیال راحت بخوابه‏!آخه عشق هم عشقای قدیم.والا بخدا‏!‏‏!‏

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا ما ۲ بار اون شعر هیچکسو خوندیم مامانم شنید ! تا یه ماه میخواس منو بیدار کنه صدام میکرد میگف : پاشو تو یه آشغالی باهات کار دارم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کمپوت باز کردیم بخوریم ، به مامانم میگم : مامان فکرکنم مزش عوض شده ! میگه : آره ! میگم : بریزمش دور ؟ میگه : نه بزار تو یخچال بابات میاد میخوره !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب میخواستم برم دستشویی . بابام از پشت صدام کرد گفت : بیا ببین این چیه تو چشم رفته ؟ تا اومدم نیگا کنم منو هل داد خودش رفت دستشویی !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما که اینترنت کارتی بود،تو این ساعتا بابام تک زنگ میزد خونه که مطمئن شه اینترنت نیستیم. اگه اشغال میزد، زنگ می زد خونه همسایه برو به اون پسره.. بگو از اینترنت بیاد بیرون کارش دارم!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر عمه م خودشو دختر جا زده بود یکماه با یه یارو چت میکرد... بعد واسه اسکل کردن طرف باش قرار گذاشت وقتی رفت دید اونم دختر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم از سر کار اومده جورابشو در آورده بو کرده میگه :نه خیلی بوش تند نیست ، فردا هم میپوشمشو هیچی دیگه گذاش تو کمدش! :| اصلا پاکیزگی درحد دونگ هي!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام جدیدا یاد گرفته هر وقت بهش سلام میکنم میگه چه طوری افغانی؟اینقدر بهم گفته دیگه خودم هم داره باورم میشه افغانیم باباهه داریم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوز نفهمیدم علت این که هر وقت پسر خالم عاشق میشه چرا کلشو میکوبه تو دیوار؟!!!!!!! دیوارای خونشون دیگه جا سالم نداره:))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر سفره شام خواهر دهه هشتادی ما دراومده میگه : تو بحران خواهرت رو مدیریت نمیکنی ینی اصن یکی به من بگه منظور اینا از زندگی کردن چیه؟ قایفه من :/؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترم 5 دانشگام خسته کوفته از دانشگاه اومدم تا درو باز کردم مامانم میگه امروز معلم ازت درس پرسید؟ فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنبوره اومده نزدیک دختر عمه م که 10 سالشه دختر عمه م برگشته میگه تورو خدا منو نیش نزن من محصولات شمارو خیلی دوست دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم با دوستاش رفته بودن روضـــــــه .... اومده خونه میگم چطور بود مراسم؟ میگه خیلی خوش گذشت جات خالی انقد خندیدیم.!!!!.. خدايي شما بگين فك وفاميله داريم:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به عمه ام فرم خصوصیات ظاهری دادن پر کنه رنگ مو رو نوشته فعلا شرابی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آبجی کوچیکم کلاس شیشم هس.چند وقت پیش بهش میگم معصومه‏(دوستش‏)تومسابقات اسکیت اگه قبول بشه میفرستنش کره.با حالت تعجب برگشته میگه کره ی ماه؟؟!آخه آبجی باهوشه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم برو در مغازه کباب و همبر بگیر.رفته به مغازه دار گفته آقا حباب و کمبر دارین؟؟!من چی بگم الان؟!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رابطه ی بین پدربزرگ و مادربزرگم طوری هس که واسه نماز صبح هرکدوم زودتر بیدار بشه بجای اون یکی هم نماز میخونه تا با خیال راحت بخوابه‏!آخه عشق هم عشقای قدیم.والا بخدا‏!‏‏!‏