بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدايا من خيلي وقته از ديدن صبح محروم شدم همش بيدار ميشم لنگه ظهره خودت كمك كن فردا صبحونه بخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با اينكه 3 ساله فارغ التحصيل شدم هنوزم خواب ميبينم امتحان رياضي دارم . ماشالا انقدر رياضيمم خوبه كه ترم اول شدم 3 ترم بعد استاد بهم 11 داد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم ميگه از وقتي تو خونه حيوون نگه نميداريم انگار بركت خونه رفته گفتم بابا اينهمه سوسك و پشه نگه داشتيم غذا ميديم مگه اينا حيوون نيستن ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميگن سطح مغز هرچي چروكيده تر باشه كارايي مغز و هوش آدم بيشتره خدايا ازت ممنونم كه يه مغز صاف و صيقلي به من دادي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يارو پيكان آورده واسه فروش قيمت گذاشته 12 ميليون O-O گفتم چه خبره ؟؟؟ ميگه ماشين 5 ساله خوابيده . استارت بزنم ببيني موتورو؟؟؟ گفتم نه بابا بيدارش نكن بنده خدا گناه داره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از فاميلاي ما داماديش بود رفته آرايشگاه آرايشگره گفته چيكار كنم اينم خواسته انعام نده نگفته دامادم گفته يكه يكش كن اونم ماشينو انداخته كچلش كرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لذتی که تو بیدار کردن مخاطب خاصت ساعت 6 صبح هس،تو تا لنگ ظهر خوابیدن خودت نیست :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچوخ اونقدر شـــاخ نشو که فقط جنبه‌ی تزئینی پیدا کنی… اونوقته که میبُرنت، آویزونت می‌کنن بالا طاقچه از ما گفتن بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلنا یه نوع بستنی بود به نام دوقلو که دوتا چوب داشت! ینی هدف سازنده اش جزء مردم آزاری چیزه دیگه ای نبود!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو ايران دخترا زار شوهر ميزنن اونوقت لاميا تو 4 ماه 5 تا شوهر كرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغا میشه یکی کاربرد درس عربی رو تو رشته ی تجربی به من بگه؟ :-&

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نام خدا مسی هستم بهترین بازیکن جهان از سال سوم دبیرستان عضو کانون قلمچی بودم;)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار هوا دونفره بود ما سه نفره رفتیم بیرون آی ضایع شد!!!!خخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز یارو تلویزیون رنگی دستش بود داشت رد میشد به مردم تو خیابون گفت کنار کنار رنگی نشید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سه تا دیوونه سوار تاکسی میشن راننده که می فهمه دیوونن حرکت نمی کنه میگه رسیدیم.اولی کرایه داد پیاده شد. دومی هم تشکر کردپیاده شد.سومی زد پس کله راننده وگفت:دیگه هیچوقت اینقدر تند نرو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمیدونم مردم چطوری به حالت خلسه (خلصه) فرو میرن !!!!! والا من هر دفعه میام تمرکز بگیرم یا مگس دور و اطراف میپلکه یا یکی میاد قلقلکم میده بعد غیب میشه !!!! اصلا کار نشدنییه !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدايا من خيلي وقته از ديدن صبح محروم شدم همش بيدار ميشم لنگه ظهره خودت كمك كن فردا صبحونه بخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با اينكه 3 ساله فارغ التحصيل شدم هنوزم خواب ميبينم امتحان رياضي دارم . ماشالا انقدر رياضيمم خوبه كه ترم اول شدم 3 ترم بعد استاد بهم 11 داد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم ميگه از وقتي تو خونه حيوون نگه نميداريم انگار بركت خونه رفته گفتم بابا اينهمه سوسك و پشه نگه داشتيم غذا ميديم مگه اينا حيوون نيستن ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميگن سطح مغز هرچي چروكيده تر باشه كارايي مغز و هوش آدم بيشتره خدايا ازت ممنونم كه يه مغز صاف و صيقلي به من دادي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يارو پيكان آورده واسه فروش قيمت گذاشته 12 ميليون O-O گفتم چه خبره ؟؟؟ ميگه ماشين 5 ساله خوابيده . استارت بزنم ببيني موتورو؟؟؟ گفتم نه بابا بيدارش نكن بنده خدا گناه داره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از فاميلاي ما داماديش بود رفته آرايشگاه آرايشگره گفته چيكار كنم اينم خواسته انعام نده نگفته دامادم گفته يكه يكش كن اونم ماشينو انداخته كچلش كرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لذتی که تو بیدار کردن مخاطب خاصت ساعت 6 صبح هس،تو تا لنگ ظهر خوابیدن خودت نیست :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچوخ اونقدر شـــاخ نشو که فقط جنبه‌ی تزئینی پیدا کنی… اونوقته که میبُرنت، آویزونت می‌کنن بالا طاقچه از ما گفتن بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلنا یه نوع بستنی بود به نام دوقلو که دوتا چوب داشت! ینی هدف سازنده اش جزء مردم آزاری چیزه دیگه ای نبود!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو ايران دخترا زار شوهر ميزنن اونوقت لاميا تو 4 ماه 5 تا شوهر كرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغا میشه یکی کاربرد درس عربی رو تو رشته ی تجربی به من بگه؟ :-&

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نام خدا مسی هستم بهترین بازیکن جهان از سال سوم دبیرستان عضو کانون قلمچی بودم;)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار هوا دونفره بود ما سه نفره رفتیم بیرون آی ضایع شد!!!!خخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز یارو تلویزیون رنگی دستش بود داشت رد میشد به مردم تو خیابون گفت کنار کنار رنگی نشید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سه تا دیوونه سوار تاکسی میشن راننده که می فهمه دیوونن حرکت نمی کنه میگه رسیدیم.اولی کرایه داد پیاده شد. دومی هم تشکر کردپیاده شد.سومی زد پس کله راننده وگفت:دیگه هیچوقت اینقدر تند نرو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمیدونم مردم چطوری به حالت خلسه (خلصه) فرو میرن !!!!! والا من هر دفعه میام تمرکز بگیرم یا مگس دور و اطراف میپلکه یا یکی میاد قلقلکم میده بعد غیب میشه !!!! اصلا کار نشدنییه !!!!!!!