بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از افتخارات من اينه كه تو نوجووني قهرمان كاشي بازي بودم تو محلمون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه استاد داشتيم سر كلاس روپوش آزمايشگاه ميژوشيد تو آزمايشگاه با كت و شلوار ميومد اصلا مارو رواني كرده بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آهای آقایونی که وایمیستید به پارک دوبل خترا میخندید . . . . . لامصب ندیدید فوتبال بازی کردنشون چه خنده داره !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدترين چيز تو دنيا اينه كه وسط ظهر تابستون از بيرون بياي بري سر يخچال يه ليوان آب خنك بريزي تا مياي بخوري بپره گلوت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از آرزوهاي من اينه كه يه بار برخلاف جهت حركت پله برقي ازش برم بالا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه پشه ها نبودن من تا الان از تنهايي دپرس شده بودم مخاطب خاص شدم براشون شبا ميان بيدارم ميكنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه رقم مسكن واسم آوردن از كانادا دونه اي 1 دلار اصلا من نگاه ميكنم به اين قرصا سردردم خوب ميشه انقدر گرونه لامصب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضماتنامه مثه زنده شدن مرده ها میمونه باور کن یه دوربین خریده بودم دوروز بعدش سوخت بردم نمایندگی میگه صد هزار تومن بدین ت درستش کنیم حالا قیمتش چنده 125 هزارتومن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان پشه اومد بهم گفت:سلام نیشت بزنم؟ گفتم:نه عزیزم مرسی! گفت؟خواهش میکنم و رفت! پشه ها چه با ادب شدن!!! روحانی مجکریم!!!!!!!!! خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدترین سوالی که ذهن غضنفر اینا رو مشغول کرده . . . . . برای آزمایش الهی هم باید ناشتا بود؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایی با این اوضاع کار و درخواست هایی که توی روزنامه های نیازمندی ها می بینم، کم کم دارم به این نتیجه میرسم که زنم رو بفرستم سر کار، خودم بشینم تو خونه آشپزی و بقیه کارا رو نجام بدم! :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا رقابت شدیدی بین پستای تأئید شده و نشده ام برقرارهo_O مثل بازی ایران و ایتالیا شده لامصبo_O پستای تأیید نشدم زایسف دارن کصافتا...!!!هی جلو میزننo_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه یه زمان میرفتیم یه نون بخریم پول نمیگرفتن ازمون حالا که باید وام بگیریم والا ;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ههههههههه من هروقت شبا ماهو میبینم که خوشگل و کامله دلم میخواد ازش عکس بگیرم.اما لامصصصصب بعدش مثه نقطه میفته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وااای خدا!من هروقت میرم سر کمد لباسم یه چیزی میخوام پیداش نمیکنم اما همین که مامانم میاد،سریع پیداش میکنه شمام اینطوریین؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی لذت هایی که هنوز هست اینه که بری پارک و زل بزنی به دختر وپسری که رونیمکت پارک نشستند ودارند دل میگیرند وقلوه پس میدن تا خجالت بکشن .....

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از افتخارات من اينه كه تو نوجووني قهرمان كاشي بازي بودم تو محلمون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه استاد داشتيم سر كلاس روپوش آزمايشگاه ميژوشيد تو آزمايشگاه با كت و شلوار ميومد اصلا مارو رواني كرده بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آهای آقایونی که وایمیستید به پارک دوبل خترا میخندید . . . . . لامصب ندیدید فوتبال بازی کردنشون چه خنده داره !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدترين چيز تو دنيا اينه كه وسط ظهر تابستون از بيرون بياي بري سر يخچال يه ليوان آب خنك بريزي تا مياي بخوري بپره گلوت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از آرزوهاي من اينه كه يه بار برخلاف جهت حركت پله برقي ازش برم بالا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه پشه ها نبودن من تا الان از تنهايي دپرس شده بودم مخاطب خاص شدم براشون شبا ميان بيدارم ميكنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه رقم مسكن واسم آوردن از كانادا دونه اي 1 دلار اصلا من نگاه ميكنم به اين قرصا سردردم خوب ميشه انقدر گرونه لامصب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضماتنامه مثه زنده شدن مرده ها میمونه باور کن یه دوربین خریده بودم دوروز بعدش سوخت بردم نمایندگی میگه صد هزار تومن بدین ت درستش کنیم حالا قیمتش چنده 125 هزارتومن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان پشه اومد بهم گفت:سلام نیشت بزنم؟ گفتم:نه عزیزم مرسی! گفت؟خواهش میکنم و رفت! پشه ها چه با ادب شدن!!! روحانی مجکریم!!!!!!!!! خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدترین سوالی که ذهن غضنفر اینا رو مشغول کرده . . . . . برای آزمایش الهی هم باید ناشتا بود؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایی با این اوضاع کار و درخواست هایی که توی روزنامه های نیازمندی ها می بینم، کم کم دارم به این نتیجه میرسم که زنم رو بفرستم سر کار، خودم بشینم تو خونه آشپزی و بقیه کارا رو نجام بدم! :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا رقابت شدیدی بین پستای تأئید شده و نشده ام برقرارهo_O مثل بازی ایران و ایتالیا شده لامصبo_O پستای تأیید نشدم زایسف دارن کصافتا...!!!هی جلو میزننo_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه یه زمان میرفتیم یه نون بخریم پول نمیگرفتن ازمون حالا که باید وام بگیریم والا ;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ههههههههه من هروقت شبا ماهو میبینم که خوشگل و کامله دلم میخواد ازش عکس بگیرم.اما لامصصصصب بعدش مثه نقطه میفته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وااای خدا!من هروقت میرم سر کمد لباسم یه چیزی میخوام پیداش نمیکنم اما همین که مامانم میاد،سریع پیداش میکنه شمام اینطوریین؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی لذت هایی که هنوز هست اینه که بری پارک و زل بزنی به دختر وپسری که رونیمکت پارک نشستند ودارند دل میگیرند وقلوه پس میدن تا خجالت بکشن .....