بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب ایرانسل اس ام اس داده.توش نوشته: قربون معرفت شما برم و فربون خوش قلبی شماو... در پایانش نوشته بود..::با تشکر ایراندل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﺍﻋﻼﻣﯿﺖ ﺯﺩﻥ ((ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﮐﺎﻡ )) ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻨﺪﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقد که ملت تحت تاثیر جملات هومن برق نورد تو دودکش قرار گرفتن تحت تاثیر جملات رنه دکارت قرار نمی گیرن. :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا یه بار سوار هواپیما بودیم نصف راهی برامون غذا آوردن من رفته بودم دستشویی اومدم دیدم بغل دستیم غذامو خورده گفتمش پس نهارم کو گفت شرمنده فکر کردم پیاده شدی خوردمش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا شما هم از ان دسته دانش اموزا بودین که به بهانه ی اب خوردن از درس فرار میکردین تا اخر زنگ نمی اومدین یا فقط من این جوری هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی وقتا تو زندگی اتفاقایی می افته که می ترسی ولی بعد تموم می شه ترستم می یزه الان توقع داشتی چی بشه؟؟؟ مثلا تا آخر عمر بترسی ؟؟؟آخه یکم فقط یکم فکر داشته باش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مثل منین که وختی روزه ایدبعد روزه تونو باز میکنید فکر میکنین هنوز روزه اید????

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خاطرات یعنی: گذشته......نگذشته.....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره تو اعلامیه پدرش نوشته : از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته...! یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات زندگیم اینه که تو خیابون وقتی دو نفر خیلی عاشقونه دارن از رو به رو میان از وسطشون رد شم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا ب حق این ماه عزیز ب اونایی که وقتی یادت میره روزه ای ومیخوای یه چیزی بخوری تند بهت میگن روزه ای حناق عنایت بفرما...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خدا سوگند اگر لیوان شیشه ای را در دست راستم بگذارند ولیوان یکبار مصرف را در دست چپم بگذارند باز هم در یخچال را باز میکنم وبا پارچ آب میخورم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو زندگی یه دردهایی هست که فقط با خوابیدن جلوی کولر خوب میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عایا میدونستید هیچ وقت نمیتونید با زبون به نوک آرنجتون بزنین؟ . . . اگه نتوستی مردونه بزن لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻗﺎﺿﯽ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯼ ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﻣﺘﻬﻢ: ﻭﺍﻗﻌﺎ !!! ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻤﺖ ﻧﮑﻨﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک بار خونه تنها بودم.هوا هم گرم بود کولر رو زدم. بعد نیم ساعت بابام زنگ زده میگه:میگم کولر رو خاموش کن!بگو خب:)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب ایرانسل اس ام اس داده.توش نوشته: قربون معرفت شما برم و فربون خوش قلبی شماو... در پایانش نوشته بود..::با تشکر ایراندل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﺍﻋﻼﻣﯿﺖ ﺯﺩﻥ ((ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﮐﺎﻡ )) ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻨﺪﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقد که ملت تحت تاثیر جملات هومن برق نورد تو دودکش قرار گرفتن تحت تاثیر جملات رنه دکارت قرار نمی گیرن. :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا یه بار سوار هواپیما بودیم نصف راهی برامون غذا آوردن من رفته بودم دستشویی اومدم دیدم بغل دستیم غذامو خورده گفتمش پس نهارم کو گفت شرمنده فکر کردم پیاده شدی خوردمش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا شما هم از ان دسته دانش اموزا بودین که به بهانه ی اب خوردن از درس فرار میکردین تا اخر زنگ نمی اومدین یا فقط من این جوری هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی وقتا تو زندگی اتفاقایی می افته که می ترسی ولی بعد تموم می شه ترستم می یزه الان توقع داشتی چی بشه؟؟؟ مثلا تا آخر عمر بترسی ؟؟؟آخه یکم فقط یکم فکر داشته باش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مثل منین که وختی روزه ایدبعد روزه تونو باز میکنید فکر میکنین هنوز روزه اید????

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خاطرات یعنی: گذشته......نگذشته.....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره تو اعلامیه پدرش نوشته : از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته...! یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات زندگیم اینه که تو خیابون وقتی دو نفر خیلی عاشقونه دارن از رو به رو میان از وسطشون رد شم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا ب حق این ماه عزیز ب اونایی که وقتی یادت میره روزه ای ومیخوای یه چیزی بخوری تند بهت میگن روزه ای حناق عنایت بفرما...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خدا سوگند اگر لیوان شیشه ای را در دست راستم بگذارند ولیوان یکبار مصرف را در دست چپم بگذارند باز هم در یخچال را باز میکنم وبا پارچ آب میخورم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو زندگی یه دردهایی هست که فقط با خوابیدن جلوی کولر خوب میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عایا میدونستید هیچ وقت نمیتونید با زبون به نوک آرنجتون بزنین؟ . . . اگه نتوستی مردونه بزن لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻗﺎﺿﯽ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯼ ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﻣﺘﻬﻢ: ﻭﺍﻗﻌﺎ !!! ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻤﺖ ﻧﮑﻨﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک بار خونه تنها بودم.هوا هم گرم بود کولر رو زدم. بعد نیم ساعت بابام زنگ زده میگه:میگم کولر رو خاموش کن!بگو خب:)