بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دختر خاله دارم اسمش ” طلا ” ست، توی ” نقره ” فروشی کار میکنه ، تازگیا رفته برنزه کرده ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به داداشم گفتم لپتاپمو بده . دو مترکلن از هم فاصله داشتیم . دیدیم نه میتونه پرت کنه نه میتونه سُر بده.آخرش گذاشتش روی یه پتو گفت بکِش از اون ور ! فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پری شب به بابام گفتم خواب دیدم زلزله اومده ! ظهرش زاهدان زلزله اومد به بابام گفتم دیدی بهم الهام شده بود ؟میگه خب بعضی از جانوران این ویژگی هارو دارن !! :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.به عمه ام میگم عمه جان دانشگاه قبول شدم ، میگه شهریه شو از کدوم گوری میخوای بیاری ؟ :| فک و فامیله داریم ؟.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازی‌ های المپیکرو از کانال عربی می‌ دیدم، گزارشگر هر جمله‌ ای میگه مادربزرگم میگه آمین !فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.بابام : میخوام این ترم معدلت ۱۸ بشه !من : باشه ! من این ترم معدلم ۲۰ میشه !بابام : شوخی میکنی… !؟من : خودت سر شوخی رو باز کردی فک و فامیله داریم :

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرخالم رفته بوده خواستگاری ، توی صحبت دو نفره ، دختره : راستش من قصد ازدواج ندارم ! پسرخالم : منم اومده بودم خونه تون میوه بخورم برم فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم به مامانم میگم دوست دارم.میگه باز چه گندی زدی که باید جلو بابات جمعش کنم؟ ابراز علاقه هم نمیشه کرد بخدا. فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه ایمیل واسه بابامون ساختیم به هرکی میخواد ایمیلشو بده میگه : "این ایمیلمه شماره موبایلمم پسوردشه" یعنی استیو جابز الان تو قبر داره بندری میزنه از این همه نبوغ پدر من ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم اگه زمان دوباره به عقب برگرده دوباره با بابا ازدواج میکنی ؟ گفت : آره ولی دیگه تو رو به دنیا نمیارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به داداشم ميگم:اسم يه ماهي بگو كه برق توليد ميكنه؟ ميگه:نيروگاه!! فك فاميله داريم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فک کنم اگه بابام بنزم بخره باز تو اون درِ وا موندش لُنگ میذاره! من :| بابام :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم: خارجیا به سوپ میگن استارتر نه شام گفت: بابات خارجیه یا عمه گوربه گور شدت !!؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشيم شيريه ليتري گرفته گذاشته يخچال كاغذ زده روش نوشته: "لعنت بر هركسي كه ازاين شيرمن بخوره" آخه داداش اقتصاديه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم شام چی داریم ؟ میگه یه غذای خارجی ! میگم اسمش چیه ؟ میگه اگ ! همون تخم مرغ منظورشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم جدول حل میکنم...نوشته حیوان درازگوش. از بابام پرسیدم میگه خر... میگم 6 حرفیه. میگه آقا خره... بابای باهوشیه من دارم...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دختر خاله دارم اسمش ” طلا ” ست، توی ” نقره ” فروشی کار میکنه ، تازگیا رفته برنزه کرده ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به داداشم گفتم لپتاپمو بده . دو مترکلن از هم فاصله داشتیم . دیدیم نه میتونه پرت کنه نه میتونه سُر بده.آخرش گذاشتش روی یه پتو گفت بکِش از اون ور ! فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پری شب به بابام گفتم خواب دیدم زلزله اومده ! ظهرش زاهدان زلزله اومد به بابام گفتم دیدی بهم الهام شده بود ؟میگه خب بعضی از جانوران این ویژگی هارو دارن !! :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.به عمه ام میگم عمه جان دانشگاه قبول شدم ، میگه شهریه شو از کدوم گوری میخوای بیاری ؟ :| فک و فامیله داریم ؟.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازی‌ های المپیکرو از کانال عربی می‌ دیدم، گزارشگر هر جمله‌ ای میگه مادربزرگم میگه آمین !فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.بابام : میخوام این ترم معدلت ۱۸ بشه !من : باشه ! من این ترم معدلم ۲۰ میشه !بابام : شوخی میکنی… !؟من : خودت سر شوخی رو باز کردی فک و فامیله داریم :

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرخالم رفته بوده خواستگاری ، توی صحبت دو نفره ، دختره : راستش من قصد ازدواج ندارم ! پسرخالم : منم اومده بودم خونه تون میوه بخورم برم فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم به مامانم میگم دوست دارم.میگه باز چه گندی زدی که باید جلو بابات جمعش کنم؟ ابراز علاقه هم نمیشه کرد بخدا. فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه ایمیل واسه بابامون ساختیم به هرکی میخواد ایمیلشو بده میگه : "این ایمیلمه شماره موبایلمم پسوردشه" یعنی استیو جابز الان تو قبر داره بندری میزنه از این همه نبوغ پدر من ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم اگه زمان دوباره به عقب برگرده دوباره با بابا ازدواج میکنی ؟ گفت : آره ولی دیگه تو رو به دنیا نمیارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به داداشم ميگم:اسم يه ماهي بگو كه برق توليد ميكنه؟ ميگه:نيروگاه!! فك فاميله داريم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فک کنم اگه بابام بنزم بخره باز تو اون درِ وا موندش لُنگ میذاره! من :| بابام :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم: خارجیا به سوپ میگن استارتر نه شام گفت: بابات خارجیه یا عمه گوربه گور شدت !!؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشيم شيريه ليتري گرفته گذاشته يخچال كاغذ زده روش نوشته: "لعنت بر هركسي كه ازاين شيرمن بخوره" آخه داداش اقتصاديه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم شام چی داریم ؟ میگه یه غذای خارجی ! میگم اسمش چیه ؟ میگه اگ ! همون تخم مرغ منظورشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم جدول حل میکنم...نوشته حیوان درازگوش. از بابام پرسیدم میگه خر... میگم 6 حرفیه. میگه آقا خره... بابای باهوشیه من دارم...