بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خلاصه مجالس خواستگاری ایرانی: . . . . . . آخرش چند ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه میخوای هفت هشت کیلیویی لاغر بشین. به این تبلیغات تلویزیون همیشه یه نگاه بندازین. این ماشین لباسشوییه هست میره پودر آ.ب.ث بخره. نمیدونم این طراحای تبلیغی از کجا اومدن آخه. اه اه اه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش تو این دسته بندی های فور جک یه بخشی هم بود به نام "نا جالب" توشم پست هایی بودن که وقتی ارسال میکنی مینویسه جالب نیست... موافقی بلایک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تو کف ِ این جماعت ِ پسر موندم ینی !! باید با لنگه کفش بفرستیشون سربازی اونوخ بهترین خاطره رو از همین دوران ِ سربازی دارن O-o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوال داشتم: تو این تبلیغات که مرده میاد بسته رو دم در منزل تحویل میده پولشو نمی گیره؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی به دو دوره تقسیم می شود : قبل از ADSL ، بعد از ADSL !! خودمم تجربه کردم ... حقیقته محضه (محظه ، محزه ، مهضه و...) !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خرشانس کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کسی که پستش روز چارشنبه تایید شده وتوصفحه یک واولین جکه وتاروز شنبه همون جا میمونه وهزارتا لایک میخوره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت یه پیکان نوشته بود: من پیکان نیستم، بنز یه بچه فقیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه توالت عمومی شلوغ رو در نظر بگیرید......... همه تو صفن........ اما در یه دستشویی بازه و هیچکی نمیره..... خداییش استرسی که تو روبرو شدن با اون صحنه ی وحشتناک دارمااااااا. تو تونل وحشت ندارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می خواستم بگم بابای من اصلا کاری به کولر نداره...... آخه اینجا اگه کولر خاموش کنیم همه بخار پز میشیم!!!!!!! دم همه بچه‌های جنوب گرم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در نتیجه ی افزایش کلیه ی سطوح قیمت ها از جمله آب گاز و به خصوص برق!! نه تنها کولر های اسپیلیت جانشین طاقچه شدند بلکه تردمیل نیز جایگزین مناسبی برای جالباسی شد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خالم با ماشینش چپ کرده ماشینش 6 تا ملق خورده حالا درست کرده آگهی فروش گذاشته ماشین فوق دور رنگ میباشد بدون ضربه تصادف نداشته فقط به علت خراشیدگی رنگ شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی مو تو غذا باشه فرق نمیکنه مزه ی دلبر باشه یا سیبیل اصغر اقا!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه ی من و پاپا: من: بابا من می خوام برم مدرسان شریف.! بابا:چی؟ _مدرسان شریف _کی؟ مدرسان شریف _کجا؟ _یه جا خخخخخخ بخند بخند هر هر هر کر کر کر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه چیزی هست مخصوص کنکوری هاست! . . . . . . . تو فامیل و دوست آشنا دنبال کسی میگردن که بعد از کنکور کتابا رو قالب کنن بهش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت تونستی با تقلب نمره خوب بگیری به خودت افتخار کن با خرخونی که همه میتونن 20 شن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خلاصه مجالس خواستگاری ایرانی: . . . . . . آخرش چند ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه میخوای هفت هشت کیلیویی لاغر بشین. به این تبلیغات تلویزیون همیشه یه نگاه بندازین. این ماشین لباسشوییه هست میره پودر آ.ب.ث بخره. نمیدونم این طراحای تبلیغی از کجا اومدن آخه. اه اه اه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش تو این دسته بندی های فور جک یه بخشی هم بود به نام "نا جالب" توشم پست هایی بودن که وقتی ارسال میکنی مینویسه جالب نیست... موافقی بلایک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تو کف ِ این جماعت ِ پسر موندم ینی !! باید با لنگه کفش بفرستیشون سربازی اونوخ بهترین خاطره رو از همین دوران ِ سربازی دارن O-o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوال داشتم: تو این تبلیغات که مرده میاد بسته رو دم در منزل تحویل میده پولشو نمی گیره؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی به دو دوره تقسیم می شود : قبل از ADSL ، بعد از ADSL !! خودمم تجربه کردم ... حقیقته محضه (محظه ، محزه ، مهضه و...) !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خرشانس کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کسی که پستش روز چارشنبه تایید شده وتوصفحه یک واولین جکه وتاروز شنبه همون جا میمونه وهزارتا لایک میخوره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت یه پیکان نوشته بود: من پیکان نیستم، بنز یه بچه فقیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه توالت عمومی شلوغ رو در نظر بگیرید......... همه تو صفن........ اما در یه دستشویی بازه و هیچکی نمیره..... خداییش استرسی که تو روبرو شدن با اون صحنه ی وحشتناک دارمااااااا. تو تونل وحشت ندارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می خواستم بگم بابای من اصلا کاری به کولر نداره...... آخه اینجا اگه کولر خاموش کنیم همه بخار پز میشیم!!!!!!! دم همه بچه‌های جنوب گرم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در نتیجه ی افزایش کلیه ی سطوح قیمت ها از جمله آب گاز و به خصوص برق!! نه تنها کولر های اسپیلیت جانشین طاقچه شدند بلکه تردمیل نیز جایگزین مناسبی برای جالباسی شد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خالم با ماشینش چپ کرده ماشینش 6 تا ملق خورده حالا درست کرده آگهی فروش گذاشته ماشین فوق دور رنگ میباشد بدون ضربه تصادف نداشته فقط به علت خراشیدگی رنگ شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی مو تو غذا باشه فرق نمیکنه مزه ی دلبر باشه یا سیبیل اصغر اقا!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه ی من و پاپا: من: بابا من می خوام برم مدرسان شریف.! بابا:چی؟ _مدرسان شریف _کی؟ مدرسان شریف _کجا؟ _یه جا خخخخخخ بخند بخند هر هر هر کر کر کر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه چیزی هست مخصوص کنکوری هاست! . . . . . . . تو فامیل و دوست آشنا دنبال کسی میگردن که بعد از کنکور کتابا رو قالب کنن بهش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت تونستی با تقلب نمره خوب بگیری به خودت افتخار کن با خرخونی که همه میتونن 20 شن