بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هندونه های امروزی از دو حالت خارج نیستن یا سفید سفیدن و مزه ی آب میدن یا قرمز قرمزن و مزه ی آب میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی برام اسمس میاد به دو دلیل نمیزارم دوست دخترم به آیفون پنجم دست بزنه : 1 : چون نه آیفون دارم 2 : و نه دوست دختر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن مشروت شدن از افتخارات یک دانشجو هست..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقدر که دوسیب مارو وسوسه میکنه اون سیب حوا رو وسوسه نکرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اولى:دکتر به من گفته است که موقع کار کردن سيگار نکشم. دومى:خوب پس حالا ديگه سيگار نمى کشى؟ اولى:نه،کار نمى کنم...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز یه چند تا از دوستامو تو خیابون دیدم . هر کی منو به یه اسم صدا زد . یکی گفت ناصر....حمید...بابک......اکبر...... قربون قدو بالای این ثبات شخصیتی مگه نه.......؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت یه پیکان وانت نوشته بود :‌ بزرگ بشم نیسان میشم اصن مردم سرشار از استعدادناااا من خلم D: والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بغض گلویش را گرفته بود اشک درچشمانش حلقه بسته بود ناامیدی تمام وجودش را گرفته بود حتی فکر خودکشی به سرش افتاده بوداین احساس یک ...بود که در مسجدبه او شام نرسیده بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه کلمه " میفهمی ؟" اختراع نمیشد اکثر هنرپیشه های خانم وقتی دارن مثلا حق بجهنب حرف بزنن از چه کلمه جایگزینی استفاده میکردن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سخت ترین کار تو دوران دانش آموز بودن، خوردن نارنگی زیر میز بود…! لامصب بوش تا دفتر میرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیمار: من فکر می‌کنم پشه‌ام! دکتر: من دندون‌ پزشکم؛ مطب روان‌پزشک رو به روی ماست. بیمار: میدونم؛ الان اونجا بودم دکتر: پس چرا اومدی اینجا؟ بیمار: مهتابی‌تون روشن بود!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن دختر هر چی زشت تر مهربونتر دخترای ایرونی هم که کلا همه از دم مهربونن:)) پسرا روسفید کنن خاهشن:))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سيب تا حالا 3تا کار مهم کرده!! اول حوا رو گول زد، بعد نيوتن رو از خواب بيدار کرد، و در آخر نظر آقاي استيو جابز - رئيس کمپانيAppLe - رو به خودش جلب کرد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به همون نسبت که پدرا سعی می کنن کولرو خاموش کنن، مادرا سعی می کنند در اتاق بچه ها رو باز بذارن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی به مراتب ماه رمضون راحتتر بودیم حداقل میدونستیم نباید بریم سر یخچال ، دیگه هر 5 دقیقه دچار ضربه روحی نمیشدیم ! :| یخچاله یا کمد ... واللا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما نفهمیدیم چرا هر ایرانی اون ور آب هست اسمش کیانوش و آریوبرزن و دنیل و ایناست. نکنه همه این اصغر و عین الله و گرگ علی ها تو راه غرق شدن .صلیب سرخ رسیدگی کنه لطفا :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هندونه های امروزی از دو حالت خارج نیستن یا سفید سفیدن و مزه ی آب میدن یا قرمز قرمزن و مزه ی آب میدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی برام اسمس میاد به دو دلیل نمیزارم دوست دخترم به آیفون پنجم دست بزنه : 1 : چون نه آیفون دارم 2 : و نه دوست دختر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن مشروت شدن از افتخارات یک دانشجو هست..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقدر که دوسیب مارو وسوسه میکنه اون سیب حوا رو وسوسه نکرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اولى:دکتر به من گفته است که موقع کار کردن سيگار نکشم. دومى:خوب پس حالا ديگه سيگار نمى کشى؟ اولى:نه،کار نمى کنم...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز یه چند تا از دوستامو تو خیابون دیدم . هر کی منو به یه اسم صدا زد . یکی گفت ناصر....حمید...بابک......اکبر...... قربون قدو بالای این ثبات شخصیتی مگه نه.......؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت یه پیکان وانت نوشته بود :‌ بزرگ بشم نیسان میشم اصن مردم سرشار از استعدادناااا من خلم D: والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بغض گلویش را گرفته بود اشک درچشمانش حلقه بسته بود ناامیدی تمام وجودش را گرفته بود حتی فکر خودکشی به سرش افتاده بوداین احساس یک ...بود که در مسجدبه او شام نرسیده بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه کلمه " میفهمی ؟" اختراع نمیشد اکثر هنرپیشه های خانم وقتی دارن مثلا حق بجهنب حرف بزنن از چه کلمه جایگزینی استفاده میکردن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سخت ترین کار تو دوران دانش آموز بودن، خوردن نارنگی زیر میز بود…! لامصب بوش تا دفتر میرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیمار: من فکر می‌کنم پشه‌ام! دکتر: من دندون‌ پزشکم؛ مطب روان‌پزشک رو به روی ماست. بیمار: میدونم؛ الان اونجا بودم دکتر: پس چرا اومدی اینجا؟ بیمار: مهتابی‌تون روشن بود!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن دختر هر چی زشت تر مهربونتر دخترای ایرونی هم که کلا همه از دم مهربونن:)) پسرا روسفید کنن خاهشن:))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سيب تا حالا 3تا کار مهم کرده!! اول حوا رو گول زد، بعد نيوتن رو از خواب بيدار کرد، و در آخر نظر آقاي استيو جابز - رئيس کمپانيAppLe - رو به خودش جلب کرد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به همون نسبت که پدرا سعی می کنن کولرو خاموش کنن، مادرا سعی می کنند در اتاق بچه ها رو باز بذارن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی به مراتب ماه رمضون راحتتر بودیم حداقل میدونستیم نباید بریم سر یخچال ، دیگه هر 5 دقیقه دچار ضربه روحی نمیشدیم ! :| یخچاله یا کمد ... واللا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما نفهمیدیم چرا هر ایرانی اون ور آب هست اسمش کیانوش و آریوبرزن و دنیل و ایناست. نکنه همه این اصغر و عین الله و گرگ علی ها تو راه غرق شدن .صلیب سرخ رسیدگی کنه لطفا :|