بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺧﺘﺮ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻗﻮاﻡ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮاﻫﺮﻡ ...ﻗﺪﺵ اﻧﺪاﺯﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ,ﻫﻴﻜﻠﺸﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺗﻪ ....ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ !!!!! ﺧﺐ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ...:| فک و فامیله ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻴﻪ ﺩاﺭﻳﻢ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مامان بزرگ دارم شیر رو میخواد بخوره میزاره داغ میشه بعد سرش آب میریزه خنک شه بخوره فک و فامیل ماست دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پريشب سر میز شام به داداشم گفتم یه لیوان واسم آب میریزی ؟ گفت: بروبابا! هر چی کار سخته از من میخوای !!!!! من خودم ازتشنگی دارم ماست میخورم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم خواب بدی دیدم , هنوز خوابو تعریف نکرده میگه خواب خر تعبیر نداره من :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تلويزيون داره تبليغات موسسه کودکان نابغه رو نشون ميده، مرده تو تبليغ ميگه استـــعداد کودک شما در چيست؟ مامان من خيلي جدي ميگه در خــــر بازي ! :| جاي هيچ حرفي واسم نمونده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه برادرزاده دارم ، ژله دادیم خورده بهش می گم خوشمزس میگه :آره ،خیلی خوشمزس ، مژه آب حموم میده ....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه دختر دايي مامانم ديروز رفته جشن كلاس اولي ها به مامانش ميگه : از الان بگم من همين يه سال رو ميرم مدرسه بعد نگين نگفتم !!!!!!!! يه همچين بچه هايي ما داريم تو فاميلمون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خالمو بردن مهد کودک ثبت نام کنن طرف گفته اسمت چیه:گفته علی گفته فامیلیت چیه؟ گفته خاله طاهره دای عباس عمو مجید عمه منیر بابایی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از وختی خودمو شناختم هر موقع از ساعات شبانه روز که خواستم برم حموم مامانم گفته : الان چه موقع حموم رفتنه ؟؟:| هرگز منظورشو از این سوال نفهمیدم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترجیع میدهم بشینم و بخندم تا اين که اسرار کنم و گریه کنم لايک کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم از پله ها افتاده پایین ، عضلات کمرش کشیده شده !!! از وقتی اینجور شده آب رو با نی میخوره … خدایا من دیگه آرزویی ندارم …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمم اومده با کلی ذوق بهم میگه میدونی چی شده؟میگم نه؟ میگه امسال اولین سالیه که تولد پسر عمت با 13 آبان تو یه روزه. من موندم به این فامیل چی بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به پسر همسايه مون ميگم:مدل گوشيت چيه؟ بعد نيم ساعت فكر ميگه:ايرانسل!! همسايه باهوشه داريم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتيم پمپ بنزين منتظريم نوبتمون بشه، يه دفعه داداشم داد زد: چه بزن بزنيه!! ما هم همه متعجب فوري بيرون را نگاه كرديم، اما هيچ خبري نبود. داداشم با قيافه حق به جانب ميگه: خب بنزين ميزنند! ما :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمي دونم كه باباهامون چه اصراري دارن كه اس ام اس دادن و ياد بگيره ،هر دفعه هم كه ميخواي بهشون ياد بدي ، گوشيو بهت نمي دن و مي گن : صب كن ، خودم بلدم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم خوابیده بود ، گوشیش زنگ خورد ، بیدار شد لپ تاپ منو از برق کشید ! :O فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺧﺘﺮ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻗﻮاﻡ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮاﻫﺮﻡ ...ﻗﺪﺵ اﻧﺪاﺯﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ,ﻫﻴﻜﻠﺸﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺗﻪ ....ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ !!!!! ﺧﺐ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ...:| فک و فامیله ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻴﻪ ﺩاﺭﻳﻢ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مامان بزرگ دارم شیر رو میخواد بخوره میزاره داغ میشه بعد سرش آب میریزه خنک شه بخوره فک و فامیل ماست دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پريشب سر میز شام به داداشم گفتم یه لیوان واسم آب میریزی ؟ گفت: بروبابا! هر چی کار سخته از من میخوای !!!!! من خودم ازتشنگی دارم ماست میخورم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم خواب بدی دیدم , هنوز خوابو تعریف نکرده میگه خواب خر تعبیر نداره من :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تلويزيون داره تبليغات موسسه کودکان نابغه رو نشون ميده، مرده تو تبليغ ميگه استـــعداد کودک شما در چيست؟ مامان من خيلي جدي ميگه در خــــر بازي ! :| جاي هيچ حرفي واسم نمونده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه برادرزاده دارم ، ژله دادیم خورده بهش می گم خوشمزس میگه :آره ،خیلی خوشمزس ، مژه آب حموم میده ....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه دختر دايي مامانم ديروز رفته جشن كلاس اولي ها به مامانش ميگه : از الان بگم من همين يه سال رو ميرم مدرسه بعد نگين نگفتم !!!!!!!! يه همچين بچه هايي ما داريم تو فاميلمون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خالمو بردن مهد کودک ثبت نام کنن طرف گفته اسمت چیه:گفته علی گفته فامیلیت چیه؟ گفته خاله طاهره دای عباس عمو مجید عمه منیر بابایی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از وختی خودمو شناختم هر موقع از ساعات شبانه روز که خواستم برم حموم مامانم گفته : الان چه موقع حموم رفتنه ؟؟:| هرگز منظورشو از این سوال نفهمیدم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترجیع میدهم بشینم و بخندم تا اين که اسرار کنم و گریه کنم لايک کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم از پله ها افتاده پایین ، عضلات کمرش کشیده شده !!! از وقتی اینجور شده آب رو با نی میخوره … خدایا من دیگه آرزویی ندارم …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمم اومده با کلی ذوق بهم میگه میدونی چی شده؟میگم نه؟ میگه امسال اولین سالیه که تولد پسر عمت با 13 آبان تو یه روزه. من موندم به این فامیل چی بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به پسر همسايه مون ميگم:مدل گوشيت چيه؟ بعد نيم ساعت فكر ميگه:ايرانسل!! همسايه باهوشه داريم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتيم پمپ بنزين منتظريم نوبتمون بشه، يه دفعه داداشم داد زد: چه بزن بزنيه!! ما هم همه متعجب فوري بيرون را نگاه كرديم، اما هيچ خبري نبود. داداشم با قيافه حق به جانب ميگه: خب بنزين ميزنند! ما :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمي دونم كه باباهامون چه اصراري دارن كه اس ام اس دادن و ياد بگيره ،هر دفعه هم كه ميخواي بهشون ياد بدي ، گوشيو بهت نمي دن و مي گن : صب كن ، خودم بلدم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم خوابیده بود ، گوشیش زنگ خورد ، بیدار شد لپ تاپ منو از برق کشید ! :O فک و فامیله داریم ؟