بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینقدر بدم میاد وقتی تو این فیلما بازیگره میگه : این که فیلم نیست...!!! فیلم دیگه، پس چیه؟؟؟ واقعا با خودشون چی فک کردن...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موقع امتحان سوالاتی رو که بلدیم با خط نستعلیق می نویسیم، ولی اونایی رو که بلد نیستیم رو با بدترین خط می نویسیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادمه بچه که بودم مورچه شکار میکردم ( بعلهه گاهی هم مگس ) میبردم خونه ی عمو عنکبوت شکارمو میزاشتم دم در زنگشو میزدم فرار میکردم ... خعلی بچه مفیدی بودم حس حشره دوستی داشتم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من یه رفیق دارم اسمش حامد هست ، میگه من تاحالا 8 صبح رو از نزدیک ندیدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هممون توی گوشیمون دونوع عکس داریم یکی وقتی روسری یا لباس زنونه تن بابامون کردیم و دومی وقتی که سر جای آبجی یا داداش کوچولومون خوابیدیم و لباسای اونم پوشیدیم و از خودمون عکس گرفتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دﯾﺸﺐ ﻣﻬﻤﻮن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﯾﺪ ﻋﺎﻗﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺷﺪه اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگه نمیگن کتابا به خاطر ارزششون قیمت گذاری میشن نه به خاطر تعداد صفحه هاشون؟ الان کتابای درسیه دبیرستان ما 200صفحه هست بعد قیمتش 700تومن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم یه گودزیلا داره 2سالشه رفتیم پارک به مامانش میگه ج...ی...ش دارم میخوام همینجا ج...ی...ش کنم کارش که تموم شد اومده میگه چمن هارو اب دادم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی حجم فکری که قبل خواب تو کله من میاد اگه وسط روز میومد روزی ۲ یا شاید ۳ تا اختراع رو تو کارنامم داشتم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما اسم آهنگا یه کلمه بود بعد تعداد انقدر زیاد شد الآن شده جمله همینجوری ادامه پیدا کنه احتمالا تا سال دیگه پاراگراف هم برسه بعدشم خود متن شعر رو برای اسم انتخاب میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تنها ورزشی که میکنم زدن دکمه موسه انقدر انگشتم قوی شده حیف که المپیک این ورزشو نداره وگرنه من حتما مقام میاوردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سریام هستن که دیگه دستشویی و تبلیغات و فیلم وسریال تلویزیون براشون کارساز نیست میرن دوبیت از ترانه های اینو اونو میذارن. توقع دارن لایکم بخوره برید از خدا بترسید ^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا من واقعا در عجبم که چطور ممکنه یه قرعه کشی 1روز طول بکشه؟!؟!والا شرکت محسن هم قرعه کشی رو اینقدر طولش نمیده..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون وقتا: بچه میاد میگه مامان بابا قلمم شکست٬ پاکنم شکست الانا: گودزیلا میاد میگه؛: مامان تبلتم لود نمیشه٬ کی برام ایکس باکس میخری٬ من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کی باورش میشه که شبکه استانی ما روزانه 1ملیون نفر بیننده داره! ببین ما تو چه استانی هستیم؛ شبکه 1هم اینقدر بیننده نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حاظرم تو اوج خواب ی پارچ اب سرد رو سرم خالی کنن ولی پانشم برم دستشویی لامصب بد دردیه......

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینقدر بدم میاد وقتی تو این فیلما بازیگره میگه : این که فیلم نیست...!!! فیلم دیگه، پس چیه؟؟؟ واقعا با خودشون چی فک کردن...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موقع امتحان سوالاتی رو که بلدیم با خط نستعلیق می نویسیم، ولی اونایی رو که بلد نیستیم رو با بدترین خط می نویسیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادمه بچه که بودم مورچه شکار میکردم ( بعلهه گاهی هم مگس ) میبردم خونه ی عمو عنکبوت شکارمو میزاشتم دم در زنگشو میزدم فرار میکردم ... خعلی بچه مفیدی بودم حس حشره دوستی داشتم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من یه رفیق دارم اسمش حامد هست ، میگه من تاحالا 8 صبح رو از نزدیک ندیدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هممون توی گوشیمون دونوع عکس داریم یکی وقتی روسری یا لباس زنونه تن بابامون کردیم و دومی وقتی که سر جای آبجی یا داداش کوچولومون خوابیدیم و لباسای اونم پوشیدیم و از خودمون عکس گرفتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دﯾﺸﺐ ﻣﻬﻤﻮن داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﯾﺪ ﻋﺎﻗﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺷﺪه اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگه نمیگن کتابا به خاطر ارزششون قیمت گذاری میشن نه به خاطر تعداد صفحه هاشون؟ الان کتابای درسیه دبیرستان ما 200صفحه هست بعد قیمتش 700تومن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم یه گودزیلا داره 2سالشه رفتیم پارک به مامانش میگه ج...ی...ش دارم میخوام همینجا ج...ی...ش کنم کارش که تموم شد اومده میگه چمن هارو اب دادم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی حجم فکری که قبل خواب تو کله من میاد اگه وسط روز میومد روزی ۲ یا شاید ۳ تا اختراع رو تو کارنامم داشتم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما اسم آهنگا یه کلمه بود بعد تعداد انقدر زیاد شد الآن شده جمله همینجوری ادامه پیدا کنه احتمالا تا سال دیگه پاراگراف هم برسه بعدشم خود متن شعر رو برای اسم انتخاب میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تنها ورزشی که میکنم زدن دکمه موسه انقدر انگشتم قوی شده حیف که المپیک این ورزشو نداره وگرنه من حتما مقام میاوردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سریام هستن که دیگه دستشویی و تبلیغات و فیلم وسریال تلویزیون براشون کارساز نیست میرن دوبیت از ترانه های اینو اونو میذارن. توقع دارن لایکم بخوره برید از خدا بترسید ^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا من واقعا در عجبم که چطور ممکنه یه قرعه کشی 1روز طول بکشه؟!؟!والا شرکت محسن هم قرعه کشی رو اینقدر طولش نمیده..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون وقتا: بچه میاد میگه مامان بابا قلمم شکست٬ پاکنم شکست الانا: گودزیلا میاد میگه؛: مامان تبلتم لود نمیشه٬ کی برام ایکس باکس میخری٬ من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کی باورش میشه که شبکه استانی ما روزانه 1ملیون نفر بیننده داره! ببین ما تو چه استانی هستیم؛ شبکه 1هم اینقدر بیننده نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حاظرم تو اوج خواب ی پارچ اب سرد رو سرم خالی کنن ولی پانشم برم دستشویی لامصب بد دردیه......