بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ظهری سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد پیاده شد گفت: من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد! طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه... بهم دارو داد... =)))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام مثل باد معده میمونن .... فقط واسه حفظ آبرویه که رهاشون نمیکنیم......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوال بدجورذهنمودرگیرکرده.قدیما که یخچال نبودمردم که حوصلشون سرمیرفت چیکارمیکردن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم :مامان دخدره خیلی دوستم داره... میگه :محلش نزار! میگم :نمیشه ... اس میده. میگه :فک کن ایرانسله، راحت!!! بهترین مشاوره زندگیم بود کاملا قانع شدم . . . :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این خلاقیتی که ما ایرانیا تو جک ساختن و تیکه و متلک انداختن به کار می بریم، تو علم و صنعت به کار می بردیم، الان ما آمریکا و تحریم کرده بودیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز دوتا کر به هم میرسن اولی میگه:میخوایی بری ماهی گیری؟ دومی میگه:نه میخوام برم ماهی گیری.!! اولی میگه:اااا فکر کردم میخوایی بری ماهیگیری!!!!! likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوتا از پرمصرف ترین جملات دنیا: I love you Made in China

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسى که اولین بار سوپ رو به عنوان غذا به رسمیت شناخت به هیچ وجه درک درستى از گشنگى نداشته !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه: لگد که نمیزنی؟؟!!! ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن!!! :|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی حاضرم یه پارج عرق کنم ولی بدون پتو نخوابم ، لامثب هر چی زور میزنم نمیشه احسا پوچی میکنم آیا شما هم اینطور هستید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا کاش این نفر آخر کنکور رو هم مشخص میکردن ما یه سوژه خنده گیر میاوردیم یعنی باید میرفت قاطی عروسکا :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخه این سیب زمینیها چرا هوشمندن لامصب وقتی ناخونک میزنی تعم(طعم) در حد المپیک ولی اگه بیاد سر سفره قدرت تعم دهندگیش نصف میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگـه دقـت کـرده بـاشـیـن، زنـدگـی هـمـه کـسـایـی کـه مـا فـکـر مـی کـنـیـم اُسـکـل هـسـتـن از زنـدگـی خـودمـون بـهـتـره !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایپکه تو مدرسه مشقاشون از بقیه کپی میکردن همونایی هستن که پستای ما رو به اسم خودشون تو فیسبوغ میذارن اگه قبول داری اون لایکو بزن مطمئن باش هیچیت نمیشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دختراهستن ک رو کلشون خربزه میکارن nسانتم پاشنه دارن ! احساس قد بلندی ام میکنن . . . . اینا رو اذیت نکنین اینا از همون بچگی زنگیشون دوشوار بوده کمبود تغذیه داشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ظهری سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد پیاده شد گفت: من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد! طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه... بهم دارو داد... =)))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام مثل باد معده میمونن .... فقط واسه حفظ آبرویه که رهاشون نمیکنیم......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوال بدجورذهنمودرگیرکرده.قدیما که یخچال نبودمردم که حوصلشون سرمیرفت چیکارمیکردن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم :مامان دخدره خیلی دوستم داره... میگه :محلش نزار! میگم :نمیشه ... اس میده. میگه :فک کن ایرانسله، راحت!!! بهترین مشاوره زندگیم بود کاملا قانع شدم . . . :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این خلاقیتی که ما ایرانیا تو جک ساختن و تیکه و متلک انداختن به کار می بریم، تو علم و صنعت به کار می بردیم، الان ما آمریکا و تحریم کرده بودیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز دوتا کر به هم میرسن اولی میگه:میخوایی بری ماهی گیری؟ دومی میگه:نه میخوام برم ماهی گیری.!! اولی میگه:اااا فکر کردم میخوایی بری ماهیگیری!!!!! likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوتا از پرمصرف ترین جملات دنیا: I love you Made in China

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسى که اولین بار سوپ رو به عنوان غذا به رسمیت شناخت به هیچ وجه درک درستى از گشنگى نداشته !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه: لگد که نمیزنی؟؟!!! ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن!!! :|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی حاضرم یه پارج عرق کنم ولی بدون پتو نخوابم ، لامثب هر چی زور میزنم نمیشه احسا پوچی میکنم آیا شما هم اینطور هستید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا کاش این نفر آخر کنکور رو هم مشخص میکردن ما یه سوژه خنده گیر میاوردیم یعنی باید میرفت قاطی عروسکا :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخه این سیب زمینیها چرا هوشمندن لامصب وقتی ناخونک میزنی تعم(طعم) در حد المپیک ولی اگه بیاد سر سفره قدرت تعم دهندگیش نصف میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگـه دقـت کـرده بـاشـیـن، زنـدگـی هـمـه کـسـایـی کـه مـا فـکـر مـی کـنـیـم اُسـکـل هـسـتـن از زنـدگـی خـودمـون بـهـتـره !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایپکه تو مدرسه مشقاشون از بقیه کپی میکردن همونایی هستن که پستای ما رو به اسم خودشون تو فیسبوغ میذارن اگه قبول داری اون لایکو بزن مطمئن باش هیچیت نمیشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دختراهستن ک رو کلشون خربزه میکارن nسانتم پاشنه دارن ! احساس قد بلندی ام میکنن . . . . اینا رو اذیت نکنین اینا از همون بچگی زنگیشون دوشوار بوده کمبود تغذیه داشتن!!!