بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواستم خونه عشقوتوقلبت بسازم اماشهرداری مجوزنداد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط یه مرد ایرانیه که با اینکه هیکلش رو فرم نیست ولی بازم تیشرت چسپون میپوشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم اعصاب ندارنا یه دختری تو ادلیستم عکس جدید گذاشت .تو عکس موهاش فرفریه منم نوشتم به به چه فر موهای فرفریی البته اشتباه تایپ شد:بع بع چه موهای فرفریی بلوکم کرد بیشعوررررر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی واقعا خداییش داشتم دربی رو نگاه میکردم بیشتر یاد کشتی کج افتادم تا فوتبال هر 20 ثانیه یکی افتاد زمین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پدر زن پولدار هم پیدا نکردیم که دختر معلول الحالشو بندازه به ما عوضش چندتا از کارخونه هاشو به اسممون کنه شانس نداریم که :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینبار بزن لایکو به سلامتی کاشف عسل که عن همه ی حشرات رو یکی یکی امتحان کرد تا فهمید عن زنبور خوشمزست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمام وختی بچه بودین به خاطر کمبود امکانات از سرنگ به عنوان تفنگ آبی استفاده میکردین؟ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط يه ايراني مي تونه به خاطر پنجاه تا تك تومني پول تاكسي دعوا را بندازه بعد تعارف كنه كه 500 هزار تومن پول هتل اقوامش رو بده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آرش....!!!!!!!!! آاااررررش...!!!!!!!! عضو جدید خونه...!!!!!! یه نردبون عضو جدید خونه...!!!!!!! تورو خدا یکی فکری به حال این پیامای بازرگانی کنه...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺁﻏﺎ "ﮐﺼﺎﻓﻂ " ﺍﯾﻨﺘﻮﺭﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ : " ﮐﺜﺎﻓﺖ" . .ﮔﻔﻄﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﺣﺎ 1 ﻣﺎﺡ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﺪﺭﺛﻪ ﻗﻠﺖ ﺍﻣﻼﯾﯽ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻨﺪﺍﻇﻦ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی اینقدری که ما برای به وجودآوردن یه جوک باحال به مغزمون فشار می آریم شاهرخ خان تو فیلمای هندی برای رسیدن به عشقش نمیکرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی هیچی بدتر از این نیست که یه متن تایپ می کنی بعد موضوع جوک مشخص نمی کنی می زنی ارسال شه میگه جوک شما ارسال نشد در اون لحظه ادم به عقل خودش شک می کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلا کیست ؟ کودزیلا کودکی متولد دهه هشتاد است که اعضای این سایت در برابرش کم می اورند !! (در حالی که فقط چرت و پرت می گوید ) متاسفم براتون :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دمپایی خیس+برق خاموش+مسواک عمومی =از بارزترین ویژگی های توالت های ایرانی. کجا داری میری لایک ندادی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن پشه تو دهنشون مرگ مغزی میشه بعد ادعای باکلاس بودن رو دارن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بوق تاک تو تبلیغش میگه کفش رو فقط به قیمت ۱۸۸ هزار تومن تهیه کنید عایا ۱۸۸هزاااار تومن برای شما مبلغه کمیه عایا؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواستم خونه عشقوتوقلبت بسازم اماشهرداری مجوزنداد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط یه مرد ایرانیه که با اینکه هیکلش رو فرم نیست ولی بازم تیشرت چسپون میپوشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم اعصاب ندارنا یه دختری تو ادلیستم عکس جدید گذاشت .تو عکس موهاش فرفریه منم نوشتم به به چه فر موهای فرفریی البته اشتباه تایپ شد:بع بع چه موهای فرفریی بلوکم کرد بیشعوررررر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی واقعا خداییش داشتم دربی رو نگاه میکردم بیشتر یاد کشتی کج افتادم تا فوتبال هر 20 ثانیه یکی افتاد زمین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پدر زن پولدار هم پیدا نکردیم که دختر معلول الحالشو بندازه به ما عوضش چندتا از کارخونه هاشو به اسممون کنه شانس نداریم که :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینبار بزن لایکو به سلامتی کاشف عسل که عن همه ی حشرات رو یکی یکی امتحان کرد تا فهمید عن زنبور خوشمزست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمام وختی بچه بودین به خاطر کمبود امکانات از سرنگ به عنوان تفنگ آبی استفاده میکردین؟ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط يه ايراني مي تونه به خاطر پنجاه تا تك تومني پول تاكسي دعوا را بندازه بعد تعارف كنه كه 500 هزار تومن پول هتل اقوامش رو بده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آرش....!!!!!!!!! آاااررررش...!!!!!!!! عضو جدید خونه...!!!!!! یه نردبون عضو جدید خونه...!!!!!!! تورو خدا یکی فکری به حال این پیامای بازرگانی کنه...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺁﻏﺎ "ﮐﺼﺎﻓﻂ " ﺍﯾﻨﺘﻮﺭﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ : " ﮐﺜﺎﻓﺖ" . .ﮔﻔﻄﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﺣﺎ 1 ﻣﺎﺡ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﺪﺭﺛﻪ ﻗﻠﺖ ﺍﻣﻼﯾﯽ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻨﺪﺍﻇﻦ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی اینقدری که ما برای به وجودآوردن یه جوک باحال به مغزمون فشار می آریم شاهرخ خان تو فیلمای هندی برای رسیدن به عشقش نمیکرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی هیچی بدتر از این نیست که یه متن تایپ می کنی بعد موضوع جوک مشخص نمی کنی می زنی ارسال شه میگه جوک شما ارسال نشد در اون لحظه ادم به عقل خودش شک می کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلا کیست ؟ کودزیلا کودکی متولد دهه هشتاد است که اعضای این سایت در برابرش کم می اورند !! (در حالی که فقط چرت و پرت می گوید ) متاسفم براتون :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دمپایی خیس+برق خاموش+مسواک عمومی =از بارزترین ویژگی های توالت های ایرانی. کجا داری میری لایک ندادی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن پشه تو دهنشون مرگ مغزی میشه بعد ادعای باکلاس بودن رو دارن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بوق تاک تو تبلیغش میگه کفش رو فقط به قیمت ۱۸۸ هزار تومن تهیه کنید عایا ۱۸۸هزاااار تومن برای شما مبلغه کمیه عایا؟