بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدین بعضيا با تبلتای بی قواره چطور میحرفن؟؟؟ شیطونه میگه LCD خونمونو ور دارم باهاش روی همشونو کم کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش کوچیکم:بابا انسان های نخستین چی میخوردن بابام:از همین غذا هایی که مامانت میپزه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فــقط یــه ایــرانی میـــتونه با سِـــت کامــل آدیداس و نایک بره بشیـــنه قـــهوه خــونه قـــلیــون بکشـــه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا چشاشون سگ داره بعضیام مث من چشاشون خر داره طرفو نگاه میکنی انگار جفتک زدی بهش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر داشته چای داغ میخورده بهش میگن چی کار دای میکنی معدت میسوزه ؟میگه دست رو دلم نذارید که خونه میخوام از درون خودمو بکشم .تریپ عاشقانه داش غضی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از ورودی های 92 تقاضا می کنم پس از ثبت نام در دانشگاه فرداش ساعت 7 تو دانشگاه نباشن ...! بذارید قشنگ دو سه هفته دیگه با هم میریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه لذتی در خاموش کردن ناگهانی تلویزیون اونم وقتی که چندین جفت چشم با تمرکز بی سابقه به آن دوخته شده هست؟؟؟؟ اگه میدونید به منم بگید! تفریح سالم مامانم شده جدیدا..!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم: خارجیا به سوپ میگن استارتر نه شام!!! گفت: بابات خارجیه یا عمه گور به گور شدت...؟؟؟ اصن لزومی هم نداشت به عمم اشاره کنه ها،لامصــب صرفا خواست بهش بگه گور به گور شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک زن زشت از شو هرش می پرسه شباهت من باخورشید چیه میگه نمی شه به هر دو تاتون مستقیم نگاه کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها کدوماتون تا حالا حین خوندن جوک آهنگ دپرس گوش دادین؟ اگه نکردین امتحانش کنین.. اصن یه برزخیه که نگو!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره 80ـی استاتوس زده:اگه بابام برام تبلت نخره از خونه میرم!!! ما همسن این بودیم، لگن حمومو پر میکردیم با عینک شنای خواهر/برادرمون میرفتیم حموم کلمون رو میکردیم زیر آب! والّا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حيف نون قله اورست رو فتح مي كنه ازش ميپرسن:انگيزت چيه:ميگه من انگيزه سرم نميشه من اومد بودم دنبال خرم....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اولین ضربه ی روحی زندگیمو زمانی خوردم که . یه گردو رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه ، نگو لیمو امانی بوده... :| :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من آن گلبرگ مغرورم که . . . . .. . . یه گاو اومد منو خورد گاوِِ دیگه حالیش نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه‌ها شوخی‌شوخی به کره‌خرها سنگ می‌زدند و کره‌خرها جدی‌جدی به آن‌ها جفتک می‌انداختند !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزای فرد از صبح علی الطلوع استرس دارم . . . هر چی تلاش کردم بفهمم دلیلش چیه نشد که نشد ولی فک کنم بخاطر اینه که باید شب آشغالارو بذارم دم در!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدین بعضيا با تبلتای بی قواره چطور میحرفن؟؟؟ شیطونه میگه LCD خونمونو ور دارم باهاش روی همشونو کم کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش کوچیکم:بابا انسان های نخستین چی میخوردن بابام:از همین غذا هایی که مامانت میپزه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فــقط یــه ایــرانی میـــتونه با سِـــت کامــل آدیداس و نایک بره بشیـــنه قـــهوه خــونه قـــلیــون بکشـــه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا چشاشون سگ داره بعضیام مث من چشاشون خر داره طرفو نگاه میکنی انگار جفتک زدی بهش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر داشته چای داغ میخورده بهش میگن چی کار دای میکنی معدت میسوزه ؟میگه دست رو دلم نذارید که خونه میخوام از درون خودمو بکشم .تریپ عاشقانه داش غضی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از ورودی های 92 تقاضا می کنم پس از ثبت نام در دانشگاه فرداش ساعت 7 تو دانشگاه نباشن ...! بذارید قشنگ دو سه هفته دیگه با هم میریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه لذتی در خاموش کردن ناگهانی تلویزیون اونم وقتی که چندین جفت چشم با تمرکز بی سابقه به آن دوخته شده هست؟؟؟؟ اگه میدونید به منم بگید! تفریح سالم مامانم شده جدیدا..!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم گفتم: خارجیا به سوپ میگن استارتر نه شام!!! گفت: بابات خارجیه یا عمه گور به گور شدت...؟؟؟ اصن لزومی هم نداشت به عمم اشاره کنه ها،لامصــب صرفا خواست بهش بگه گور به گور شده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک زن زشت از شو هرش می پرسه شباهت من باخورشید چیه میگه نمی شه به هر دو تاتون مستقیم نگاه کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها کدوماتون تا حالا حین خوندن جوک آهنگ دپرس گوش دادین؟ اگه نکردین امتحانش کنین.. اصن یه برزخیه که نگو!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره 80ـی استاتوس زده:اگه بابام برام تبلت نخره از خونه میرم!!! ما همسن این بودیم، لگن حمومو پر میکردیم با عینک شنای خواهر/برادرمون میرفتیم حموم کلمون رو میکردیم زیر آب! والّا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حيف نون قله اورست رو فتح مي كنه ازش ميپرسن:انگيزت چيه:ميگه من انگيزه سرم نميشه من اومد بودم دنبال خرم....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اولین ضربه ی روحی زندگیمو زمانی خوردم که . یه گردو رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه ، نگو لیمو امانی بوده... :| :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من آن گلبرگ مغرورم که . . . . .. . . یه گاو اومد منو خورد گاوِِ دیگه حالیش نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه‌ها شوخی‌شوخی به کره‌خرها سنگ می‌زدند و کره‌خرها جدی‌جدی به آن‌ها جفتک می‌انداختند !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزای فرد از صبح علی الطلوع استرس دارم . . . هر چی تلاش کردم بفهمم دلیلش چیه نشد که نشد ولی فک کنم بخاطر اینه که باید شب آشغالارو بذارم دم در!!!!