بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این! نه، این یکی! نه دیگه این! خداوکیلی روی این یکی برم دیگه.... من هنگامی که میخوام سوار پله برقی بشم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این شعر و که یادتونه <<اقای راننده پاتو بذار رو دنده>>من اصلا هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که یکی پاشو بذاره رو دنده اصلا مث خوره افتاده به وجودم ولم نمیکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ورودیای 92 دانشگاه ! هفته اول عاشق نشید! از ما گفتن ... شاخای دانشگاه از هفته دوم،سوم میان:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺗﺎﺯﮔﯿﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻢ ... . . . . . ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺮ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻣﺮﺩﻩ :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هيخ هيخ ( Hekh - Hekh) چيست؟ كلمه اي كه شتاب بز و گوسفند را دوبرابر ميكند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بمپ شیمیای هم نشدیم که کشورا بر سر ما دعوا کنن!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم يه دمپايى داشت اگه تو دعوا پرت ميکرد طرفت و جاخالى نميدادى ضربه مغزى ميشدى!!!!! ولى ماماناى امروزى ميخوان تنبيه کنن ميگن: آيپد جديد که اومده برات نميگيرم!!بايد با همون آيپد قبليت بسازى...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آهاى آقاپسرى که قيافت شبيه جانونيه و هيکلت شبيه نى قليونه ولى چون ماشين 300ميليونى دارى فکر ميکنى همه دخترا دنبالتن و واست له له ميزنن . . . . . . کاملا درست فکر ميکنى نگران قيافتم نباش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایــــا مردم با مازراتی الان رفتن مسافرت اونوخ ما باید ببینیم چند تا مو رفته زیر جلد کتاب....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برا اینکه مامانم نــره تو اتاقم و دست به کامپیوتر نـــزنه ، بهش گفتم کامپیوتر وصله به اینترنت دست بزنی عکسات یهو تو اینترنت پخش میشه!!! از اون موقع تا حال دیگه در اتاقمم باز نکرده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبیه اول مهر اینه که اکثر دخترا میدونن چی باید بپوشن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میدانید چه کسی اولین بار ماست رو کشف کردآیا میدانید چه کسی اولین بار آن را با خیار قاطی کردآیا میدانید چه کسی به آن گردو و نعنا را افزودلامصب خیلی حال میده ، هرکی بوده دمش گرم !{-66-}

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا خانمهای که تو آژانس هواپیمایی کار میکنن به شدت احساس خود داف پنداری میکنن ... عزیزم تو یه کارمند ساده ای که مقنعه ات دوتا خط طلایی داره همین....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میدانید، بعضی وقتا یه زنِ حسود میتونه ۱۰ برابر FBI تحقیقات انجام بده!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از سریال جواهری در قصر یا همون یانگوم خودمون به یک نتیجه رسیدم : که زندگی ( زنده بودن ) دست خداست یانگوم وسیله است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من فکر میکردم این " دمپایی ابری خیس " یه شوخیه... نگو پس جدی هست!! اوووووووووووی چه میسوزه!! نزن !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این! نه، این یکی! نه دیگه این! خداوکیلی روی این یکی برم دیگه.... من هنگامی که میخوام سوار پله برقی بشم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این شعر و که یادتونه <<اقای راننده پاتو بذار رو دنده>>من اصلا هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که یکی پاشو بذاره رو دنده اصلا مث خوره افتاده به وجودم ولم نمیکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ورودیای 92 دانشگاه ! هفته اول عاشق نشید! از ما گفتن ... شاخای دانشگاه از هفته دوم،سوم میان:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺗﺎﺯﮔﯿﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻢ ... . . . . . ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺮ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻣﺮﺩﻩ :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هيخ هيخ ( Hekh - Hekh) چيست؟ كلمه اي كه شتاب بز و گوسفند را دوبرابر ميكند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بمپ شیمیای هم نشدیم که کشورا بر سر ما دعوا کنن!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم يه دمپايى داشت اگه تو دعوا پرت ميکرد طرفت و جاخالى نميدادى ضربه مغزى ميشدى!!!!! ولى ماماناى امروزى ميخوان تنبيه کنن ميگن: آيپد جديد که اومده برات نميگيرم!!بايد با همون آيپد قبليت بسازى...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آهاى آقاپسرى که قيافت شبيه جانونيه و هيکلت شبيه نى قليونه ولى چون ماشين 300ميليونى دارى فکر ميکنى همه دخترا دنبالتن و واست له له ميزنن . . . . . . کاملا درست فکر ميکنى نگران قيافتم نباش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایــــا مردم با مازراتی الان رفتن مسافرت اونوخ ما باید ببینیم چند تا مو رفته زیر جلد کتاب....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برا اینکه مامانم نــره تو اتاقم و دست به کامپیوتر نـــزنه ، بهش گفتم کامپیوتر وصله به اینترنت دست بزنی عکسات یهو تو اینترنت پخش میشه!!! از اون موقع تا حال دیگه در اتاقمم باز نکرده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبیه اول مهر اینه که اکثر دخترا میدونن چی باید بپوشن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میدانید چه کسی اولین بار ماست رو کشف کردآیا میدانید چه کسی اولین بار آن را با خیار قاطی کردآیا میدانید چه کسی به آن گردو و نعنا را افزودلامصب خیلی حال میده ، هرکی بوده دمش گرم !{-66-}

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا خانمهای که تو آژانس هواپیمایی کار میکنن به شدت احساس خود داف پنداری میکنن ... عزیزم تو یه کارمند ساده ای که مقنعه ات دوتا خط طلایی داره همین....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میدانید، بعضی وقتا یه زنِ حسود میتونه ۱۰ برابر FBI تحقیقات انجام بده!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از سریال جواهری در قصر یا همون یانگوم خودمون به یک نتیجه رسیدم : که زندگی ( زنده بودن ) دست خداست یانگوم وسیله است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من فکر میکردم این " دمپایی ابری خیس " یه شوخیه... نگو پس جدی هست!! اوووووووووووی چه میسوزه!! نزن !