بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دانشجو ترم اول با ليوان تاشوي طرح" دي جي مون " و "Ben10" ميومده دانشگاه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.زمان مکالمات تلفنی : پسر به پسر = ۰۰:۰۰:۵۹ مادر به پسر = ۰۰:۱۰:۳۰ پدر به پسر = ۰۰:۰۲:۳۶ پسر به دختر = ۰۱:۱۵:۰۱ دختر به دختر = ۰۰:۲۹:۵۹ دختر به پسر = ۰۰:۰۰:۰۵

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همينجا و از همين تريبون جا داره از دانشجويان ترم اولي خواهش كنم و : " عزيز دلم اينجا ديگه دبيرستان نيست ، بايد بگي اٰستاد نه آقا اجازه !!! ^___^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط يه بچه ايرانيه که وقتى تو صف نونوايى وايميسته ميبينه همش آخر صفه!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو بين گره هايى که تو زندگيم هست فقط تونستم گره هندزفريم رو باز کنم!!!!! اينم خودش کلى کاره!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوال فنی دارم :اینایی که موهاشونو دم اسبی میبندن کله شون کجای اسب حساب میشه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دانشجویان و دانش آموزان عزیز و گرامی اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است.D: از من گفتن بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مثل منین فک میکنین که ابوریحان بیرونی و بوعلی سینا و سعدی و زکریای رازی و خیام و باباطاهر قیافه هاشون یکیه !؟ یا فقط من این فکرو میکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره مهریه ش رتبه کنکورش باشه صلواااااااااااااااااات … !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنه يه سيم كارت ميخره ميخواسته شوهرشو سورپرايز كنه.از تو آشپزخونه به شوهرش اس ميده:سلام عزيزم خوبي؟؟شوهرش جواب ميده سلام گلم خودم بهت زنگ ميزنم الان عنتر خانم تو آشپزخونس:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دونفــر رو سخـت میشــه پیــدا کـرد!!! . 1) اونـــی که درکــت کنــه واقعــاً!! . 2) اونــی که بفهمـــه دقیقاً کجــای کمـــرت میخـــاره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو یه کم بمیر اگه بد بود برگرد . . . . . . . آخرین ترفند عزراییل برای راضی کردن جنتی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من موندم کارتون فوتبالیستا چرا کرنر یا ضربه ایستگاهی نداره!!!!!!!!!یعنی درک دوران کودکیمون در حد سیفون توالت بوده!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است!!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشق اون لحظه ام که استادمون حين درس دادن زل ميزنه تو چشماي من و من در حالي که هيچي نفهميدم سرمو به نشونه ي تاييد تکون ميدم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينجا ديگه آخر خط... يا مرد باش بگو خودم بودم يا بگو کار کيه!؟ يکي از تهديدهاي معاون مدرسه به من... اصن يه وضي ها!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم دانشجو ترم اول با ليوان تاشوي طرح" دي جي مون " و "Ben10" ميومده دانشگاه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.زمان مکالمات تلفنی : پسر به پسر = ۰۰:۰۰:۵۹ مادر به پسر = ۰۰:۱۰:۳۰ پدر به پسر = ۰۰:۰۲:۳۶ پسر به دختر = ۰۱:۱۵:۰۱ دختر به دختر = ۰۰:۲۹:۵۹ دختر به پسر = ۰۰:۰۰:۰۵

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همينجا و از همين تريبون جا داره از دانشجويان ترم اولي خواهش كنم و : " عزيز دلم اينجا ديگه دبيرستان نيست ، بايد بگي اٰستاد نه آقا اجازه !!! ^___^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط يه بچه ايرانيه که وقتى تو صف نونوايى وايميسته ميبينه همش آخر صفه!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو بين گره هايى که تو زندگيم هست فقط تونستم گره هندزفريم رو باز کنم!!!!! اينم خودش کلى کاره!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوال فنی دارم :اینایی که موهاشونو دم اسبی میبندن کله شون کجای اسب حساب میشه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دانشجویان و دانش آموزان عزیز و گرامی اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است.D: از من گفتن بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مثل منین فک میکنین که ابوریحان بیرونی و بوعلی سینا و سعدی و زکریای رازی و خیام و باباطاهر قیافه هاشون یکیه !؟ یا فقط من این فکرو میکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره مهریه ش رتبه کنکورش باشه صلواااااااااااااااااات … !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنه يه سيم كارت ميخره ميخواسته شوهرشو سورپرايز كنه.از تو آشپزخونه به شوهرش اس ميده:سلام عزيزم خوبي؟؟شوهرش جواب ميده سلام گلم خودم بهت زنگ ميزنم الان عنتر خانم تو آشپزخونس:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دونفــر رو سخـت میشــه پیــدا کـرد!!! . 1) اونـــی که درکــت کنــه واقعــاً!! . 2) اونــی که بفهمـــه دقیقاً کجــای کمـــرت میخـــاره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو یه کم بمیر اگه بد بود برگرد . . . . . . . آخرین ترفند عزراییل برای راضی کردن جنتی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من موندم کارتون فوتبالیستا چرا کرنر یا ضربه ایستگاهی نداره!!!!!!!!!یعنی درک دوران کودکیمون در حد سیفون توالت بوده!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است!!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشق اون لحظه ام که استادمون حين درس دادن زل ميزنه تو چشماي من و من در حالي که هيچي نفهميدم سرمو به نشونه ي تاييد تکون ميدم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينجا ديگه آخر خط... يا مرد باش بگو خودم بودم يا بگو کار کيه!؟ يکي از تهديدهاي معاون مدرسه به من... اصن يه وضي ها!!!