بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر زمانی که جومونگ پخش میشد شهر عاری از جمعیت میشد!!انگار طاعون افتاده بود تو شهر.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دانشمندان به يه نتيجه منطقي رسيدن: ازيه جائي به بعدبحث كردن ديگه فايده اي نداره بايد فحش بدي!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعدازغذابه علت سنگيني وخواب آلودگي نميتوني كارايي روانجام بدي كه فبل ازغذابه علت گرسنگي نميتونستي انجام بدي..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا من از همین الان داره دلم واسه پشــــه ها تنگـــــ میشه :S آخرشـــم نفهمیدم این شیش ماه کجا میرن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفت بامادر یه جمله بسازگفتم من بامادرم جمله نمیسازم........ دنیامومیسازم....... هرکس مادرشودوست داره به افتخارمادرش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :آﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ دبیرستان :ﯾﺎ ﺍﺑولفضل معلم ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ!!! دانشگاه :یا خدااااا مشروط شدم استاد اسممو میدووونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداییش به این خاله های قصه گو ی متشنج دقت کردین؟اول میگن یکی بود یکی نبود بعد میگن غیر از خدای مهربان هیچکس نبود بعد میگن یه شهر بزرگ پر جمعیت بود که توش.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشه های خونه ما خیلی گشنه هستن هر چی خوردن و کندن دیدن فایده نداره دسته جمعی اومدم بلندم کنن ببرنم خونشون "

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر بستنی دوقولو میخریدیم از وسط نصف میکردیم .. از کاملش هم بیشتر میچسبید... ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مخاطب يه كم خاصم ميگم بيا هر 4شنبه بريم بيرون گردش. ميگه نه چهارشنبه ديره شنبه ها بريم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر بچش گم میشه تو روزنامه ها مینویسه ممد پدر سوخته برگردی خونه پدرتو بوووووق میکنم کثافت .و الان 10ساله که پسرش برنگشته خونه .د لایک کن دیگه یه کلیک بیشتر نیس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرا دو مدل جوراب دارن:1-کثیف 2- قابل پوشیدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونین کلا هدف من از بچه دار شدن اینه که از ارث محرومش کنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما ازهمون بچگی بازیچه ی دست نویسندگان شدیم ...!وگرنه کدام روباهی احمقی پنیر میخوره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسری که به ابروهاش دست نزنه که پسر نیست... لامصب زن زندگیه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يادش بخير واسه گواهينامه رفته بودم امتحان بدم همش داشتيم ماشينايي که دخترا دنده عقب انداخته بودن تو جوب رو در مياورديم !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر زمانی که جومونگ پخش میشد شهر عاری از جمعیت میشد!!انگار طاعون افتاده بود تو شهر.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دانشمندان به يه نتيجه منطقي رسيدن: ازيه جائي به بعدبحث كردن ديگه فايده اي نداره بايد فحش بدي!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعدازغذابه علت سنگيني وخواب آلودگي نميتوني كارايي روانجام بدي كه فبل ازغذابه علت گرسنگي نميتونستي انجام بدي..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا من از همین الان داره دلم واسه پشــــه ها تنگـــــ میشه :S آخرشـــم نفهمیدم این شیش ماه کجا میرن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفت بامادر یه جمله بسازگفتم من بامادرم جمله نمیسازم........ دنیامومیسازم....... هرکس مادرشودوست داره به افتخارمادرش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :آﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ دبیرستان :ﯾﺎ ﺍﺑولفضل معلم ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ!!! دانشگاه :یا خدااااا مشروط شدم استاد اسممو میدووونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداییش به این خاله های قصه گو ی متشنج دقت کردین؟اول میگن یکی بود یکی نبود بعد میگن غیر از خدای مهربان هیچکس نبود بعد میگن یه شهر بزرگ پر جمعیت بود که توش.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشه های خونه ما خیلی گشنه هستن هر چی خوردن و کندن دیدن فایده نداره دسته جمعی اومدم بلندم کنن ببرنم خونشون "

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر بستنی دوقولو میخریدیم از وسط نصف میکردیم .. از کاملش هم بیشتر میچسبید... ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مخاطب يه كم خاصم ميگم بيا هر 4شنبه بريم بيرون گردش. ميگه نه چهارشنبه ديره شنبه ها بريم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر بچش گم میشه تو روزنامه ها مینویسه ممد پدر سوخته برگردی خونه پدرتو بوووووق میکنم کثافت .و الان 10ساله که پسرش برنگشته خونه .د لایک کن دیگه یه کلیک بیشتر نیس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرا دو مدل جوراب دارن:1-کثیف 2- قابل پوشیدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونین کلا هدف من از بچه دار شدن اینه که از ارث محرومش کنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما ازهمون بچگی بازیچه ی دست نویسندگان شدیم ...!وگرنه کدام روباهی احمقی پنیر میخوره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسری که به ابروهاش دست نزنه که پسر نیست... لامصب زن زندگیه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يادش بخير واسه گواهينامه رفته بودم امتحان بدم همش داشتيم ماشينايي که دخترا دنده عقب انداخته بودن تو جوب رو در مياورديم !