بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی بچه بودم؛ سرم میخورد به دیوار...! برآی اینکه گریه نکنم مآمآنم دیوارَرو میکُشت :| سر منم سریع خوب میشد :) :| یه همچین بچه ی اسکلی بودم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضي وقتا انقدر روي دور بد بياري هستي كه: اگه بي حركتم يه جا بشيني ممكنه ميز همينجوري بلند بشه و بياد پايه اش رو محكم بزنه به انگشت پات و برگرده سر جاش…!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميخوام همينجا از همين تريبون به نيمه كمشده ام اطلاع بدم نميخوام سوار بر اسب سفيد بياي با اتوبوس خط واحد بيا فقط بيا مردم از تنهايي والا با اين اتوبوس هاشون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تیکه جدید حراست دانشگاه به دخترا: با تو ام کلیپس:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این پسرایی هستن که ابروشونو نخ میکنن بعد پیوند وسطشونو برنمیدارنا... اینا می خوان بگن مجردن !هنو شوور نکردن..!!خخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمیگم به خانمها گواهینامه ندین که میگم براشون جاده جداگانه درست کنید:)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترسناکترین جمله از طرف معلمان هنگام درس دادن الان بگو چی گفتم تکرار کن میگم تکرار کن (فریاد) یعنی قشنگ آدم میرفت تو قبر در میومد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه یه نفر بود که با هیچکس تا نمیکرد،همیشه دشمن بود ولی نه دشمن خونی،هیچوقت نمیخندید و عصبی بود البته نه از درون،همه ازش می ترسیدن و فراری بودن،! . . خودمونیما این ناظم هم هیولاییه واسه خودش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي منو ازين وضعيت درآره!! بابام گروه خونيش ab، مامانم A ، داداشم B اونوقت من چي باشم خوبه!!؟ O مثبت......!!!!! همين كيس با محتوياتش تو حلقم اگ دروغ گفته باشم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه گدا رو میشناسم که هرچی خیابون شلوغ تر میشه این فلج تر میشه!!!!!!!!! اصن یه وضیییییییییییییی!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با توجه به سرد شدن هوا پیشنهاد میدم دیگه جک های مربوط به کولر رو تعطیل کنید بریم سراغ بخاری برقی . . . . «هوا امروز چه گرم کرده» مقدمه چینی پدر من واسه خاموش کردن بخاری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد قدیما هر مامانی برا خودش گشت ارشاد بود !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينايى كه تو مهمونيا دارن كباب باد ميزنن وقتى ازشون تشكر ميكنى، . . . . جوگير ميشن تندتر باد ميزنن :)) بارها امتحان كردم، جواب گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پلیس شهر حیف نون از شهروندان خواهش کرد : از تعریف کردن مشکلات جلوى دوربین هاى بزرگراه ها جدأ خوددارى کنند !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام میگه یه شامپوی خوب خارجی واسه (خودت) بخر میخوام برم حموم!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی بچه بودم؛ سرم میخورد به دیوار...! برآی اینکه گریه نکنم مآمآنم دیوارَرو میکُشت :| سر منم سریع خوب میشد :) :| یه همچین بچه ی اسکلی بودم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضي وقتا انقدر روي دور بد بياري هستي كه: اگه بي حركتم يه جا بشيني ممكنه ميز همينجوري بلند بشه و بياد پايه اش رو محكم بزنه به انگشت پات و برگرده سر جاش…!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميخوام همينجا از همين تريبون به نيمه كمشده ام اطلاع بدم نميخوام سوار بر اسب سفيد بياي با اتوبوس خط واحد بيا فقط بيا مردم از تنهايي والا با اين اتوبوس هاشون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تیکه جدید حراست دانشگاه به دخترا: با تو ام کلیپس:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این پسرایی هستن که ابروشونو نخ میکنن بعد پیوند وسطشونو برنمیدارنا... اینا می خوان بگن مجردن !هنو شوور نکردن..!!خخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمیگم به خانمها گواهینامه ندین که میگم براشون جاده جداگانه درست کنید:)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترسناکترین جمله از طرف معلمان هنگام درس دادن الان بگو چی گفتم تکرار کن میگم تکرار کن (فریاد) یعنی قشنگ آدم میرفت تو قبر در میومد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه یه نفر بود که با هیچکس تا نمیکرد،همیشه دشمن بود ولی نه دشمن خونی،هیچوقت نمیخندید و عصبی بود البته نه از درون،همه ازش می ترسیدن و فراری بودن،! . . خودمونیما این ناظم هم هیولاییه واسه خودش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي منو ازين وضعيت درآره!! بابام گروه خونيش ab، مامانم A ، داداشم B اونوقت من چي باشم خوبه!!؟ O مثبت......!!!!! همين كيس با محتوياتش تو حلقم اگ دروغ گفته باشم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه گدا رو میشناسم که هرچی خیابون شلوغ تر میشه این فلج تر میشه!!!!!!!!! اصن یه وضیییییییییییییی!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با توجه به سرد شدن هوا پیشنهاد میدم دیگه جک های مربوط به کولر رو تعطیل کنید بریم سراغ بخاری برقی . . . . «هوا امروز چه گرم کرده» مقدمه چینی پدر من واسه خاموش کردن بخاری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد قدیما هر مامانی برا خودش گشت ارشاد بود !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينايى كه تو مهمونيا دارن كباب باد ميزنن وقتى ازشون تشكر ميكنى، . . . . جوگير ميشن تندتر باد ميزنن :)) بارها امتحان كردم، جواب گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پلیس شهر حیف نون از شهروندان خواهش کرد : از تعریف کردن مشکلات جلوى دوربین هاى بزرگراه ها جدأ خوددارى کنند !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام میگه یه شامپوی خوب خارجی واسه (خودت) بخر میخوام برم حموم!!!