بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی ازم پرسید گفت ببخشید خانوم شما دانشجو هستیید؟؟ گفتم بله،گفت درسم میخونید؟؟ گفتم نه دیگه در اون حد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوال داشتم. این چیتوز که نوشته رو چیپسش با طعم نمک دریایی، یعنی قبلا نمک هوایی میریخته؟ زمینی؟ زیرزمینی؟ زیر دریایی؟ مسئولین توضیح بدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از لوازم تحريراي لوكس زمان ما از اين پاككن هايي بود كه يه سرش پاك ميكرد اون يكي سرش جاروووو !! حكم تبلت الآن رو داشت!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هوا کشِ توالت چیست !؟ اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج کلا بو بهانه ست …!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی دنیا عاشقا چه بی کَسَن... عاشقا عاقبتش خار و خَسَن... اینارو گفتم بهت تا بدونی، عاشقی خیلی خطرناکه حسن...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کره سرعت اينترنت ايران رو تو برنامه شوک نشون ميدن...! :|‬

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به لقمان گفتند : صبر را از که اموختی ؟ گفت : پدرسگا من یه ادب اموختم که بخاطر خل بازی شماها اونم دیگه ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آسایش گیتی تفسیر این دو حرف است ، چای بعد از قلیون ، قلیون بعد چایی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این! نه، این یکی! نه دیگه این! خداوکیلی رو این یکی برم دیگه... "من هنگامی که می خوام سوار پله برقی بشم!"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اخه پاستیل و پفک و لواشک چیه؟ سوسول بازیه! مرد اونیه که دست عشقشو بگیره ورداره ببره کله پاچه ای هی لقمه بگیره زبون گوسفندرو بعد روشم آبلیمو بریزه بزاره دهن عشقش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا" چه معنی میده وقتی زنتو صدا کنی. بگه دارم ویندوز عوض میکنم ؟ کل جذابیت زن به خنگول بودنشهههه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تیکه جدید پسرا به دخترا : با توام کلیپس ! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخه این چه وضعشه؟؟؟؟؟ شلوار پاره مُده لباس پاره مده پیرهن پاره مده اون وقت من این همه جوراب پاره دارم مد نیست دوستان بیایید با دست به دست هم دهیم به مهر جوراب پاره را کنیم مد مهر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میخوام بدونم اینایی که 2 کیلو لوازم آرایشی میریزن رو خودشون بازم عذر میخواما شبیه م.... هستن قیافه اصلی شون چطوره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است.چه خوب هست که از کار هامو اگاه باشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به لقمان گفتند :ادب از که آموختی؟ حرفهایی زد که اگه بگم عمراً فورجوک بذاره چاپ شه! خیلی عصبانی بود معلوم بود شاکی شده از سوالم

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی ازم پرسید گفت ببخشید خانوم شما دانشجو هستیید؟؟ گفتم بله،گفت درسم میخونید؟؟ گفتم نه دیگه در اون حد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوال داشتم. این چیتوز که نوشته رو چیپسش با طعم نمک دریایی، یعنی قبلا نمک هوایی میریخته؟ زمینی؟ زیرزمینی؟ زیر دریایی؟ مسئولین توضیح بدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از لوازم تحريراي لوكس زمان ما از اين پاككن هايي بود كه يه سرش پاك ميكرد اون يكي سرش جاروووو !! حكم تبلت الآن رو داشت!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هوا کشِ توالت چیست !؟ اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج کلا بو بهانه ست …!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی دنیا عاشقا چه بی کَسَن... عاشقا عاقبتش خار و خَسَن... اینارو گفتم بهت تا بدونی، عاشقی خیلی خطرناکه حسن...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کره سرعت اينترنت ايران رو تو برنامه شوک نشون ميدن...! :|‬

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به لقمان گفتند : صبر را از که اموختی ؟ گفت : پدرسگا من یه ادب اموختم که بخاطر خل بازی شماها اونم دیگه ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آسایش گیتی تفسیر این دو حرف است ، چای بعد از قلیون ، قلیون بعد چایی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این! نه، این یکی! نه دیگه این! خداوکیلی رو این یکی برم دیگه... "من هنگامی که می خوام سوار پله برقی بشم!"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اخه پاستیل و پفک و لواشک چیه؟ سوسول بازیه! مرد اونیه که دست عشقشو بگیره ورداره ببره کله پاچه ای هی لقمه بگیره زبون گوسفندرو بعد روشم آبلیمو بریزه بزاره دهن عشقش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا" چه معنی میده وقتی زنتو صدا کنی. بگه دارم ویندوز عوض میکنم ؟ کل جذابیت زن به خنگول بودنشهههه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تیکه جدید پسرا به دخترا : با توام کلیپس ! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخه این چه وضعشه؟؟؟؟؟ شلوار پاره مُده لباس پاره مده پیرهن پاره مده اون وقت من این همه جوراب پاره دارم مد نیست دوستان بیایید با دست به دست هم دهیم به مهر جوراب پاره را کنیم مد مهر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میخوام بدونم اینایی که 2 کیلو لوازم آرایشی میریزن رو خودشون بازم عذر میخواما شبیه م.... هستن قیافه اصلی شون چطوره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است.چه خوب هست که از کار هامو اگاه باشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به لقمان گفتند :ادب از که آموختی؟ حرفهایی زد که اگه بگم عمراً فورجوک بذاره چاپ شه! خیلی عصبانی بود معلوم بود شاکی شده از سوالم