بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه گودزیلا ۵ ساله داریم ما وارد یه جمع شد تا پسر خالم رو دید گفت إإإإ امیر بی تربیت هم همینجاست ... خوب کسی نیست به این بگه تربیت خودتو عشق است !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه وختایی نمیرم دمه یخچال که پیشه من شرمنده نشه... خدا هیچ یخچالی رو شرمنده صاحبش نکنه. :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خطرناک ترین ضربه روحی بعد از شکست عشقی اینه که یه تعطیلی رسمی تو جمعه باشه. وای من مگ نه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نظر من در مورد شوهر آیندم: من دنبال مردی میگردم که فقط مهربان و باشعور باشد، شما بگید این توقع زیادی از یک آدم میلیونر است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم پسره خواسته با دوست دخترش تك چرخ بزنه،كليپس دختره باعث واژگوني موتور شده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وصیت بعضی از دخترا: بعد از مرگم منو غسل ندید آرایشم خراب میشهههه!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

Missed calls: بابا :۱ برادر :۱ خواهر :۱ مامان :۴۸ به سلامتی مادر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت کردین همیشه راه حل دوم از راه حل اول آسونتر بود,, ولی همیشه فقط این راه حل اول بود که تو امتحان نمره میگرفت!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میدانید: ته خیار سرشار از ویتامین حقیقت است ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتى دخترى كه وقتى ديد اكانت فيسبوكش بلاك شده... . . . . . . . .رفت ، ويندوزشو عوض كرد !! پسرا....... پرچم بالا.....!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دو ماهه دارم هر شش ساعت یه بار دوتا آنتی هیستامین میندازم تو جیبام ولی بازم جیب ما به پول حساسیت داره! والاااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل چینی هست که خیلی قدیمیه کسی به اون صورت یادش نیست ؛ حتی خود چینی هام فراموشش کردن . چه برسه به من که بخوام واستون تعریف کنم. اما خیلی اموزنده بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من اگه درس نمیخونم و میرم سر جلسه امتحان نشونه تنبلیم نیست ، نشونه جرات و جسارت و شجاعتمه !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه یکی بهت روزانه 1 sms فرستاد بدون به یادته، اگه 2تا فرستاد بدون دوست داره، اگه 3تا شد بدون براش مهمی، اگه 4تا شد بدون موبایل واسه خودش نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من دقیقا نفهمیدم کی خوش شانسه از هر کی میپرسیم میگن ما از این شانسا نداریم جالبیشم اینجاس که اونا خیلی هم خوش شانسن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز یه نفر میره دسشویی با گوشیش حرف بزنه در روش قفل میشه زنگ میزنه همراه اول میاد درش میاره

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه گودزیلا ۵ ساله داریم ما وارد یه جمع شد تا پسر خالم رو دید گفت إإإإ امیر بی تربیت هم همینجاست ... خوب کسی نیست به این بگه تربیت خودتو عشق است !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه وختایی نمیرم دمه یخچال که پیشه من شرمنده نشه... خدا هیچ یخچالی رو شرمنده صاحبش نکنه. :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خطرناک ترین ضربه روحی بعد از شکست عشقی اینه که یه تعطیلی رسمی تو جمعه باشه. وای من مگ نه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نظر من در مورد شوهر آیندم: من دنبال مردی میگردم که فقط مهربان و باشعور باشد، شما بگید این توقع زیادی از یک آدم میلیونر است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم پسره خواسته با دوست دخترش تك چرخ بزنه،كليپس دختره باعث واژگوني موتور شده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وصیت بعضی از دخترا: بعد از مرگم منو غسل ندید آرایشم خراب میشهههه!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

Missed calls: بابا :۱ برادر :۱ خواهر :۱ مامان :۴۸ به سلامتی مادر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت کردین همیشه راه حل دوم از راه حل اول آسونتر بود,, ولی همیشه فقط این راه حل اول بود که تو امتحان نمره میگرفت!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میدانید: ته خیار سرشار از ویتامین حقیقت است ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتى دخترى كه وقتى ديد اكانت فيسبوكش بلاك شده... . . . . . . . .رفت ، ويندوزشو عوض كرد !! پسرا....... پرچم بالا.....!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دو ماهه دارم هر شش ساعت یه بار دوتا آنتی هیستامین میندازم تو جیبام ولی بازم جیب ما به پول حساسیت داره! والاااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل چینی هست که خیلی قدیمیه کسی به اون صورت یادش نیست ؛ حتی خود چینی هام فراموشش کردن . چه برسه به من که بخوام واستون تعریف کنم. اما خیلی اموزنده بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من اگه درس نمیخونم و میرم سر جلسه امتحان نشونه تنبلیم نیست ، نشونه جرات و جسارت و شجاعتمه !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه یکی بهت روزانه 1 sms فرستاد بدون به یادته، اگه 2تا فرستاد بدون دوست داره، اگه 3تا شد بدون براش مهمی، اگه 4تا شد بدون موبایل واسه خودش نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من دقیقا نفهمیدم کی خوش شانسه از هر کی میپرسیم میگن ما از این شانسا نداریم جالبیشم اینجاس که اونا خیلی هم خوش شانسن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز یه نفر میره دسشویی با گوشیش حرف بزنه در روش قفل میشه زنگ میزنه همراه اول میاد درش میاره