بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الآن تکنولوزي به حدي پيشرفت کرده که وقتي طرف عکس ميگيره يه قسمتي ام چهره ي طرف معلومه و بقيش فوتوشاپه...^_^ والا با اين نوناشون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم صدام زد ببین رو این چی نوشته اومدم دوساعت واسش توضیح دادم بعد که تموم شد داداشمو صدا کرد عزیزم بیا ببین چی نوشته من O-o میدونم سر راهیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از سخترین کارای دنیا اینه که "حسش نیس" رو برا مامانت معنی کنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا دخترای خارجی اینقد خوشگلن ولی دخترای ما ... چی بگم مسئولین رسیدگی کنن این چه وضعشه انگار خدا اونارو با فوتوشاپ کشیده مال مارو با paint کاپیوتر اخه ما چطوری باهاشون زندگی کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از اوناییم که اگه شانس در خونمو بزنه همون لحظه هندزفری تو گوشمه و نمیشنوم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها آينده نگري مفیدی که ما ایرانیا تو زندگیمون میکنیم پر کردنه آفتابست که یوقت تو توالت گیر نکنیم بدبخت شیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزرگترین نعمت اینه که اگه کسی پشت سرت حرف زد رفیقات با پشت دست بزنن تو دهنش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره رو میشه جا کرم خاکی زد سر قلاب ماهیگیری ، اونوخت مامانش واسه اینکه هیکلش چش نخوره واسش اسپند دود میکنه :/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﯽ . . . ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ !..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا بالخره اتفاقی که نباید میوفتاد افتاد...کلیپس دختر همسایمون گیر کرد به سیم برق توی کوچه برقای کل محلمون رفت...زنگ زدیم اداره بزق بیاد وصل کنه...الان دارم با گوشیم اینو می نویسم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يخچال ما خوبيش اينه كه اب يخ توشه بديشم اينه كه فقط اب يخ توشه....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغا بابای شما هم موقع اخبار وقتی هیجانش بالا میره بهتون پس گردنی میزنه یا بابای ما فقط ما رو سیاه کبود میکنه عایا ؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينايى که ميگن ما ميريم فيسبوغ فقط واسه تبادل اطلاعات.... اينا همونايى هستن که ميرن تايلند فقط واسه ديدن مناظر طبيعى!!!! ؛ )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه کسی بود گفت Love؟ ما نسلِ مجازی هستیم نهایت احساساتمان Like است …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واسه چی همه غم و غصه دارن ؟! دلم خوش بود به ساسی مانکن و سعید پانتر، که اینا هم همش دارن دیس لاو میخونن :| امیدوارم امید جهان شکست عشقی نخوره، بيچاره یه تنه داره جور همه شون رو میکشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضيام هستن كه اسم خودشون و مخاطب خاصشون رو با هم نوشتن يعني دقيقا مي خواي بگي مخاطب خاص داري؟ خو منم جيش دارم ولي نميام بگم كه ميام بگم ؟ نه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الآن تکنولوزي به حدي پيشرفت کرده که وقتي طرف عکس ميگيره يه قسمتي ام چهره ي طرف معلومه و بقيش فوتوشاپه...^_^ والا با اين نوناشون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم صدام زد ببین رو این چی نوشته اومدم دوساعت واسش توضیح دادم بعد که تموم شد داداشمو صدا کرد عزیزم بیا ببین چی نوشته من O-o میدونم سر راهیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از سخترین کارای دنیا اینه که "حسش نیس" رو برا مامانت معنی کنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا دخترای خارجی اینقد خوشگلن ولی دخترای ما ... چی بگم مسئولین رسیدگی کنن این چه وضعشه انگار خدا اونارو با فوتوشاپ کشیده مال مارو با paint کاپیوتر اخه ما چطوری باهاشون زندگی کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از اوناییم که اگه شانس در خونمو بزنه همون لحظه هندزفری تو گوشمه و نمیشنوم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها آينده نگري مفیدی که ما ایرانیا تو زندگیمون میکنیم پر کردنه آفتابست که یوقت تو توالت گیر نکنیم بدبخت شیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزرگترین نعمت اینه که اگه کسی پشت سرت حرف زد رفیقات با پشت دست بزنن تو دهنش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره رو میشه جا کرم خاکی زد سر قلاب ماهیگیری ، اونوخت مامانش واسه اینکه هیکلش چش نخوره واسش اسپند دود میکنه :/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﯽ . . . ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ !..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا بالخره اتفاقی که نباید میوفتاد افتاد...کلیپس دختر همسایمون گیر کرد به سیم برق توی کوچه برقای کل محلمون رفت...زنگ زدیم اداره بزق بیاد وصل کنه...الان دارم با گوشیم اینو می نویسم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يخچال ما خوبيش اينه كه اب يخ توشه بديشم اينه كه فقط اب يخ توشه....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغا بابای شما هم موقع اخبار وقتی هیجانش بالا میره بهتون پس گردنی میزنه یا بابای ما فقط ما رو سیاه کبود میکنه عایا ؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينايى که ميگن ما ميريم فيسبوغ فقط واسه تبادل اطلاعات.... اينا همونايى هستن که ميرن تايلند فقط واسه ديدن مناظر طبيعى!!!! ؛ )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه کسی بود گفت Love؟ ما نسلِ مجازی هستیم نهایت احساساتمان Like است …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واسه چی همه غم و غصه دارن ؟! دلم خوش بود به ساسی مانکن و سعید پانتر، که اینا هم همش دارن دیس لاو میخونن :| امیدوارم امید جهان شکست عشقی نخوره، بيچاره یه تنه داره جور همه شون رو میکشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضيام هستن كه اسم خودشون و مخاطب خاصشون رو با هم نوشتن يعني دقيقا مي خواي بگي مخاطب خاص داري؟ خو منم جيش دارم ولي نميام بگم كه ميام بگم ؟ نه