بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن اون دنیا جهنم تلویزیونش فقط شبکه چهار داره وسط هرفیلمش هم نیم ساعت آگهی داره؛حالا هی گناه کنید از ماگفتن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو میره مغازه ، میپرسه : -ببخشید چسب قطره ای دارید ؟ -بله . . . ! -بیزحمت یه قطره بدید !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يني حالي ك تـــــو خوردن دلستر خنك توي هواي سرد، زيــــــر دوش آب داغ هست تو هيچــــــــي نيست!! جييييييييگر آدم حال مياد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط تو ایرانه که وقتی سر سفره میگی من این غذا رو دوست ندارم غذا رو از جلوت برمیدارن میگن تو سیری گُشنَت بشه با کله میخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی یکی بهت میگه تو دیگه عوض شدی ینی اینکه تو دیگه مثه سابق مطابق میل من رفتار نمیکنی عامیانش میشه : تو دیگه خر خوبی نیستی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه سوالي ذهنم رو مشغول كرده اينايي كه تو فيلما تو تختشون صبحونه مي خورن دهنشون رو نمي شورن؟! تصورشم حال بهم زنه اييش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوران بچگی فک می کردم اکسیژن تموم می شه با صرفه جویی تنفس می کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد هم داشتیم ، دوستِ معمولی بودنا … اما پسرشون امسال رفت کلاسِ اولِ ابتدایی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هو هما هم-هی هما هن-انت انتما انتم-انت انتما انتن-انا نحن!!!!! نصف دوران تحصیلیمون واسه یاد گرفتن اینا هدر رفت(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترا دو دستن: یا ازدواج میکنن یا ارشد میخونن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوتا کر به هم میرسن، اولی : میخوای بری ماهیگیری؟ دومی : نه میخوام برم ماهیگیری اولی : عه؟ خیال کردم میخوای بری ماهیگیری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

راه نمره خوب گرفتن (به خصوص تو ریاضی ) : بر خلاف همه که مغزشون 365 روز سال کار میکنه ولی سر امتحان کار نمیکنه :| شما 365 روز سالا از مغزتون استفاده نکنید تا سر امتحان یهو همه اون کارا را بکنه :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه قبل از درس خوندن اتاقمو میریزم به هم تا تمرکز پیدا کنم! ایه جورایی ارامش روحیه برام! به نظرتون این غیرطبیعیه؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی بنظر شما پایین اومد از تخت دوطبقه بخاطر بستن درب اتاق سختر از زدن وزنه ۲۶۵ کیلویی نیست ؟!!! واقعا کدوم یکی سختره ؟!!! لطفا کمک کنید !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروزیه خط طولانی مورچه تو خونه دیدم ,چند تا شونو جابه جا کردم گذاشتم اول واخر . ..هیچی دیگه بمدت نیم ساعت جلسه داشتن که کی کجاس!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديدين بعضيا اسم خودشون و ( به قول خودشون ) مخاطب خاصشون رو حرف اولش رو مي نويسن مثلن مي نويسن A&B حالا بايد براي بعضيا اينجوري نوشت K&J&W&A&G&P&T&D&G&Q&H&L&...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن اون دنیا جهنم تلویزیونش فقط شبکه چهار داره وسط هرفیلمش هم نیم ساعت آگهی داره؛حالا هی گناه کنید از ماگفتن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو میره مغازه ، میپرسه : -ببخشید چسب قطره ای دارید ؟ -بله . . . ! -بیزحمت یه قطره بدید !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يني حالي ك تـــــو خوردن دلستر خنك توي هواي سرد، زيــــــر دوش آب داغ هست تو هيچــــــــي نيست!! جييييييييگر آدم حال مياد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط تو ایرانه که وقتی سر سفره میگی من این غذا رو دوست ندارم غذا رو از جلوت برمیدارن میگن تو سیری گُشنَت بشه با کله میخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی یکی بهت میگه تو دیگه عوض شدی ینی اینکه تو دیگه مثه سابق مطابق میل من رفتار نمیکنی عامیانش میشه : تو دیگه خر خوبی نیستی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه سوالي ذهنم رو مشغول كرده اينايي كه تو فيلما تو تختشون صبحونه مي خورن دهنشون رو نمي شورن؟! تصورشم حال بهم زنه اييش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوران بچگی فک می کردم اکسیژن تموم می شه با صرفه جویی تنفس می کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد هم داشتیم ، دوستِ معمولی بودنا … اما پسرشون امسال رفت کلاسِ اولِ ابتدایی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هو هما هم-هی هما هن-انت انتما انتم-انت انتما انتن-انا نحن!!!!! نصف دوران تحصیلیمون واسه یاد گرفتن اینا هدر رفت(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترا دو دستن: یا ازدواج میکنن یا ارشد میخونن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوتا کر به هم میرسن، اولی : میخوای بری ماهیگیری؟ دومی : نه میخوام برم ماهیگیری اولی : عه؟ خیال کردم میخوای بری ماهیگیری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

راه نمره خوب گرفتن (به خصوص تو ریاضی ) : بر خلاف همه که مغزشون 365 روز سال کار میکنه ولی سر امتحان کار نمیکنه :| شما 365 روز سالا از مغزتون استفاده نکنید تا سر امتحان یهو همه اون کارا را بکنه :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه قبل از درس خوندن اتاقمو میریزم به هم تا تمرکز پیدا کنم! ایه جورایی ارامش روحیه برام! به نظرتون این غیرطبیعیه؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی بنظر شما پایین اومد از تخت دوطبقه بخاطر بستن درب اتاق سختر از زدن وزنه ۲۶۵ کیلویی نیست ؟!!! واقعا کدوم یکی سختره ؟!!! لطفا کمک کنید !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروزیه خط طولانی مورچه تو خونه دیدم ,چند تا شونو جابه جا کردم گذاشتم اول واخر . ..هیچی دیگه بمدت نیم ساعت جلسه داشتن که کی کجاس!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديدين بعضيا اسم خودشون و ( به قول خودشون ) مخاطب خاصشون رو حرف اولش رو مي نويسن مثلن مي نويسن A&B حالا بايد براي بعضيا اينجوري نوشت K&J&W&A&G&P&T&D&G&Q&H&L&...