بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه داداش دارم ميگم برو يه ليوان آب برام بيار ميگه من خودم تشنه ام نميرم آب بخورم واسه تو آب بيارم .اين فك فاميله ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صد بار تو خونه میگم یه عطری هست به نامlovely , و خطر ناکه امروز برادرم بهم پیام داده از عطرlovely استفاده نکنین: برادره من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اس ام اس زده: ما خونه داییت اینا هستیم بعد از شام میایم! همه چی تو یخچال هست فقط بپر سر کوچه سوسیس و نون و تخم مرغ بگیر سوسیس تخم مرغ واسه خودت بپز!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه : به نظرت افطار چی بخوریم ؟ میگم : سبزی پلو ماهی میگه : گمشو بابا میخوام استانبولی درست کنم!! خب مادر من اینکه میگی “به نظرت” دقیقاً منظورت چیه ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بابا این مبل ها دیگه قدیمی شده 3 .4 ساله داریمشونبندازیمشون دور یه دست جدید بگیریم برگشته میگه تو رو هم 18.19 ساله دارماگه به دور انداختن باشه باید تو رو اول بندازم دور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه نیگا رنگشم داره عوض میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم بتهوون گوش مي دم خواهر زادم كه 4 سالشه اومد يه CD بهم داد گفت بگير اين ساسي مانكنو گوش كن شايد يه ذره از فسيل بودن در اومدي يكي گرفتت!!!! فك و فاميله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خالم خیلی سنش زیاده از جلوی آیفن تصویری که رد میشه روسری می کنه سرش!!!!فک و فامیل با ایمانه ما داریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کنکور دادم خاله ام میگه ان شاالله قبول نشی تا دو سال دیگه با دختر من قبول بشی خاله است من دارم !!! فک و فامیله داریم؟.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با برنامه ی طراحی چهره دارم چهره خواهرم رو طراحی می کنم اومده میگه چیکار میکنی ؟میگم دارم تورو میکشم میگه پس تا میتونی دماغمو کوچیک کن به جاش چشمامو درشت بکش !!!! فک و فامیله داریم ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا چندین بار شده که از پای کامپیوتر بلند شدم و بعد از یک دقیقه برگشتم می بینم بابام نشسته پشت کامپیوتر.این جور مواقع دوست دارم بمیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خانومه اومده خونمون نظافت کنه به مامانم میگه اتک چندمنظوره بخرید خیلی خوبه ، مامانمم رفته مغازه میگه آقا اتک هزار جزیره دارید ؟ :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر وقت عطسه ميكنم مامانم ميگه: خاك بر سرت كه هميشه بي موقع عطسه ميكني داشتم به يه چيز خوب فكر ميكردم!! فك فاميله داريم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این آپارتمان نشینیم خیلی عذابه ها !! رفتم زیر دوش دارم آهنگ می خونم، بعد از پنج دقیقه مادرم اومده دمه حموم می گه : دختر همسایه اومد گفت: ما از آهنگا خوشمون نمیاد ، شادمهر بخون:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادرم داره با اشك و آه ميگه : از وقتي تو ازدواج كردي رفتي خيلي تنها شديم ميخوام برم يه سگ بخرم جاتو برامون پر كنه ... اينم از ننه ما .....!!!!فك و فاميله داريم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم وقتي 3 سالش بود توي باغچه‌مون پشكل كاشته بود گوسفند برداشت كنه! فك و فاميله داريم؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه داداش دارم ميگم برو يه ليوان آب برام بيار ميگه من خودم تشنه ام نميرم آب بخورم واسه تو آب بيارم .اين فك فاميله ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صد بار تو خونه میگم یه عطری هست به نامlovely , و خطر ناکه امروز برادرم بهم پیام داده از عطرlovely استفاده نکنین: برادره من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اس ام اس زده: ما خونه داییت اینا هستیم بعد از شام میایم! همه چی تو یخچال هست فقط بپر سر کوچه سوسیس و نون و تخم مرغ بگیر سوسیس تخم مرغ واسه خودت بپز!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه : به نظرت افطار چی بخوریم ؟ میگم : سبزی پلو ماهی میگه : گمشو بابا میخوام استانبولی درست کنم!! خب مادر من اینکه میگی “به نظرت” دقیقاً منظورت چیه ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بابا این مبل ها دیگه قدیمی شده 3 .4 ساله داریمشونبندازیمشون دور یه دست جدید بگیریم برگشته میگه تو رو هم 18.19 ساله دارماگه به دور انداختن باشه باید تو رو اول بندازم دور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه نیگا رنگشم داره عوض میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم بتهوون گوش مي دم خواهر زادم كه 4 سالشه اومد يه CD بهم داد گفت بگير اين ساسي مانكنو گوش كن شايد يه ذره از فسيل بودن در اومدي يكي گرفتت!!!! فك و فاميله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خالم خیلی سنش زیاده از جلوی آیفن تصویری که رد میشه روسری می کنه سرش!!!!فک و فامیل با ایمانه ما داریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کنکور دادم خاله ام میگه ان شاالله قبول نشی تا دو سال دیگه با دختر من قبول بشی خاله است من دارم !!! فک و فامیله داریم؟.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با برنامه ی طراحی چهره دارم چهره خواهرم رو طراحی می کنم اومده میگه چیکار میکنی ؟میگم دارم تورو میکشم میگه پس تا میتونی دماغمو کوچیک کن به جاش چشمامو درشت بکش !!!! فک و فامیله داریم ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا چندین بار شده که از پای کامپیوتر بلند شدم و بعد از یک دقیقه برگشتم می بینم بابام نشسته پشت کامپیوتر.این جور مواقع دوست دارم بمیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خانومه اومده خونمون نظافت کنه به مامانم میگه اتک چندمنظوره بخرید خیلی خوبه ، مامانمم رفته مغازه میگه آقا اتک هزار جزیره دارید ؟ :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر وقت عطسه ميكنم مامانم ميگه: خاك بر سرت كه هميشه بي موقع عطسه ميكني داشتم به يه چيز خوب فكر ميكردم!! فك فاميله داريم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این آپارتمان نشینیم خیلی عذابه ها !! رفتم زیر دوش دارم آهنگ می خونم، بعد از پنج دقیقه مادرم اومده دمه حموم می گه : دختر همسایه اومد گفت: ما از آهنگا خوشمون نمیاد ، شادمهر بخون:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادرم داره با اشك و آه ميگه : از وقتي تو ازدواج كردي رفتي خيلي تنها شديم ميخوام برم يه سگ بخرم جاتو برامون پر كنه ... اينم از ننه ما .....!!!!فك و فاميله داريم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم وقتي 3 سالش بود توي باغچه‌مون پشكل كاشته بود گوسفند برداشت كنه! فك و فاميله داريم؟