بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدم ايدز بگيره بميره خيلي بهتر ازينه ك هم سرمابخوره هم إسهال مزمن داشته باشه..!! يني از دوطرف آبريزش داشته باشــــي !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هدفون هم یه جور سلاح سرد به حساب میاد برای دفاع در مقابل زر زدن اطرافیان !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميگن بخند تا دنيا به روت بخنده ما خنديديم دنيا هم خنديد فقط شانس ما دنيا اسحال بود گند زد به همه چي و رفت. والا !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزيام اينه كه حقوق آموزش پرورشيارو كم كنن اونام عصباني بشن برن اعتصاب كنن اونوقت نه معلما برن مدرسه نه استادا برن دانشگاه اي حال ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

راستی کسی میدونه چرا گیلیلی تا وقتی توی دماغه بزرگ تر به نظر میاد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو داشته دعا میکرده میگه: خدا را شکر از صبح تا حالا نه عصبانی شدم، نه حرص داشتم، نه حرف بد زدم، نه مال مردم خوردم، ... ولی خدایا از یکی دو دقیقه آینده که از تخت میآیم بیرون تو کمکم کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنها فرشته اند..... ولی ما مردها فقط یه مشت دروغگو هستیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر برای کسی ناز میکنی و نازت رو میخره و اگر خیلی دوسش داری و نمیتونی بهش بگی زود بهش بگو ! چون یکدفعه بهت میگه برو گمشو ضایع میشی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت من و خواهرم داریم میگیمو میخندیم مامانم داد میزنه میگه: یکی بیاد این ظرفا رو بشوره!!! مادر گرامی با خندیدن ما مشکل داره انگار!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وای حال میده دختره داره میره عروسی دو تا دستتو صابونی کنی بزنی به صورتش تا میتونی فرار کنیاااا آی حال آآآآآآآی حال میده ه ه ه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ي زموني اهل تيپ و اينجور چيزا نبوديم.. ازين كلاه هاي نقاب دار ك فقط چشمام معلوم ميشد تـــــو فصل سرما استفاده ميكردم.. لامصب كل مخاط دماغمو جذب ميكرد!! عجب روزايي بود..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مارو باش به امیر تتلو گیر میدادیم! بابک رهنما آهنگ خونده به اسم "من سگ میخوام" فکر کنم امریکا حمله کرده به موسیقی ایران

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بی شعورایی که وقتی بهشون میگی:"قربونت برم" میگن کی قربونم میری، دانشمندا ب نتیجه خاصی دربارشون نرسیدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اول مرغ بود یا تخم مرغ رو ول کنید … اولِ اولِ اول کلیپس بود بعد دختر یا دختر بود بعد کلیپس ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یه کسی میپرسن تا حالا عاشق شدی؟ میگه: عاشق نشدم ولی معشوق خیلی ها بودم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با خود مامانم رفتیم ADSL ثبت نام کردیم حالا یه بار که پول تلفنمون زیاد اومده میگه همش تقصیر اینترنت توئه... من@_@ مامانم :((((( رئیس مخابرات ^_^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدم ايدز بگيره بميره خيلي بهتر ازينه ك هم سرمابخوره هم إسهال مزمن داشته باشه..!! يني از دوطرف آبريزش داشته باشــــي !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هدفون هم یه جور سلاح سرد به حساب میاد برای دفاع در مقابل زر زدن اطرافیان !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميگن بخند تا دنيا به روت بخنده ما خنديديم دنيا هم خنديد فقط شانس ما دنيا اسحال بود گند زد به همه چي و رفت. والا !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزيام اينه كه حقوق آموزش پرورشيارو كم كنن اونام عصباني بشن برن اعتصاب كنن اونوقت نه معلما برن مدرسه نه استادا برن دانشگاه اي حال ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

راستی کسی میدونه چرا گیلیلی تا وقتی توی دماغه بزرگ تر به نظر میاد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو داشته دعا میکرده میگه: خدا را شکر از صبح تا حالا نه عصبانی شدم، نه حرص داشتم، نه حرف بد زدم، نه مال مردم خوردم، ... ولی خدایا از یکی دو دقیقه آینده که از تخت میآیم بیرون تو کمکم کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنها فرشته اند..... ولی ما مردها فقط یه مشت دروغگو هستیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر برای کسی ناز میکنی و نازت رو میخره و اگر خیلی دوسش داری و نمیتونی بهش بگی زود بهش بگو ! چون یکدفعه بهت میگه برو گمشو ضایع میشی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت من و خواهرم داریم میگیمو میخندیم مامانم داد میزنه میگه: یکی بیاد این ظرفا رو بشوره!!! مادر گرامی با خندیدن ما مشکل داره انگار!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وای حال میده دختره داره میره عروسی دو تا دستتو صابونی کنی بزنی به صورتش تا میتونی فرار کنیاااا آی حال آآآآآآآی حال میده ه ه ه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ي زموني اهل تيپ و اينجور چيزا نبوديم.. ازين كلاه هاي نقاب دار ك فقط چشمام معلوم ميشد تـــــو فصل سرما استفاده ميكردم.. لامصب كل مخاط دماغمو جذب ميكرد!! عجب روزايي بود..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مارو باش به امیر تتلو گیر میدادیم! بابک رهنما آهنگ خونده به اسم "من سگ میخوام" فکر کنم امریکا حمله کرده به موسیقی ایران

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بی شعورایی که وقتی بهشون میگی:"قربونت برم" میگن کی قربونم میری، دانشمندا ب نتیجه خاصی دربارشون نرسیدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اول مرغ بود یا تخم مرغ رو ول کنید … اولِ اولِ اول کلیپس بود بعد دختر یا دختر بود بعد کلیپس ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یه کسی میپرسن تا حالا عاشق شدی؟ میگه: عاشق نشدم ولی معشوق خیلی ها بودم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با خود مامانم رفتیم ADSL ثبت نام کردیم حالا یه بار که پول تلفنمون زیاد اومده میگه همش تقصیر اینترنت توئه... من@_@ مامانم :((((( رئیس مخابرات ^_^