بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز که بارون می اومد کار خاصی پیش اومد رفتم بازار محلمون وای یه پوتین یک متری دیدم که یه کلیپسه 35سانتی متری روش بود هرچقدر گشتم نتونستم دختررو پیدا کنم فک کنم با فتوشاپ خودشو محو کرده بود!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دخترا میگن ابرو مال ماست پسرا نباید بردارن . . . . . . پس سیبیل هم مال ماست دخترا نباید بردارن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا توجه کردید که اگر در صورت سگ ها فوت کنید دیوونه می شن ولی اگر با ماشین بیرون برن دوست دارن سرشونو از پنجره بیارن بیرون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا برای انجام مجازات اعدام با تزریق آمپول سمی، از سرنگ استریل استفاده می کنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی سن یه خانومی رو میپرسی اگه پرسید چند نشون میده؟ یعنی الان یه بمب دستت گرفتی که اگه سیمش رو اشتباه بچینی...........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دوس پسرت تورو بزنه چيکار ميکني؟ دختر آمريکايي :قهر ميکنم انگليسي :گريه ميکنم روسي :ترکش ميکنم دختر ايراني :اون کي باشه که منو بزنه منم طوري بامشت ميکوبم تو کلش که 7سال عقب بيوفته از زندگي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شغل مورد علاقه بچه های تجربی در دوران دبیرستان: سال دوم فقط پزشکی!! سال سوم پرستاری هم خوبه ها...!!! سال چهارم خدایا فقط توکنکورقبول بشم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این فتوشاپم زودتر مثل یاهو تحریم کنن ما بفهمیم بعضی ها واقعن چه شکلین!! ولی بازم یه ترفندایی برا خودشون پیدا میکنن !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم : بنويس صابون شاگرد روي تخته نوشت ، سابون معلم : ببين عزيزم صابون با ص است نه با س شاگرد : خانم فرقي نمي كند نگران نباشيد اينم كف مي كند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻪ ﺧﻮشﺗﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا....ﻧﻤﯿﺨﻮاد رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺧﻮدم و ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪم و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﮔﺖ!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ! ﻫﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرن ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ....ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩﺯﻳﻼﻫﺎﺷﻮﻭﻭﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز برای اولین بار دیدم تو ماشین عروس دوتا دختر نشسته بودن بعد از کلی دقت فهمیدم اونی که کلیپس نداره مردست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: میتونه با یه قطره اشک دل سنگ رو آب کنه :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: با رفتارش میتونه بزرگترین مردها رو تبدیل به حقیرترین مردها و حقیرترین مردها رو تبدیل به بزرگترین مردها کنه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط میخوام به همه فانتزی نویس ها بگم این چیزایی که واسه شما فانتزیه واسه ما خاطرات خنده داره!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز که بارون می اومد کار خاصی پیش اومد رفتم بازار محلمون وای یه پوتین یک متری دیدم که یه کلیپسه 35سانتی متری روش بود هرچقدر گشتم نتونستم دختررو پیدا کنم فک کنم با فتوشاپ خودشو محو کرده بود!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دخترا میگن ابرو مال ماست پسرا نباید بردارن . . . . . . پس سیبیل هم مال ماست دخترا نباید بردارن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا توجه کردید که اگر در صورت سگ ها فوت کنید دیوونه می شن ولی اگر با ماشین بیرون برن دوست دارن سرشونو از پنجره بیارن بیرون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا برای انجام مجازات اعدام با تزریق آمپول سمی، از سرنگ استریل استفاده می کنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی سن یه خانومی رو میپرسی اگه پرسید چند نشون میده؟ یعنی الان یه بمب دستت گرفتی که اگه سیمش رو اشتباه بچینی...........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دوس پسرت تورو بزنه چيکار ميکني؟ دختر آمريکايي :قهر ميکنم انگليسي :گريه ميکنم روسي :ترکش ميکنم دختر ايراني :اون کي باشه که منو بزنه منم طوري بامشت ميکوبم تو کلش که 7سال عقب بيوفته از زندگي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شغل مورد علاقه بچه های تجربی در دوران دبیرستان: سال دوم فقط پزشکی!! سال سوم پرستاری هم خوبه ها...!!! سال چهارم خدایا فقط توکنکورقبول بشم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این فتوشاپم زودتر مثل یاهو تحریم کنن ما بفهمیم بعضی ها واقعن چه شکلین!! ولی بازم یه ترفندایی برا خودشون پیدا میکنن !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم : بنويس صابون شاگرد روي تخته نوشت ، سابون معلم : ببين عزيزم صابون با ص است نه با س شاگرد : خانم فرقي نمي كند نگران نباشيد اينم كف مي كند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻪ ﺧﻮشﺗﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا....ﻧﻤﯿﺨﻮاد رژﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﺧﻮدم و ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪم و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﮔﺖ!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ! ﻫﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرن ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ....ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩﺯﻳﻼﻫﺎﺷﻮﻭﻭﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز برای اولین بار دیدم تو ماشین عروس دوتا دختر نشسته بودن بعد از کلی دقت فهمیدم اونی که کلیپس نداره مردست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: میتونه با یه قطره اشک دل سنگ رو آب کنه :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از قدرت های دخترونه اینه که: با رفتارش میتونه بزرگترین مردها رو تبدیل به حقیرترین مردها و حقیرترین مردها رو تبدیل به بزرگترین مردها کنه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط میخوام به همه فانتزی نویس ها بگم این چیزایی که واسه شما فانتزیه واسه ما خاطرات خنده داره!!!