بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه چرا این سشوار باد نداره منم گفتم لابد پنچر شده الان داریم میریم دکتر که سشوارو از تو حلقم بیاره بیرون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسکار بهترین فیلمنامه اهدا میشه به : ” مسیجت رو همین الان دیدم ”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو باشگاه آب بخوری یکی پیدا میشه میگه : داری اشتباه آب میخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان تو ایران هر کی یه دست لباس نو میخره مدل میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خسته ام مثل عمه ای که ۲۰ تا برادرزاده داره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت حرف های یک مرد … پشت نوازش ها … سرزنش ها … پشت تمام نگاه های معنی دارش … پشت سکوتش … پشت لبخند های پراز رازش … عشقی است پنهان تر از محبت زنانه …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده . . . . . . . برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبیه سرما خوردگی اینه که هر وقت دست میکنی تو بینیت دست پر برمیگردی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من یه بار با دوست دخترم رفتم کافی شاپ دوتا نعلبکی قهوه خوردیم شد 24 هزار تومن هیچی دیگه رابطمو باهاش بهم زدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر شب که میخوابم آرزو میکنم صبح که بیدار شدم شبیه ریکی مارتین شده باشم اما صبح که میرم جلو آیینه شکل هاپوکومار شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز با دوست دخترم رفتم بیرون خونواده خالم دیدن مارو اعصابم خورد شد خدافظی کردم داشتم میومدم خونه یه نخ سیگار روشن کردم وسط راه بابام دید منو بعد میگن چرا تو Lottery ثبت نام نمیکنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمل بینی در شهر غضنفر اینا :نوک بینی را به سمت بالا گرفته و به آن تافت میزنیم!!!!! :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

//// <( @ @ )> –o0O———00o– - - دلم برات تنگ شده بود کلید نداشتم از دیوار اومدم بالا ببینمت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن آدم میخواد دست کنه تو مانیتور لپشو بگیره بگه آخه پدر سوخته تو چرا مجازی هستی؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا چرا وقتی از دماغمون خون میاد پیش همه عزیز میشیم تازه باکلاسم هست.. ولی خدا نکنه فیش بیاد پایین ...چه فحشایی که نمیدن..! آخه چه تفاوتی بین این دو هست جز رنگشون؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر وبچ پيش دانشگاهى كه ٨ ماه ديگه كنكور دارن ولى با كلى عذاب وجدان و جسم و روح و جان ميان ميشينن پاى فور جك و درس نميخون بكوبن لايكو!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه چرا این سشوار باد نداره منم گفتم لابد پنچر شده الان داریم میریم دکتر که سشوارو از تو حلقم بیاره بیرون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسکار بهترین فیلمنامه اهدا میشه به : ” مسیجت رو همین الان دیدم ”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو باشگاه آب بخوری یکی پیدا میشه میگه : داری اشتباه آب میخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان تو ایران هر کی یه دست لباس نو میخره مدل میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خسته ام مثل عمه ای که ۲۰ تا برادرزاده داره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت حرف های یک مرد … پشت نوازش ها … سرزنش ها … پشت تمام نگاه های معنی دارش … پشت سکوتش … پشت لبخند های پراز رازش … عشقی است پنهان تر از محبت زنانه …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده . . . . . . . برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبیه سرما خوردگی اینه که هر وقت دست میکنی تو بینیت دست پر برمیگردی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من یه بار با دوست دخترم رفتم کافی شاپ دوتا نعلبکی قهوه خوردیم شد 24 هزار تومن هیچی دیگه رابطمو باهاش بهم زدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر شب که میخوابم آرزو میکنم صبح که بیدار شدم شبیه ریکی مارتین شده باشم اما صبح که میرم جلو آیینه شکل هاپوکومار شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز با دوست دخترم رفتم بیرون خونواده خالم دیدن مارو اعصابم خورد شد خدافظی کردم داشتم میومدم خونه یه نخ سیگار روشن کردم وسط راه بابام دید منو بعد میگن چرا تو Lottery ثبت نام نمیکنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمل بینی در شهر غضنفر اینا :نوک بینی را به سمت بالا گرفته و به آن تافت میزنیم!!!!! :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

//// <( @ @ )> –o0O———00o– - - دلم برات تنگ شده بود کلید نداشتم از دیوار اومدم بالا ببینمت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن آدم میخواد دست کنه تو مانیتور لپشو بگیره بگه آخه پدر سوخته تو چرا مجازی هستی؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا چرا وقتی از دماغمون خون میاد پیش همه عزیز میشیم تازه باکلاسم هست.. ولی خدا نکنه فیش بیاد پایین ...چه فحشایی که نمیدن..! آخه چه تفاوتی بین این دو هست جز رنگشون؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر وبچ پيش دانشگاهى كه ٨ ماه ديگه كنكور دارن ولى با كلى عذاب وجدان و جسم و روح و جان ميان ميشينن پاى فور جك و درس نميخون بكوبن لايكو!!!!!!