بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو مي ره بانک مي گه: آقا کل موجودي منو بدين همشو مي گيره مي شماره مي گه:درسته بذار سر جاش!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مورچه عاشق دختر همسایه میشه بعد از یه روز میفهمه که چای خشک بوده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماره میره تو حمام زنانه همه جیغ میزنن میگه:خواهرا نترسن من کبری هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر میره بالا درخت چنار . میپرسن چیکار میکنی؟ میگه دارم توت میخورم! میگن الاغ اون درخت چناره. میگه الاغ خودتی، توت تو جیبمه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه ترکه و یه لره میرن مکه در حال سنگ زدن به شیطان بودن که ترکه به لره میگه : من سنگام تموم شده چیکار کنم؟ لره میگه : کوتاه نیا فحش بده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به غضنفر می گن عروسی پسرت کی هست ؟ میگه : این دوشنبه نه ، چهارشنبه بعدی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يک روز دو تا عرب جر و بحث مي کنن اولي مي گه گير عجب آدم نفهمي افتادم دومي مي گه خودت گير عجب آدم نفهمي افتادي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یكی می پرسن گشنگی سخت تره یا عاشقی؟ میگه از قدیم گفتن گشنگی نكشیدی كه عاشقی یادت بره ولی شما تا حالا تو خیابون دستشوئیت نگرفته كه جفتش یادت بره؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شعار انتخاباتی یك لر 1- انتقال برج میلاد به خرم آباد 2- لوله كشی نوشابه به درب منازل 3- افزایش امامزاده ها به سه برابر 4- مسقف كردن كل شهر 5- احداث اتوبان خرم آباد به نیویورك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به يه ترکه ميگن چرا تو هر وقت ميري دستشويي در رو نمي‌بندي؟ ميگه نه بابا، مي‌خواي من در رو ببندم که تو بياي از سوراخ کليد نگام کني؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تُرکه با خره شطرنج بازي مي کرده يکي مي رسه مي گه عجب خرِ باهوشيه هااا ترکه مي گه نه بابا زيادم باهوش نيست تازه يک يکيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه روز غضنفر مي ره بالاي پل عابر پياده داد مي زنه مي گه حالا ما خر،ما نفهم،آخه شما که مي دوونيد اينجا روود خانه نيست پس چرا پل زديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو پسرشو مي بره آزمايش کنه تا معلوم بشه ديوونه هست يا نه . دکتر به پسره ميگه برو با اين آبکش آب بيار یارو مي گه پسرم خسته ست بذار خودم بيارم 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتادشدي؟ ميگه : با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز!!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یه آدم فضول میگن: اگه نصف دنیا رو بهت بدن ، دیگه فضولی نمی کنی؟ میگه: پس نصف دیگه چی میشه؟!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یارو میپرسن نظرت راجع به گل چیه؟ میگه:گل زیباست،خیلی خوش عطره خیلی قشنگه ، اصلا حدیث داریم : گل هو الله و احد!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو مي ره بانک مي گه: آقا کل موجودي منو بدين همشو مي گيره مي شماره مي گه:درسته بذار سر جاش!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مورچه عاشق دختر همسایه میشه بعد از یه روز میفهمه که چای خشک بوده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماره میره تو حمام زنانه همه جیغ میزنن میگه:خواهرا نترسن من کبری هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر میره بالا درخت چنار . میپرسن چیکار میکنی؟ میگه دارم توت میخورم! میگن الاغ اون درخت چناره. میگه الاغ خودتی، توت تو جیبمه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه ترکه و یه لره میرن مکه در حال سنگ زدن به شیطان بودن که ترکه به لره میگه : من سنگام تموم شده چیکار کنم؟ لره میگه : کوتاه نیا فحش بده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به غضنفر می گن عروسی پسرت کی هست ؟ میگه : این دوشنبه نه ، چهارشنبه بعدی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يک روز دو تا عرب جر و بحث مي کنن اولي مي گه گير عجب آدم نفهمي افتادم دومي مي گه خودت گير عجب آدم نفهمي افتادي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یكی می پرسن گشنگی سخت تره یا عاشقی؟ میگه از قدیم گفتن گشنگی نكشیدی كه عاشقی یادت بره ولی شما تا حالا تو خیابون دستشوئیت نگرفته كه جفتش یادت بره؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شعار انتخاباتی یك لر 1- انتقال برج میلاد به خرم آباد 2- لوله كشی نوشابه به درب منازل 3- افزایش امامزاده ها به سه برابر 4- مسقف كردن كل شهر 5- احداث اتوبان خرم آباد به نیویورك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به يه ترکه ميگن چرا تو هر وقت ميري دستشويي در رو نمي‌بندي؟ ميگه نه بابا، مي‌خواي من در رو ببندم که تو بياي از سوراخ کليد نگام کني؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تُرکه با خره شطرنج بازي مي کرده يکي مي رسه مي گه عجب خرِ باهوشيه هااا ترکه مي گه نه بابا زيادم باهوش نيست تازه يک يکيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه روز غضنفر مي ره بالاي پل عابر پياده داد مي زنه مي گه حالا ما خر،ما نفهم،آخه شما که مي دوونيد اينجا روود خانه نيست پس چرا پل زديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو پسرشو مي بره آزمايش کنه تا معلوم بشه ديوونه هست يا نه . دکتر به پسره ميگه برو با اين آبکش آب بيار یارو مي گه پسرم خسته ست بذار خودم بيارم 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتادشدي؟ ميگه : با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز!!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یه آدم فضول میگن: اگه نصف دنیا رو بهت بدن ، دیگه فضولی نمی کنی؟ میگه: پس نصف دیگه چی میشه؟!! 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یارو میپرسن نظرت راجع به گل چیه؟ میگه:گل زیباست،خیلی خوش عطره خیلی قشنگه ، اصلا حدیث داریم : گل هو الله و احد!!!