بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩاﻱ ﻣﻦ اﻳﻨﻘﺪ ﺟﻮﻙ ﺑﻲ ﻣﺰﻩ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﻛﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻪ اﻳﻦ اﻭاﺧﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ اﮔﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭ اﺩاﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻜﺸﻪ. 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﺎﻭﺭﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻭﻟﻲ ﺭاﺳﺖ ﻣﻴﮕﻢ,اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ اﻭﻣﺪ ﺗﻮ اﻭﺗﺎﻗﻢ ﺩﺭ ﺯﺩ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺭاﺣﺖ اﻭﻣﺪ ﺗﻮ. اﻭﻟﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﺩاﺭﻡ ﻓﻠﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺁﺧﻪ ﻗﺒﻠﻨﺎ اﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﻭاﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ اﻳﻨﮕﺎﺭ ﻳﻜﻴﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻡ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه فامیل داریم. خونه شون روبروی تالاره. هر شب میره وسط مجلس میرقصه، همه فکر میکنن فامیل عروسه!! پنجاه تومن شاباش میگیره، شامشم میخوره، میاد !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلیا دقـیقه ی 90 درس میخونن...داداش من که درس خونـدنش رسمـا تو وقـت های تلف شده س... تـازه ممـکنه کارش به پنـــالتی هم بکشـه...دوپیـنگ(تقلب) هم که نگــو... فک و فامیله داریم؟؟؟ :((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من اگه روزی بتونم مادربزرگمو قانع کنم که وقتی خوابم نیاد بالا سرم چیزی بخوره . . . . . . . . . . . . فردای اونروزم میتونم آمریکا رو قانع کنم که ایرانو تحریم نکنه..شک نکنین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرخالم امتحان تاریخ داشتن, سوال داده خوارج چه کسانی بودن؟؟ جواب داده کسانی که در قدیم به خارج میرفتن!!!!! فک وفامیله داریم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توخونه داشتم راه میرفتم,یهوجفت پارفتم توبشقابی که ازسفره ی ناهارجامونده بود!!! مامانم برگشته میگه :قبلالیوانامون کوربودن فقط!الان بشقابامونم کورشدن!!! مامانه متلک گویه من دارم ایااا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

۞۩ஜخدایا پناهم باش.که جز پناه تو پناهی نمیخواهمஜ۩۞ از وقتی سیب شده کیلو هزار تومن بابام روز به روز خواص بیشتری از این میوه کشف می کنه. حالا قبلش که گرون بود میگفت سیب مادرشوهر میوه هاست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شوهر خواهرم هنو ولنتاین نرسیده کادو شو واسه خواهرم خریده... همستر... شوهر خواهره دارم؟؟!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﻧﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ ” ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﺭﻧﮕﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تولدم دوستام برام اعصاب سنج خریدن.... . . . . . . . گفتن به درد تو با این اعصاب داغونت می خوره..... رفیق من دارم...)= اونا (=

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم یکی بیاد به این فک و فامیل ما بگه هی به من نگن تپلی من فقط یکم اسخونم پره ..والا همه جا هم میگن ادم ابروش میره ...اعصاب نزاشتن واسم:(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻨﻄﻖ بابای ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ: . . . . . یا ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه یا ﺗﻮ نمیفهمی که ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه یا اینقدر ﻣﻴﺰﻧﺖ تا ﻛﺎﻣﻼ بفهمی ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانبزرگم همیشه موقع نماز تلفنو میذاشت کنار مهرش، هرکی زنگ میزد گوشیو برمیداشت میگفت الله اکبرررر.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب واسه مهمونام پیاز حلقه ای سخاری کردم گذاشتم کنار ظرف مرغاشون!!! اینا اول فکر کردن چیتوز حلقه ایه تحویل نگرفتن....!!!!!!!! بعد یهو فهمیدن پیازن رحم نکردن لامصبا... همه مرغا موند دیگه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺧﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺩﻡ ﺷﯽ .... ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻡ ﺑﺸﻪ ﭘﯿﻨﻮ ﮐﯿﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﯼ..... ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯽ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺎ

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩاﻱ ﻣﻦ اﻳﻨﻘﺪ ﺟﻮﻙ ﺑﻲ ﻣﺰﻩ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﻛﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻪ اﻳﻦ اﻭاﺧﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ اﮔﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭ اﺩاﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻜﺸﻪ. 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﺎﻭﺭﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻭﻟﻲ ﺭاﺳﺖ ﻣﻴﮕﻢ,اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ اﻭﻣﺪ ﺗﻮ اﻭﺗﺎﻗﻢ ﺩﺭ ﺯﺩ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺭاﺣﺖ اﻭﻣﺪ ﺗﻮ. اﻭﻟﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﺩاﺭﻡ ﻓﻠﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﺁﺧﻪ ﻗﺒﻠﻨﺎ اﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﻭاﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ اﻳﻨﮕﺎﺭ ﻳﻜﻴﻮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻡ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه فامیل داریم. خونه شون روبروی تالاره. هر شب میره وسط مجلس میرقصه، همه فکر میکنن فامیل عروسه!! پنجاه تومن شاباش میگیره، شامشم میخوره، میاد !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلیا دقـیقه ی 90 درس میخونن...داداش من که درس خونـدنش رسمـا تو وقـت های تلف شده س... تـازه ممـکنه کارش به پنـــالتی هم بکشـه...دوپیـنگ(تقلب) هم که نگــو... فک و فامیله داریم؟؟؟ :((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من اگه روزی بتونم مادربزرگمو قانع کنم که وقتی خوابم نیاد بالا سرم چیزی بخوره . . . . . . . . . . . . فردای اونروزم میتونم آمریکا رو قانع کنم که ایرانو تحریم نکنه..شک نکنین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرخالم امتحان تاریخ داشتن, سوال داده خوارج چه کسانی بودن؟؟ جواب داده کسانی که در قدیم به خارج میرفتن!!!!! فک وفامیله داریم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توخونه داشتم راه میرفتم,یهوجفت پارفتم توبشقابی که ازسفره ی ناهارجامونده بود!!! مامانم برگشته میگه :قبلالیوانامون کوربودن فقط!الان بشقابامونم کورشدن!!! مامانه متلک گویه من دارم ایااا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

۞۩ஜخدایا پناهم باش.که جز پناه تو پناهی نمیخواهمஜ۩۞ از وقتی سیب شده کیلو هزار تومن بابام روز به روز خواص بیشتری از این میوه کشف می کنه. حالا قبلش که گرون بود میگفت سیب مادرشوهر میوه هاست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شوهر خواهرم هنو ولنتاین نرسیده کادو شو واسه خواهرم خریده... همستر... شوهر خواهره دارم؟؟!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﻧﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ ” ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﺭﻧﮕﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تولدم دوستام برام اعصاب سنج خریدن.... . . . . . . . گفتن به درد تو با این اعصاب داغونت می خوره..... رفیق من دارم...)= اونا (=

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم یکی بیاد به این فک و فامیل ما بگه هی به من نگن تپلی من فقط یکم اسخونم پره ..والا همه جا هم میگن ادم ابروش میره ...اعصاب نزاشتن واسم:(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻨﻄﻖ بابای ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ: . . . . . یا ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه یا ﺗﻮ نمیفهمی که ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه یا اینقدر ﻣﻴﺰﻧﺖ تا ﻛﺎﻣﻼ بفهمی ﺣﻖ ﺑﺎ بابامه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانبزرگم همیشه موقع نماز تلفنو میذاشت کنار مهرش، هرکی زنگ میزد گوشیو برمیداشت میگفت الله اکبرررر.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب واسه مهمونام پیاز حلقه ای سخاری کردم گذاشتم کنار ظرف مرغاشون!!! اینا اول فکر کردن چیتوز حلقه ایه تحویل نگرفتن....!!!!!!!! بعد یهو فهمیدن پیازن رحم نکردن لامصبا... همه مرغا موند دیگه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺧﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺩﻡ ﺷﯽ .... ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻡ ﺑﺸﻪ ﭘﯿﻨﻮ ﮐﯿﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭﺵ ﺩﺍﺭﯼ..... ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯽ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺎ