بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه باربه مامانم گفتم میخوام دماغموععمل کنم گفت پول نداریم ازاون روزبه بعددست به بعدماغم میگیرم میگه پول نداریم جرئت ندارم دماغموبخارونم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عموی من هروقت میخواد زن عموم و اذیت کنه قیافه جدی به خودش میگیره و هم زمان بشکن میزنه و میگه: خانم اگه تو بمیری من چکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز به دختر خاله گرامی میگم میخوام بمیرم  میگه باشه برو تو کوچه بمیر خونت گردن ما نیوفته  فک و فامیل ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم با گوشیم بازی میکنم.مامانم اومده میگه یا بخواب یا درستو بخون. شما بهش بگید بازی ضروری تر ا درسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما یه فامیل داریم فقط خبر مرگ میده هر وقت زنگ میزنه اول لباس مشکی میپوشیم بعد جواب تلفونو میدیم. اینم فامیله ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از تلویزیون زنگ زدن به مامانم گفتن برنده یه لب تاپ شدین آدرس بدین براتون بفرستیم مامان ماهم میگه اره خدافظ فک و فامیله ما داریم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خانواده ما برای برنداشتن آیفن و باز نکردن در مسابقه است ولی برای برداشتن تلفن همدیگرو میکشیم. شما هم اینجوری هستید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بریم مسافرت.میگه باید ماشینو عوض کنم. فرداش میگم کی ماشینو عوض میکنی؟میگه:مگه ماشین چشه؟ من حرفی ندارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اﺳﻤﻢ دﺩاﺭﻳﻮﺷﻪ ﺧﻮﺏ,ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ 5ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓﺯﺩﻩ.ﮔﻮﺷﻴﻢ ﺭﻭ ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﺑﻮﺩﻩ,ﺑﻌﺪ اﺱ ﺩاﺩﻩ ﻛﺠﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ!! ﻣﻦ. :(((( اﻧﺦ ﻣﺎﻫﻮاﺭﻩ): ﺫﻟﻴﺨﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای كدومتون به سورپرايز ميگه سوپ پياز!!!؟ گودزیلاس ما داريم!؟ بكوب لايكو به افتخارش :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرخالم ازوقتي عکس جن درحمام روتوموبايلش ديده سه ماهه نرفته حموم پسرخالست من دارم؟O:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم به مامانم میگه:how you doing مامانم برگشته میگه:من که نفهمیدم چی گفتی ولی محض اطمینان باباته. اصلاً عشق و علاقه داره اینجا فوران میکنه هااااااا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه عمه پیر پولدار دارم به نفعش نباشه نمی شنوه! اونروز بهش میگم پول بده بنز بخرم میگه خجالت نمیکشی میخای بز بیاری تو خونه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانه من وقتی موهاش بلنده میگه:اه از موی بلند بدم میاد،برم کوتاه کنم.وقتی موهاشو کوتاه کرد،میگه:موهام حیف شد؛کاش کوتاه نمیکردم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی یکی از اعضای خانواده ما سرما میخوره: عکس العمل بقیه اعضا:این همه خوراکی.چرا سرما خوردی؟ جواب:آخه هوس کرده بودم. یه همچین خانواده ی شنگولی هستیم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موهامو یه وری زدم رفتم پیش بابام...بهش میگم خوشکل شدم بابایی؟! یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرده میگه آره شکل اسب خدابیامرز خان محمد شدی:| من:( بابام:) اسب خان ممد:-P

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه باربه مامانم گفتم میخوام دماغموععمل کنم گفت پول نداریم ازاون روزبه بعددست به بعدماغم میگیرم میگه پول نداریم جرئت ندارم دماغموبخارونم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عموی من هروقت میخواد زن عموم و اذیت کنه قیافه جدی به خودش میگیره و هم زمان بشکن میزنه و میگه: خانم اگه تو بمیری من چکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز به دختر خاله گرامی میگم میخوام بمیرم  میگه باشه برو تو کوچه بمیر خونت گردن ما نیوفته  فک و فامیل ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم با گوشیم بازی میکنم.مامانم اومده میگه یا بخواب یا درستو بخون. شما بهش بگید بازی ضروری تر ا درسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما یه فامیل داریم فقط خبر مرگ میده هر وقت زنگ میزنه اول لباس مشکی میپوشیم بعد جواب تلفونو میدیم. اینم فامیله ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از تلویزیون زنگ زدن به مامانم گفتن برنده یه لب تاپ شدین آدرس بدین براتون بفرستیم مامان ماهم میگه اره خدافظ فک و فامیله ما داریم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خانواده ما برای برنداشتن آیفن و باز نکردن در مسابقه است ولی برای برداشتن تلفن همدیگرو میکشیم. شما هم اینجوری هستید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بریم مسافرت.میگه باید ماشینو عوض کنم. فرداش میگم کی ماشینو عوض میکنی؟میگه:مگه ماشین چشه؟ من حرفی ندارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اﺳﻤﻢ دﺩاﺭﻳﻮﺷﻪ ﺧﻮﺏ,ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ 5ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓﺯﺩﻩ.ﮔﻮﺷﻴﻢ ﺭﻭ ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﺑﻮﺩﻩ,ﺑﻌﺪ اﺱ ﺩاﺩﻩ ﻛﺠﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ!! ﻣﻦ. :(((( اﻧﺦ ﻣﺎﻫﻮاﺭﻩ): ﺫﻟﻴﺨﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای كدومتون به سورپرايز ميگه سوپ پياز!!!؟ گودزیلاس ما داريم!؟ بكوب لايكو به افتخارش :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرخالم ازوقتي عکس جن درحمام روتوموبايلش ديده سه ماهه نرفته حموم پسرخالست من دارم؟O:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم به مامانم میگه:how you doing مامانم برگشته میگه:من که نفهمیدم چی گفتی ولی محض اطمینان باباته. اصلاً عشق و علاقه داره اینجا فوران میکنه هااااااا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه عمه پیر پولدار دارم به نفعش نباشه نمی شنوه! اونروز بهش میگم پول بده بنز بخرم میگه خجالت نمیکشی میخای بز بیاری تو خونه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانه من وقتی موهاش بلنده میگه:اه از موی بلند بدم میاد،برم کوتاه کنم.وقتی موهاشو کوتاه کرد،میگه:موهام حیف شد؛کاش کوتاه نمیکردم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی یکی از اعضای خانواده ما سرما میخوره: عکس العمل بقیه اعضا:این همه خوراکی.چرا سرما خوردی؟ جواب:آخه هوس کرده بودم. یه همچین خانواده ی شنگولی هستیم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موهامو یه وری زدم رفتم پیش بابام...بهش میگم خوشکل شدم بابایی؟! یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرده میگه آره شکل اسب خدابیامرز خان محمد شدی:| من:( بابام:) اسب خان ممد:-P