بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با کلی ذوق و شوق رفتیم شیرینی تر خریدیم و رفتیم خونه دختر داییم… اما نامردا شیرینی خشکای یه هفته پیشو برامون با چایی آوردن… آی حرص خوردیم.. آی حرص خوردیم…

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا  .  .  .  .  .  .  . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره  فک و فامیله من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز با مامانم تو آشپز خونه بودیم که آبجی کوچولوم(دوساله)اومد گفت: کی سریعتر می تونه برام آب بیاره؟ ببینم که زرنگ تره تا جایی که میدونم ما باید بچه ها رو اینجوری گول بزنیم چیزی عوض شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم سوزنو گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده و همه جمع شديم داريم دنبالش ميگرديم. اومده صحنه رو بازسازي مي کنه يه سوزن ديگه ميذاره ببينه کجا ميوفته! هيچي ديگه الان همه داريم دنبال دوتا سوزن ميگرديم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بخشی از سخنرانی پدرم ، برای تشویق بنده به اشتغال و کار بیرون : دوره زمونه عوض شده ، تو باید دستت تو جیبت باشه ، اصلا هم نترس ! ان قدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن !!!فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کادویی که یکی از فامیلامون واسه عروسی دختر دایی مامانم داده بود انقد دست به دست به عنوان کادو تو فامیل چرخید تا دوباره رسید به دست خودش !! من حرفی ندارم فقط یه دوربین بیارین من توش زل بزنم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیالوگ فیلم های کره ایی 99% عالیجنابه واقعا حالم بد شد یه قسمتشو دیدم چجوری میبینین این فیلمارو؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پسرداریم تومحله خوددش روجوری میگیره که انگار دخترا بهش نگاه میکنن.لات. هم هست تو یه باغی تو طویله کار میکنه. فک وفامیل داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترخالم گفته تو فیسبوک یه پسره اذیتم میکنه مزاحم میشه  گودزیلای فامیل(۴ساله)میگه پروفایلشو هک کن به دوس دخترش  فحشای بوووق بگو. یعنی الان دیگه باید چه غلطی بکنم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرخالم زنش شش سال ازش بزرگتره بعد. زنش میگه مامثل بلبل هستیم بعدمادرشوهرش. گفت خودتو قنداق نگیر شش سال بزرگی. ترشیده بودی بروبه پسرت برس.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اون روز اومده میگه: نععع این دمپاییا دیگه اثر نداره یه چیزه پیشرفته تر میخوام0_0 خدایااااااااااااااااا خودت رحممممم کن  کتلت که چی بگم کم کم دارم محو میشم^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانمو ول کنی منم تیکه تیکه می کنه می ندازه تو ترشی می گه عالی می شه، حالا وایسا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام مهندس کامپیوتره بعد میخواست به یکی از فامیلامون یاد بده چه شکلی ویندوز عوض کنه.رو کاغذ نوشته بود:1ابتدا به سمت کامپیوتر میرویم!!!2دکمه روشن شدن کامپیتر را فشار میدهیم.دیگه بقیشو میدونین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن پسر خالم زنگ زده به شوهرش که بیا پدرمادرم اومدن شام منتظرتوهستیم. اونم گفت من روساتای مغان هستم باربردم بعد دیدیم از کباب فروشی محلشون اومد بیرون زنشم دید. شوهرش :) زنش :( فک وفامیل داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای داییم شش سالشه دیروز رفته موهای دستشو با ژیلت زده . . . . منم بعد بیست سال سن هنوز رو سیبیلام قسم میخورم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عموم به داداشش: شمام با بابا میرفتین گم شین داداشش:گم شیم؟؟؟؟مگه بابا گم شده؟؟؟!!! بیخود مسئله رو سخت میکنی چرا؟؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با کلی ذوق و شوق رفتیم شیرینی تر خریدیم و رفتیم خونه دختر داییم… اما نامردا شیرینی خشکای یه هفته پیشو برامون با چایی آوردن… آی حرص خوردیم.. آی حرص خوردیم…

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا  .  .  .  .  .  .  . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره  فک و فامیله من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز با مامانم تو آشپز خونه بودیم که آبجی کوچولوم(دوساله)اومد گفت: کی سریعتر می تونه برام آب بیاره؟ ببینم که زرنگ تره تا جایی که میدونم ما باید بچه ها رو اینجوری گول بزنیم چیزی عوض شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم سوزنو گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده و همه جمع شديم داريم دنبالش ميگرديم. اومده صحنه رو بازسازي مي کنه يه سوزن ديگه ميذاره ببينه کجا ميوفته! هيچي ديگه الان همه داريم دنبال دوتا سوزن ميگرديم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بخشی از سخنرانی پدرم ، برای تشویق بنده به اشتغال و کار بیرون : دوره زمونه عوض شده ، تو باید دستت تو جیبت باشه ، اصلا هم نترس ! ان قدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار می رن !!!فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کادویی که یکی از فامیلامون واسه عروسی دختر دایی مامانم داده بود انقد دست به دست به عنوان کادو تو فامیل چرخید تا دوباره رسید به دست خودش !! من حرفی ندارم فقط یه دوربین بیارین من توش زل بزنم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیالوگ فیلم های کره ایی 99% عالیجنابه واقعا حالم بد شد یه قسمتشو دیدم چجوری میبینین این فیلمارو؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پسرداریم تومحله خوددش روجوری میگیره که انگار دخترا بهش نگاه میکنن.لات. هم هست تو یه باغی تو طویله کار میکنه. فک وفامیل داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترخالم گفته تو فیسبوک یه پسره اذیتم میکنه مزاحم میشه  گودزیلای فامیل(۴ساله)میگه پروفایلشو هک کن به دوس دخترش  فحشای بوووق بگو. یعنی الان دیگه باید چه غلطی بکنم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرخالم زنش شش سال ازش بزرگتره بعد. زنش میگه مامثل بلبل هستیم بعدمادرشوهرش. گفت خودتو قنداق نگیر شش سال بزرگی. ترشیده بودی بروبه پسرت برس.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اون روز اومده میگه: نععع این دمپاییا دیگه اثر نداره یه چیزه پیشرفته تر میخوام0_0 خدایااااااااااااااااا خودت رحممممم کن  کتلت که چی بگم کم کم دارم محو میشم^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانمو ول کنی منم تیکه تیکه می کنه می ندازه تو ترشی می گه عالی می شه، حالا وایسا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام مهندس کامپیوتره بعد میخواست به یکی از فامیلامون یاد بده چه شکلی ویندوز عوض کنه.رو کاغذ نوشته بود:1ابتدا به سمت کامپیوتر میرویم!!!2دکمه روشن شدن کامپیتر را فشار میدهیم.دیگه بقیشو میدونین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن پسر خالم زنگ زده به شوهرش که بیا پدرمادرم اومدن شام منتظرتوهستیم. اونم گفت من روساتای مغان هستم باربردم بعد دیدیم از کباب فروشی محلشون اومد بیرون زنشم دید. شوهرش :) زنش :( فک وفامیل داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای داییم شش سالشه دیروز رفته موهای دستشو با ژیلت زده . . . . منم بعد بیست سال سن هنوز رو سیبیلام قسم میخورم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عموم به داداشش: شمام با بابا میرفتین گم شین داداشش:گم شیم؟؟؟؟مگه بابا گم شده؟؟؟!!! بیخود مسئله رو سخت میکنی چرا؟؟!!!!!