بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اشیا کوری چیست؟؟ بیماری ای ست که مامانم ب داداشم نسبت می دهد : ای خدا از دست این پسر لباساش رو میزه کتاباش زیر تخته خودکاراش رو زمین پخشه  پس کی میخواد اشیاکوریش خوب بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم و خواهرم(گودزیلان)دعواشون بود.مامانم به خواهرم گف برو گوشیمو بیار زنگ بزنم به بابا بگم داداش اذیتت کرده. گفت باشه ولی نگی منم اذیت کردما!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ما هر وقت خواهر کوچیکم‌ شیطونی میکنه ...مادرم بهش میگه ساکت شو وگرنه میگم مهرشاد بیاد بخوردت......بچه ساکت یه گوشه میشینه صداش در نمیاد!! ...... یعنی رسما منو حیوون فرض کردن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خـواهرزاده هـام یکـیش تا منو می بینـه میگـه دایـی دایـی چـی خـریدی واسـم ؟ کـوچـیکـه هـم دس و پـا شکـسته میگـه دای دای دَ دَ دَ دَ ای تـــُفـــ به ایـن تربیتــــ :(( :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم خواب بد دیدم میگه چه خوابی؟ بهش میگم خواب دیدم چند تا کفتار به خونمون حمله کردن!! مامانم:فک کنم عمه هات قراره بیان ^-^ من:0-o مامان خواهر شوهر دوست من دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش من همه بودم.... باهمه دهان ها......آجیل میخوردم مناجات داداشم درعیدنوروز اینم ازفک وفامیل من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلا یعنی دختر خاله ی من  تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن  نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا.. دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!! قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام داشت میرفت بیرون یهو بهم گفت عاغا اگه چیز غیرضروری لازم داری اس بده تا نخرم!!!! قربونش برم.پیشاپیش روزت مبارک بابا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلا ها فامیل گوشت آدمو میخورد استخون رو دور نمینداخت......... ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ اما الان به علت گرانی پوست و استخون هم میخوره در بعضی موارد دیده شده دندون هم خورده بعله اینجوریاااااااااس.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنماییو رانندگی رو شنیدی ؟گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عید فامیلامون میگن بیاین خونمون میگم مرسی کنکور دارم امسال جایی نمیریم میگن پس شما نیاین ما خودمون میایم اخه خدا این فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با خواهرم دعوام شد یکی زدم تو سرش . مامانم با داد اومده یکی زده تو سرم میگه خاک تو سرت صد بار بهت نگفتم تو سر یه نفر نزن! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داششم اومدخونه داشت نفس نفس میزد میگم چته میگه یه سگ افتاده بوددنبالم اندازه تو!! فک وفامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز ماکارونی درس کرده بودم داداشم گف اگه یه بار دیگه غذادرس کنی میدمت دس داعش!!!! فکوفامیل قدر شناسه من دارم؟!؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اشیا کوری چیست؟؟ بیماری ای ست که مامانم ب داداشم نسبت می دهد : ای خدا از دست این پسر لباساش رو میزه کتاباش زیر تخته خودکاراش رو زمین پخشه  پس کی میخواد اشیاکوریش خوب بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم و خواهرم(گودزیلان)دعواشون بود.مامانم به خواهرم گف برو گوشیمو بیار زنگ بزنم به بابا بگم داداش اذیتت کرده. گفت باشه ولی نگی منم اذیت کردما!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ما هر وقت خواهر کوچیکم‌ شیطونی میکنه ...مادرم بهش میگه ساکت شو وگرنه میگم مهرشاد بیاد بخوردت......بچه ساکت یه گوشه میشینه صداش در نمیاد!! ...... یعنی رسما منو حیوون فرض کردن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خـواهرزاده هـام یکـیش تا منو می بینـه میگـه دایـی دایـی چـی خـریدی واسـم ؟ کـوچـیکـه هـم دس و پـا شکـسته میگـه دای دای دَ دَ دَ دَ ای تـــُفـــ به ایـن تربیتــــ :(( :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم خواب بد دیدم میگه چه خوابی؟ بهش میگم خواب دیدم چند تا کفتار به خونمون حمله کردن!! مامانم:فک کنم عمه هات قراره بیان ^-^ من:0-o مامان خواهر شوهر دوست من دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش من همه بودم.... باهمه دهان ها......آجیل میخوردم مناجات داداشم درعیدنوروز اینم ازفک وفامیل من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلا یعنی دختر خاله ی من  تو محلشون یه سگ دارن که همه ازش میترسن  نمیدونم چه بلایی سر سگه اورده که سگه اونو دیدنی میترسه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترخالم سه ساله میره کلاس جودو ودفاع شخصی واینا.. دیشب دزد رفته خونشون غش کرده تا دوساعت هرکاری میکردن به هوش نمی اومده!!!!!!!! قدر فک وفامیلاتونا بدونید!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام داشت میرفت بیرون یهو بهم گفت عاغا اگه چیز غیرضروری لازم داری اس بده تا نخرم!!!! قربونش برم.پیشاپیش روزت مبارک بابا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلا ها فامیل گوشت آدمو میخورد استخون رو دور نمینداخت......... ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ اما الان به علت گرانی پوست و استخون هم میخوره در بعضی موارد دیده شده دندون هم خورده بعله اینجوریاااااااااس.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنماییو رانندگی رو شنیدی ؟گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عید فامیلامون میگن بیاین خونمون میگم مرسی کنکور دارم امسال جایی نمیریم میگن پس شما نیاین ما خودمون میایم اخه خدا این فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با خواهرم دعوام شد یکی زدم تو سرش . مامانم با داد اومده یکی زده تو سرم میگه خاک تو سرت صد بار بهت نگفتم تو سر یه نفر نزن! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داششم اومدخونه داشت نفس نفس میزد میگم چته میگه یه سگ افتاده بوددنبالم اندازه تو!! فک وفامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز ماکارونی درس کرده بودم داداشم گف اگه یه بار دیگه غذادرس کنی میدمت دس داعش!!!! فکوفامیل قدر شناسه من دارم؟!؟!؟!؟!