بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامان من هنوز باورش نشده رشته ی من کامپیوتره ، تا کامپیوتر رو روشن میکنم میگه ول کن اون وامونده رو برو به درست برس !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بــه مـامـانـم مـیـگـم: انـارو واسـم دون مـیـکنـی بـخـورم... مـیگـه... هـمـیـنـجـوری گـازبــزن بـُخـور... یـنـی رسـمـا مـنـو گـوسـپـنـد فـرض کـرده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با دوستم رفته بودیم بیرون داشتیم راه میرفتیم یهو خورد به تیر چراغ برق... بعد...فوری ازش معذرت خواهی میکنه..؟؟!!!!!!!!!^_^ مثل همیشه هیییییچ کاری جز دعا کردن از دستم بر نمیاد... معبوداااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه تصمیم گرفتم گیاهخوار شم مدیونید فک کنید یخچالمون غیر یه ظرف سالاد هیچی توش نیس -_- اخه مادرم من مگه بزم؟؟؟ فکو فامیله خوردن ب تورمون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والـا فـقـط اسـمـش آبـمـیـوه گـیـریـه  . . . . .‌ . . . . . . .تـو خـونـه مـا کـه مامانم مـاهـی یـه بـار درش مـیـاره بـاهـاش ذرت پـودر مـیـکـنـه واسـه مـرغـامـون : دی o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم تمرین ریاضی حل میکردم.(((کلاس شیشم)))(((دهه هشتادی هستم))) به مامانم گفتم محیط دایره چی میشه؟گفت طول ضربدر عرض. شما بگین فکو فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم امروز با خوشحالی اومده میگه فردا مارو میخوان ببرن اسطبل. .... ماoOoOoOoOoOoOo خودش:))))))))))) استخر:((((((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام دوستان کسی یه جای مناسب برای یه دختر تنها سراغ نداره؟ . . . . . . . امروز کارنامه هامون رو میدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمم تاپ پوشیده که مثلا واسه شوهرش عشوه بیاد بعد از دو ساعت تلاش بی وقفه....شوهرش میگه : تو سردت نیست اینجا لخت نشستی.؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز مامانم چسبیده بود به بخاری داداشم گفت :بوی چیه داره میاد ؟ بعد یهویی مامانم گفت: منم دارم میسوزم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون روز باابجیم بحثم شد بابام برای اولین بار از من دفاع کرداخرشم گفت الکی مثلا من تورو بیشتر دوس دارم من همون موقع بود ک فهمیدم منو از پروشگاه اوردن البته قبلا شک کرده بودما ولی مطمن شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از دیکتاتوری من تو خونه همین بس که چون همش کنترل تلویزیون دستمه و یه لحظه هم ازم جدا نمیشه تو خونه ما همه به کنترل میگن"کبد ریحانه"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم چرا بابا مامانم فک میکنن وقتی با صدای بلند به خواهر کوچولوم بگن ساکت داداشت خوابه، من صداشونو نمیشنوم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نحوه چینش وسایل تو خونه ما به این صورته که هر چی وسایل بیشتر استفاده بشه، کمتر دیده میشه!! یه نیروی عجیبی هست که تا دید از چیزی داریم استفاده میکنیم، سریع قایمش میکنه، ولو دسمال کاغذی باشه!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همسایه مون میگه میخوام واسه عقد دخترم یه کادوی کوچیک در حد 6میلیون بگیرم! اونوقت مامان من بهم میگه هر وقت عقد کردی یکی از النگوهاتو بده تا بهت کادو بدم...! مامان دست و دلبازه که من دارم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم سایت دانشگاه هک شده ،میگه بیچاره آخرش میفهمن اخراجت میکنن ها ! ینی تا این حد به درستکاری من ایمان داره !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامان من هنوز باورش نشده رشته ی من کامپیوتره ، تا کامپیوتر رو روشن میکنم میگه ول کن اون وامونده رو برو به درست برس !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بــه مـامـانـم مـیـگـم: انـارو واسـم دون مـیـکنـی بـخـورم... مـیگـه... هـمـیـنـجـوری گـازبــزن بـُخـور... یـنـی رسـمـا مـنـو گـوسـپـنـد فـرض کـرده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با دوستم رفته بودیم بیرون داشتیم راه میرفتیم یهو خورد به تیر چراغ برق... بعد...فوری ازش معذرت خواهی میکنه..؟؟!!!!!!!!!^_^ مثل همیشه هیییییچ کاری جز دعا کردن از دستم بر نمیاد... معبوداااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه تصمیم گرفتم گیاهخوار شم مدیونید فک کنید یخچالمون غیر یه ظرف سالاد هیچی توش نیس -_- اخه مادرم من مگه بزم؟؟؟ فکو فامیله خوردن ب تورمون؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والـا فـقـط اسـمـش آبـمـیـوه گـیـریـه  . . . . .‌ . . . . . . .تـو خـونـه مـا کـه مامانم مـاهـی یـه بـار درش مـیـاره بـاهـاش ذرت پـودر مـیـکـنـه واسـه مـرغـامـون : دی o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم تمرین ریاضی حل میکردم.(((کلاس شیشم)))(((دهه هشتادی هستم))) به مامانم گفتم محیط دایره چی میشه؟گفت طول ضربدر عرض. شما بگین فکو فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم امروز با خوشحالی اومده میگه فردا مارو میخوان ببرن اسطبل. .... ماoOoOoOoOoOoOo خودش:))))))))))) استخر:((((((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام دوستان کسی یه جای مناسب برای یه دختر تنها سراغ نداره؟ . . . . . . . امروز کارنامه هامون رو میدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمم تاپ پوشیده که مثلا واسه شوهرش عشوه بیاد بعد از دو ساعت تلاش بی وقفه....شوهرش میگه : تو سردت نیست اینجا لخت نشستی.؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز مامانم چسبیده بود به بخاری داداشم گفت :بوی چیه داره میاد ؟ بعد یهویی مامانم گفت: منم دارم میسوزم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون روز باابجیم بحثم شد بابام برای اولین بار از من دفاع کرداخرشم گفت الکی مثلا من تورو بیشتر دوس دارم من همون موقع بود ک فهمیدم منو از پروشگاه اوردن البته قبلا شک کرده بودما ولی مطمن شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از دیکتاتوری من تو خونه همین بس که چون همش کنترل تلویزیون دستمه و یه لحظه هم ازم جدا نمیشه تو خونه ما همه به کنترل میگن"کبد ریحانه"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم چرا بابا مامانم فک میکنن وقتی با صدای بلند به خواهر کوچولوم بگن ساکت داداشت خوابه، من صداشونو نمیشنوم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نحوه چینش وسایل تو خونه ما به این صورته که هر چی وسایل بیشتر استفاده بشه، کمتر دیده میشه!! یه نیروی عجیبی هست که تا دید از چیزی داریم استفاده میکنیم، سریع قایمش میکنه، ولو دسمال کاغذی باشه!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همسایه مون میگه میخوام واسه عقد دخترم یه کادوی کوچیک در حد 6میلیون بگیرم! اونوقت مامان من بهم میگه هر وقت عقد کردی یکی از النگوهاتو بده تا بهت کادو بدم...! مامان دست و دلبازه که من دارم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم سایت دانشگاه هک شده ،میگه بیچاره آخرش میفهمن اخراجت میکنن ها ! ینی تا این حد به درستکاری من ایمان داره !