بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم:بابایی میخوایم واسه شام فلافل بخریم شما هم میخوری برات بگیریم؟؟؟ اونم خعلی شیک و مجلسی برگشت گف نععع مگه نخودم شد شام؟؟؟؟؟ هیچی دیگه تا حالا تو عمرم انقد قانع نشده بودم ^_^ :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد از چند وقت داییما دیدم بهم میگه کم پیدایی میگم دارم واسه کنکور میخونم میگه به درست که لطمه نمیخوره خدایی فک و فامیله دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مخاطب خیلی خاصم میگم؛اگه من مثلا بمیرم بهم وفادار میمونی؟ میگه آره میگم چندسال؟ میگه؛ صد سال سیاه!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مادرم میگم دارچین نریز تو غذا بدم میاد..میگه یه ذره تاثیر نداره..میگم اگه خوب اگه تاثیر نداره همین یه ذره هم نریز..میگه اوووووه نمیدونی همین یه ذره چقد خوشمزش میکنه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم زنگ زده رادیو آوا قسمت ترانه های درخواستی.. بعد از اینکه اهنگ مورد نظرش رو گفت، آخرش گفت: لطف کنید صداشم زیاد کنید !!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مادربزرگ دارم هروقت من با گوشیم کار میکنم میگه:حتما باز رفتی وایتس هاپ..!!!مادرجون الهی قربونت برم بخدا اگه بگی واتس آپ تلفظش خیلی راحت تر از وایتس هاپه..!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چالش جدید من وبابام" زمان مابچه حق نداشت دست ب کنترل بزنه الان ۳روزه دارم قانعش میکنم زمان شماکنترل نبود میگه گ.ه نخور احترام ک بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ببین عزیزم..این دنیای مجازی که تو واسه ما توش شاخ شدی مادربزرگ من با خاموش کردن مودم گ.و.ه میزنه بهش..اجازه بدین...بهههههههله الان زد..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بماند که موقع در زدن همه اعضای خانواده ی گرام فلج میشن، حالا چن روزیه که قبل از حرکتم به سمت در ازم میپرسن کیه!!!!؟ ینی رسما منو به چشم آبفون میبینن!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب به مامانم میگم یه دختری هست خیلی منو دوست داره چیکار کنم؟ میگه بیخیالش شو، می گم چرا؟ میگه چون کسی که تو رو دوست داره حتما یه ایرادی داره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر نمی توانید انسان خوبی باشید حداقل حیوان کثیفی نباشید ژوزه ساراماگو اینو ابجیم فرستاده :( من میخوام خودکشی کنم ... خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با داداشم دعوام شده بهش میگم:کثاااااااااافت..با خونسردی تمام وایساده میگه:احمق یادت رفت؟کثافت تویی من انگلم..!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با مادرم رفتیم دکتر بهش میگه:آقای دکتر جدیدا اصلا نسبت به همه چی خیلی بیخیال شدم..دکتر:یعنی چی؟بیشتر توضیح بدین؟؟مادرم:آقای دکتر مثلا الان که دارم با شما حرف میزنم انگار دارم با یه سگی حرف میزنم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از همسایه هامون از کربلا اومده انقدر براش بنر خوش امد زدن  اگه پول اونا رو بهش میدادن میتونست بره حج تمتع در و همسایه نیستن که یه مشت روان پریش دور هم تشکیل محله دادیم (°؟°)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با ذوق فراوان و یه لبخند ملیح به مامانم میگم:من اولاف(آدم برفی فروزن)هستم و دوست دارم بغل بشم.نه گذاشت نه برداشت برگشت گفت:تو از اولشم الاغ بودی... خدایی مامانه دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام اومده تو اتاق قاب عکس بچگیامو دیده(3-4 سالگی بهم میگه:نره خر ببین قبلنا چه ناز بودی :ا لا مصب انقد ابراز احساساتش وسیعه که تو حلقم جا نمیشه:ا

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم:بابایی میخوایم واسه شام فلافل بخریم شما هم میخوری برات بگیریم؟؟؟ اونم خعلی شیک و مجلسی برگشت گف نععع مگه نخودم شد شام؟؟؟؟؟ هیچی دیگه تا حالا تو عمرم انقد قانع نشده بودم ^_^ :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد از چند وقت داییما دیدم بهم میگه کم پیدایی میگم دارم واسه کنکور میخونم میگه به درست که لطمه نمیخوره خدایی فک و فامیله دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مخاطب خیلی خاصم میگم؛اگه من مثلا بمیرم بهم وفادار میمونی؟ میگه آره میگم چندسال؟ میگه؛ صد سال سیاه!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مادرم میگم دارچین نریز تو غذا بدم میاد..میگه یه ذره تاثیر نداره..میگم اگه خوب اگه تاثیر نداره همین یه ذره هم نریز..میگه اوووووه نمیدونی همین یه ذره چقد خوشمزش میکنه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم زنگ زده رادیو آوا قسمت ترانه های درخواستی.. بعد از اینکه اهنگ مورد نظرش رو گفت، آخرش گفت: لطف کنید صداشم زیاد کنید !!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مادربزرگ دارم هروقت من با گوشیم کار میکنم میگه:حتما باز رفتی وایتس هاپ..!!!مادرجون الهی قربونت برم بخدا اگه بگی واتس آپ تلفظش خیلی راحت تر از وایتس هاپه..!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چالش جدید من وبابام" زمان مابچه حق نداشت دست ب کنترل بزنه الان ۳روزه دارم قانعش میکنم زمان شماکنترل نبود میگه گ.ه نخور احترام ک بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ببین عزیزم..این دنیای مجازی که تو واسه ما توش شاخ شدی مادربزرگ من با خاموش کردن مودم گ.و.ه میزنه بهش..اجازه بدین...بهههههههله الان زد..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بماند که موقع در زدن همه اعضای خانواده ی گرام فلج میشن، حالا چن روزیه که قبل از حرکتم به سمت در ازم میپرسن کیه!!!!؟ ینی رسما منو به چشم آبفون میبینن!!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب به مامانم میگم یه دختری هست خیلی منو دوست داره چیکار کنم؟ میگه بیخیالش شو، می گم چرا؟ میگه چون کسی که تو رو دوست داره حتما یه ایرادی داره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر نمی توانید انسان خوبی باشید حداقل حیوان کثیفی نباشید ژوزه ساراماگو اینو ابجیم فرستاده :( من میخوام خودکشی کنم ... خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با داداشم دعوام شده بهش میگم:کثاااااااااافت..با خونسردی تمام وایساده میگه:احمق یادت رفت؟کثافت تویی من انگلم..!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با مادرم رفتیم دکتر بهش میگه:آقای دکتر جدیدا اصلا نسبت به همه چی خیلی بیخیال شدم..دکتر:یعنی چی؟بیشتر توضیح بدین؟؟مادرم:آقای دکتر مثلا الان که دارم با شما حرف میزنم انگار دارم با یه سگی حرف میزنم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از همسایه هامون از کربلا اومده انقدر براش بنر خوش امد زدن  اگه پول اونا رو بهش میدادن میتونست بره حج تمتع در و همسایه نیستن که یه مشت روان پریش دور هم تشکیل محله دادیم (°؟°)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با ذوق فراوان و یه لبخند ملیح به مامانم میگم:من اولاف(آدم برفی فروزن)هستم و دوست دارم بغل بشم.نه گذاشت نه برداشت برگشت گفت:تو از اولشم الاغ بودی... خدایی مامانه دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام اومده تو اتاق قاب عکس بچگیامو دیده(3-4 سالگی بهم میگه:نره خر ببین قبلنا چه ناز بودی :ا لا مصب انقد ابراز احساساتش وسیعه که تو حلقم جا نمیشه:ا