بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم : مامان دوسم داری؟ برگشته میگه:پسرم،من میخوام دوست داشته باشم اما خسته م...میفهمی؟خسته!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نشسته بودم بابام اومده پیرهنشو میگیره جلوم تکون میده میگه خب ببیندگان عزیز شمارو به دیدن مسابقات گاوبازی دعوت میکنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقاامروز معلمون داشت درس میداد بعد گفت واسه جلسه بعد تخم مرغ مرغ ماده بیارید من ازتون خواهش میکنم بگید مگه تخم مرغ مرغ نر داریم  عایا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام ساعت یک بعد از ظهر زنگ زده به دوستش که تو کیش میگه شب خوش !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار دخترعموی 3 سالم رو با خودمون بردیم شام بیرون پیتزا خوردیم. وقتی برگشتیم خونه باباش ازش پرسید با عمو اینا چی خوردی؟ جواب داد هیچی بهم ته دیگ دادن با سوسیس! فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ب مامانم میگم: مامان سرم درد میکنه  میگه:ازبس موهات زیاده سرت سنگین شده 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از خواهر زاده ام پرسیدم دایی جون قیافه مهمتره یا پول یاخوشتیپی؟ گفت واسه تو که هیچکدومو نداری چه فرقی داره..... خدايى اين فك و فاميل من دارمo_0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حامد کرزای کیست؟  . . . هیچی همون حامد پهلانه خودمونه منتها از زبون مادر گرام بنده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از اعتقادات مادربزرگم اینه که مایع دستشویی واسه پوست دست خوب نیست بعد واسه همین دستاشو با مشکین تاژ میشوره!!!!به سلامتیش...کاراش عجیب غریبه ولی منم بیشتر بخاطر همین کاراش دوسش دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عموم ماشین خریده...هیچی دیگه تا الان بیمارستان بودیم فردا باید بریم دادگاه خدا کنه طرف نمیره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم موهامو کوتاه کردم به نظر خودم خیلی خوب شده بود اما الان چند روزه همه اهالی خونه داداش کایکو صدام میکنن.واقعا فک و فامیله ما داریم.من با این همه محبت چیکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگمMTNخلاصه چیه؟؟ برگشته میگه: من تلفن نمیکنم !! من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از وقتی مادربزرگم دستگاه دیجیتال خریدن دیگه هیچ موقع نمازاشو سروقت نخونده اخه هر دفعه با یه استان میخونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب رفته بودیم شاه عبدالعظیم واسه زیارت و.... آبجیم برگشته میگه خداکنه بازیگرا اونجا باشن فیلم برداری کنن ماهم توش بیفتیم فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مادربزرگ دارم از بس دستپختش خوشمزست فقط دونفر غذاهاشو میخورن یکیش خودشه اون یکیم یه گربه طلاییه که همیشه توحیاطشونه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم بین دوراهی می مونن که برن سفرآمریکا یا اروپا اونوقت بابای ما مونده اول قسط این بانک روبده یااون بانکo_O

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم : مامان دوسم داری؟ برگشته میگه:پسرم،من میخوام دوست داشته باشم اما خسته م...میفهمی؟خسته!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نشسته بودم بابام اومده پیرهنشو میگیره جلوم تکون میده میگه خب ببیندگان عزیز شمارو به دیدن مسابقات گاوبازی دعوت میکنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقاامروز معلمون داشت درس میداد بعد گفت واسه جلسه بعد تخم مرغ مرغ ماده بیارید من ازتون خواهش میکنم بگید مگه تخم مرغ مرغ نر داریم  عایا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام ساعت یک بعد از ظهر زنگ زده به دوستش که تو کیش میگه شب خوش !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار دخترعموی 3 سالم رو با خودمون بردیم شام بیرون پیتزا خوردیم. وقتی برگشتیم خونه باباش ازش پرسید با عمو اینا چی خوردی؟ جواب داد هیچی بهم ته دیگ دادن با سوسیس! فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ب مامانم میگم: مامان سرم درد میکنه  میگه:ازبس موهات زیاده سرت سنگین شده 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از خواهر زاده ام پرسیدم دایی جون قیافه مهمتره یا پول یاخوشتیپی؟ گفت واسه تو که هیچکدومو نداری چه فرقی داره..... خدايى اين فك و فاميل من دارمo_0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حامد کرزای کیست؟  . . . هیچی همون حامد پهلانه خودمونه منتها از زبون مادر گرام بنده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از اعتقادات مادربزرگم اینه که مایع دستشویی واسه پوست دست خوب نیست بعد واسه همین دستاشو با مشکین تاژ میشوره!!!!به سلامتیش...کاراش عجیب غریبه ولی منم بیشتر بخاطر همین کاراش دوسش دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عموم ماشین خریده...هیچی دیگه تا الان بیمارستان بودیم فردا باید بریم دادگاه خدا کنه طرف نمیره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم موهامو کوتاه کردم به نظر خودم خیلی خوب شده بود اما الان چند روزه همه اهالی خونه داداش کایکو صدام میکنن.واقعا فک و فامیله ما داریم.من با این همه محبت چیکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگمMTNخلاصه چیه؟؟ برگشته میگه: من تلفن نمیکنم !! من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از وقتی مادربزرگم دستگاه دیجیتال خریدن دیگه هیچ موقع نمازاشو سروقت نخونده اخه هر دفعه با یه استان میخونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب رفته بودیم شاه عبدالعظیم واسه زیارت و.... آبجیم برگشته میگه خداکنه بازیگرا اونجا باشن فیلم برداری کنن ماهم توش بیفتیم فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مادربزرگ دارم از بس دستپختش خوشمزست فقط دونفر غذاهاشو میخورن یکیش خودشه اون یکیم یه گربه طلاییه که همیشه توحیاطشونه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم بین دوراهی می مونن که برن سفرآمریکا یا اروپا اونوقت بابای ما مونده اول قسط این بانک روبده یااون بانکo_O