بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک می دید، کانالو عوض کردم برگشته بهم می گه آخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم. فک و فامیله من دارم عایا؟؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز با مامانم رفتیم کتونی خریدم انقد تو راه برگشت ذوق کردم ک نگوووو بش میگم مامانی ببین با ی کتونی چطوری خوشحال میشم برگشته میگه اره شدی مثث خری ک بش تی تاپ میدن نه خدایی فک و فامیله ما داریم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم درس ميخوندم داداش كودزيلا اومده دست انداخته دورم هي ميجرخوندم، ميكم مكه جرخ و فلكم؟ ميكه : نه آشي‏! دارم هم ميزنم ،ميخام ببرم بين همسايه ها تقسيمت كنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام مي گم بهترين پسر دنيا رو داشن چه حسيه؟ مي گه نميدونم برو از مادر بزرگت بپرس! يعني تا حالا همچين جوابدندون شكني نگرفته بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمام وقتی میرید دستشویی دیگه چیزی برای فکر کردن ندارین میشینین کاشی های توالتو میشمارین یا فقط من اینجوریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اولین واکنش خانوادم بعد از شنیدن خبر قبولی من در آزمون ارشد یعنی اینقدر کشکه؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من که اخرش نفهمیدم آدمم یا حیوون،آخه یه بار بابام میاد میگه این دختر کی آدم میشه...یه بار هم میگه نگاش کن واسه ما آدم شده! لطفا منو راهنمایی کنید :-/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط مامانجون منه که میتونه قرصای قندشو با نوشابه بخوره...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه من و دوستم: اون : سلام.کجــــــــایی؟! من : اومدم بیرون هوام عوض شه. اون : عـــــــه.با کــی؟ من : منگـــــــل!!خونه رو گرفتی بعد میگی با کی رفتی؟ اون: اواااا !آهــــــــــــــــــان!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا با زندایمون رفته بودیم آرامگاه حافظ داشتیم از شهرت حافظ میگفتیم که یهو این زندایی ما گفت بیخود نیس بهش میگن حکیم نظامی گنجوی آخه این فکوفامیله واقعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم با ماشین وارد مسجد میشدیم یک دفعه خواهرم به من گفت: علی با لاستیک چپ وارد شو این خواهر مذهبیه که من دارم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا ناخون کوچیکه ی انگشت کوچیکه ی پای پسر داییم در اومده برداشته با ناخون گیر کندتش =/ تازه فرداش هم همون انگشت خورده به در..... 2 دقیقه سکوت لطفا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دخترخاله 5 سالم میگم عمو پورنگ رو بیشتر دوس داری یا عمو قناد؟  میگه عمو تتل....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز رفتم تو گوشی خالم فوضولی : دفتر چه تلفن : بحجت  محسا  معلمم هست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم دورهمی پفک میخوردیم بعد تموم شدن دیدم یکی از دخترا یکی از موهاشو کنم به جای نخ دندان استفاده کرد !!! به این برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا ما یه فامیل داریم که به خیار میگه خیال به دیوار میگه دیفال به سواد میگه سوات کلا ادبیاتش تو حلق همس

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم پنج سالشه داشت برنامه کودک می دید، کانالو عوض کردم برگشته بهم می گه آخه قیافه هم نداری یه چیزی بهت بگم. فک و فامیله من دارم عایا؟؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز با مامانم رفتیم کتونی خریدم انقد تو راه برگشت ذوق کردم ک نگوووو بش میگم مامانی ببین با ی کتونی چطوری خوشحال میشم برگشته میگه اره شدی مثث خری ک بش تی تاپ میدن نه خدایی فک و فامیله ما داریم؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم درس ميخوندم داداش كودزيلا اومده دست انداخته دورم هي ميجرخوندم، ميكم مكه جرخ و فلكم؟ ميكه : نه آشي‏! دارم هم ميزنم ،ميخام ببرم بين همسايه ها تقسيمت كنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام مي گم بهترين پسر دنيا رو داشن چه حسيه؟ مي گه نميدونم برو از مادر بزرگت بپرس! يعني تا حالا همچين جوابدندون شكني نگرفته بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمام وقتی میرید دستشویی دیگه چیزی برای فکر کردن ندارین میشینین کاشی های توالتو میشمارین یا فقط من اینجوریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اولین واکنش خانوادم بعد از شنیدن خبر قبولی من در آزمون ارشد یعنی اینقدر کشکه؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من که اخرش نفهمیدم آدمم یا حیوون،آخه یه بار بابام میاد میگه این دختر کی آدم میشه...یه بار هم میگه نگاش کن واسه ما آدم شده! لطفا منو راهنمایی کنید :-/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط مامانجون منه که میتونه قرصای قندشو با نوشابه بخوره...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه من و دوستم: اون : سلام.کجــــــــایی؟! من : اومدم بیرون هوام عوض شه. اون : عـــــــه.با کــی؟ من : منگـــــــل!!خونه رو گرفتی بعد میگی با کی رفتی؟ اون: اواااا !آهــــــــــــــــــان!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا با زندایمون رفته بودیم آرامگاه حافظ داشتیم از شهرت حافظ میگفتیم که یهو این زندایی ما گفت بیخود نیس بهش میگن حکیم نظامی گنجوی آخه این فکوفامیله واقعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم با ماشین وارد مسجد میشدیم یک دفعه خواهرم به من گفت: علی با لاستیک چپ وارد شو این خواهر مذهبیه که من دارم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا ناخون کوچیکه ی انگشت کوچیکه ی پای پسر داییم در اومده برداشته با ناخون گیر کندتش =/ تازه فرداش هم همون انگشت خورده به در..... 2 دقیقه سکوت لطفا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دخترخاله 5 سالم میگم عمو پورنگ رو بیشتر دوس داری یا عمو قناد؟  میگه عمو تتل....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز رفتم تو گوشی خالم فوضولی : دفتر چه تلفن : بحجت  محسا  معلمم هست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم دورهمی پفک میخوردیم بعد تموم شدن دیدم یکی از دخترا یکی از موهاشو کنم به جای نخ دندان استفاده کرد !!! به این برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا ما یه فامیل داریم که به خیار میگه خیال به دیوار میگه دیفال به سواد میگه سوات کلا ادبیاتش تو حلق همس