بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزیلای فامیلمون 2 سالشه...هرچی ک دستش باشه،ازش بپرسی اینو خریدی؟تو چشمت زل میزنه میگه نه دوزیدم ( دزدیدم ) !!! ینی تربیتش تو حلق داییش ک اینا رو یادش میده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پسر خاله دارم به باباش میگه پدر به مامانش هم میگه مادر، میریم خونشون انگار داریم فیلم هندی می بینیم ^ــ^ 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات سالم بابام اینه که وقتی تو اتاقم تنهام تو جو یه آهنگم میاد پخ میکنه میره -_- ینی از ترس اتاقمو سیل بر میداره هااااااااااا فکو فامیله آخه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا پسرعموم رفته دم سوپری گفته:ببخشید اقا بستنی 500تومنی دارید؟اقاهه گفته بله.پسرعموم گفته چندتومنه؟؟؟!!! بیچاره فک کنم اقاهه کپ کرده . دعاکنید واسه پسرعموم داره ازدست میره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغا شاید باورت نشه ولی یکی از فامیلای ما که لیسانس برق هم داره هرچی بهش میگم قبول نمیکنه و هنوز قویا معتقده که داعش یعنی دایی سوم شخص مفردددد!!!!!!!!!!!!!!! من به فکر اینده ی این مملکتم با این مهندسش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من به یکی از پسرعمه هام میگم عمو بعد به داداش همین پسر عمه ام میگم دایی! به پسر دایی هامم میگم دایی! به دختر عمه امم میگم عمه ! دخترخاله هامم به مامان من میگن عمه! بله .یه همچین ادمایی هستیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از حموم اومدم بیرون... اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم... واسه مادر بزرگم تعریف کردم... یه دقیقه فکر کرد بعد میگه: برقم برقای قدیم... میگرفت درجا طرفو خشک میکرد...!!! یعنی محبت میچکه ازشون!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب رفتیم مهمونی خونه خاله ،خیلی خوش میگذشت ولی دیگه احساس کردیم که خوابشون میاد وساعت 1شده بود خواستیم پاشیم پسر خاله میگه بشینید الان که هنوز سر شبه ،کو تا ساعت 12

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادربزرگم بالای هشتاد سال سن داره یه مدتیه زانوش درد میکنه میگه : فکرکنم دارم قد میکشم..... خدایا توبه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدین تو فیلمها بچه توخواب جیغ میزنه پدرومادرش میان بغلش میکنن? من یه شب توخواب جیغ زدم بابام همچون لگدی زدبه شکمم که دیگه چندساله نتونستم جیغ بزنم فک کنم جیغدونم پاره شده! !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این عموی ما مادر بزرگمو باهواپیما میبرده تهران واسه دکتر تو هواپیما خوابش میبره بعد از مدتی از خواب بیدارمیشه میپرسه ننه از اهر رد شدیم ؟ اخه فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان بابای من دیگه از خاموش کردن کولر و مودم کارش گذشته زده توی خط شیر حمام،اونقد سفت میبندتش ک هروقت میرم حمام با آچار لوله میرم تا بشه بازش کنم!!!! :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم چرا هروقت به خواهر زادم میگم "کره خر" بابا مامانش بدشون میاد!؟ ملت بی اعصاب چقد زود بشون برمیخوره! والا با این سیب اپلشون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه!! هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه...  یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه که بودم مامانم برای اینکه گم نشم بهم میگفت اگه دستمو ول کنی دزده میاد میدزدتت قلب و کلیه تو میفروشه تورو هم میندازه تو قفس اینجوری با روح و روانم بازی میکردنا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا تو خونه شما ها هم مامان بابا دقیقا نقش پت و مت رو بازی  مکنن یا فقط تو خونه ما ابینطوریه?? اصن یه وضیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزیلای فامیلمون 2 سالشه...هرچی ک دستش باشه،ازش بپرسی اینو خریدی؟تو چشمت زل میزنه میگه نه دوزیدم ( دزدیدم ) !!! ینی تربیتش تو حلق داییش ک اینا رو یادش میده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پسر خاله دارم به باباش میگه پدر به مامانش هم میگه مادر، میریم خونشون انگار داریم فیلم هندی می بینیم ^ــ^ 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات سالم بابام اینه که وقتی تو اتاقم تنهام تو جو یه آهنگم میاد پخ میکنه میره -_- ینی از ترس اتاقمو سیل بر میداره هااااااااااا فکو فامیله آخه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا پسرعموم رفته دم سوپری گفته:ببخشید اقا بستنی 500تومنی دارید؟اقاهه گفته بله.پسرعموم گفته چندتومنه؟؟؟!!! بیچاره فک کنم اقاهه کپ کرده . دعاکنید واسه پسرعموم داره ازدست میره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغا شاید باورت نشه ولی یکی از فامیلای ما که لیسانس برق هم داره هرچی بهش میگم قبول نمیکنه و هنوز قویا معتقده که داعش یعنی دایی سوم شخص مفردددد!!!!!!!!!!!!!!! من به فکر اینده ی این مملکتم با این مهندسش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من به یکی از پسرعمه هام میگم عمو بعد به داداش همین پسر عمه ام میگم دایی! به پسر دایی هامم میگم دایی! به دختر عمه امم میگم عمه ! دخترخاله هامم به مامان من میگن عمه! بله .یه همچین ادمایی هستیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از حموم اومدم بیرون... اومدم برقو خاموش کنم برق گرفتتم... واسه مادر بزرگم تعریف کردم... یه دقیقه فکر کرد بعد میگه: برقم برقای قدیم... میگرفت درجا طرفو خشک میکرد...!!! یعنی محبت میچکه ازشون!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب رفتیم مهمونی خونه خاله ،خیلی خوش میگذشت ولی دیگه احساس کردیم که خوابشون میاد وساعت 1شده بود خواستیم پاشیم پسر خاله میگه بشینید الان که هنوز سر شبه ،کو تا ساعت 12

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادربزرگم بالای هشتاد سال سن داره یه مدتیه زانوش درد میکنه میگه : فکرکنم دارم قد میکشم..... خدایا توبه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدین تو فیلمها بچه توخواب جیغ میزنه پدرومادرش میان بغلش میکنن? من یه شب توخواب جیغ زدم بابام همچون لگدی زدبه شکمم که دیگه چندساله نتونستم جیغ بزنم فک کنم جیغدونم پاره شده! !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این عموی ما مادر بزرگمو باهواپیما میبرده تهران واسه دکتر تو هواپیما خوابش میبره بعد از مدتی از خواب بیدارمیشه میپرسه ننه از اهر رد شدیم ؟ اخه فامیله ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان بابای من دیگه از خاموش کردن کولر و مودم کارش گذشته زده توی خط شیر حمام،اونقد سفت میبندتش ک هروقت میرم حمام با آچار لوله میرم تا بشه بازش کنم!!!! :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم چرا هروقت به خواهر زادم میگم "کره خر" بابا مامانش بدشون میاد!؟ ملت بی اعصاب چقد زود بشون برمیخوره! والا با این سیب اپلشون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه!! هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه...  یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه که بودم مامانم برای اینکه گم نشم بهم میگفت اگه دستمو ول کنی دزده میاد میدزدتت قلب و کلیه تو میفروشه تورو هم میندازه تو قفس اینجوری با روح و روانم بازی میکردنا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا تو خونه شما ها هم مامان بابا دقیقا نقش پت و مت رو بازی  مکنن یا فقط تو خونه ما ابینطوریه?? اصن یه وضیه