0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت عباس ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد می خواست نشان دهد ادب را یک روز پی از برادر آمد ولادت حضرت عباس (ع) و روز جانباز مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست/ هر چه تلألو کند الماس نیست// ماه زیاد است و برادر بسی/ هیچ یکی حضرت عبـاس نیست... میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عباس آنکه در حشمت امیر راستین آمد چه عباس آنکه از همّت پناه مسلمین آمد چه عباس آنکه از اصل و نسب از دوره هاشم چو جان مرتضى و حُسن خیرالمرسلین آمد ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز مُـــبارک ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو كه گل ياس نيست هر چه تلألو كند الماس نيست ماه زياد است و برادر بسي هيچ يكي حضرت عبـاس نيست  ميلاد حضرت عباس(ع) مبارك باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب میلاد علمدار حسین است میلاد علمدار وفادار حسین است گر بود علی محرم اسرار محمد عباس علی محرم اسرار حسین است میلاد حضرت عباس (ع‏)مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عباس آنكه در حشمت امیر راستین آمد چه عباس آنكه از همّت پناه مسلمین آمد چه عباس آنكه از اصل و نسب از دوره هاشم چو جان مرتضى و حُسن خیرالمرسلین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت از دامـن ام البنین ماهی عیان است كز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو باران که شبی شعله به دریا زده است لشکر دشمن از اندام جا زده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تمام سوز لبش را به آب داد صحرا به تشنگان قدح آفتاب داد مردی سوار اسب بهب دیا سلام کرد باران نیزه بود که او ار جواب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن علقمه و باغ گل یاس یکی است قمر هاشمیان بین همه ناس یکی است سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب نام زیبای اباصالح و عباس یکی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مست و لبم مست و سرم مست بخون ای دل که صبرم رفته از دست بخون ای دل محرم اومد از راه بخون اجر تو با عباس بی دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عطر گل یاس آهای خدای احساس تموم زندگیم فدای یک نگاه عباس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا عباس وقتی دست داد هر دو دست خویش را از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عباس لوای هفت افراشته است وین راز به خون خویش بنگاشته است او پرچم انقلاب عاشورا را با دست بریده اش بپا داشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و وفا سایه ی بالای تو بود ایثار علی (ع) نقش به سیمای تو بود گر لب نزدی به اب دریا عباس(ع) دریای ادب میان لب های تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله چون زمین هم می کند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه توفان میشود صحنه جنگیدن عباس اکران می شود

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت حضرت عباس ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد می خواست نشان دهد ادب را یک روز پی از برادر آمد ولادت حضرت عباس (ع) و روز جانباز مبارک باد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو که گل یاس نیست/ هر چه تلألو کند الماس نیست// ماه زیاد است و برادر بسی/ هیچ یکی حضرت عبـاس نیست... میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عباس آنکه در حشمت امیر راستین آمد چه عباس آنکه از همّت پناه مسلمین آمد چه عباس آنکه از اصل و نسب از دوره هاشم چو جان مرتضى و حُسن خیرالمرسلین آمد ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز مُـــبارک ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گل خوشبو كه گل ياس نيست هر چه تلألو كند الماس نيست ماه زياد است و برادر بسي هيچ يكي حضرت عبـاس نيست  ميلاد حضرت عباس(ع) مبارك باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب میلاد علمدار حسین است میلاد علمدار وفادار حسین است گر بود علی محرم اسرار محمد عباس علی محرم اسرار حسین است میلاد حضرت عباس (ع‏)مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عباس آنكه در حشمت امیر راستین آمد چه عباس آنكه از همّت پناه مسلمین آمد چه عباس آنكه از اصل و نسب از دوره هاشم چو جان مرتضى و حُسن خیرالمرسلین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت از دامـن ام البنین ماهی عیان است كز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو باران که شبی شعله به دریا زده است لشکر دشمن از اندام جا زده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تمام سوز لبش را به آب داد صحرا به تشنگان قدح آفتاب داد مردی سوار اسب بهب دیا سلام کرد باران نیزه بود که او ار جواب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن علقمه و باغ گل یاس یکی است قمر هاشمیان بین همه ناس یکی است سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب نام زیبای اباصالح و عباس یکی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مست و لبم مست و سرم مست بخون ای دل که صبرم رفته از دست بخون ای دل محرم اومد از راه بخون اجر تو با عباس بی دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای عطر گل یاس آهای خدای احساس تموم زندگیم فدای یک نگاه عباس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا عباس وقتی دست داد هر دو دست خویش را از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عباس لوای هفت افراشته است وین راز به خون خویش بنگاشته است او پرچم انقلاب عاشورا را با دست بریده اش بپا داشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و وفا سایه ی بالای تو بود ایثار علی (ع) نقش به سیمای تو بود گر لب نزدی به اب دریا عباس(ع) دریای ادب میان لب های تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله چون زمین هم می کند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه توفان میشود صحنه جنگیدن عباس اکران می شود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران