0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام موسی بن جعفر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی کاظم ع سه چیز تباهى مى‏ آورد پیمان شکنى ، رها کردن سنّت و جدا شدن از جماعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت رسید شادى شیعیان به عرش اعلى چونکه شد نور رخ موسوى هویدا مبارک مبارک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیور آرا شد زمین تا عرش اعلى چونکه شد نور رخ موسى هویدا به به از شان و جلال و عزت و جاهش خرم افزا شد زمین از دیدن روى گرامش عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا چونکه شد نور رخ موسى هویدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از کاظمین تو به خدا رونتابد نرود از سر کویت که به جز تو نیاید تویى آن هفتمین مولا که ز هفت آسمانت ز ملک مى ‏رسد تبریک به دل شیعیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیت الحرام عشق ز تو گیرد تمنا حجر الاسود هستى به تو دارد تولا چه لیاقت مرا مولا که کنى یک نگاهم منم آن عاشق مسکین که تو را از تو خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طواف حر م رفتم به هواى تو بودم همه جا با خیال تو به ولاى تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی در این فرخنده میلاد وصى هفتم طاها نزول رحمت بى منتها ذات یکتا شد نه تنها آشنایانش،که در سر تا سر گیتى هر آن کس واقف از اوصاف او گردیدشیدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر جمال دیگرى از ذات پاک حق،هویدا شد قدم زد در جهان مولاى عالم موسى جعفر که از یمن قدومش، غرق زیور، عرش اعلاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو اشک دیده ‏ى عشاق حق، دلها مصفاشد قلوب شیعیان از روشنى چون طور سیناشد اگر بینى فضاى آفرینش گشته عطر آگین گل روى امام موسى کاظم شکوفا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسفى آمد که یوسف هم بود زندانیش زانکه زندان رفتن او راست معنایى دگر تا کنداز ریشه بنیاد بنى العباس را زد قدم امروز انسان ساز فردایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى صبا بر گو به زهرا دیده روشن چون خدا داده بر فرزند تو شمس دلارایى دگر گر که مریم مام یک عیسى بود، حق از کرم داده بعد از پنج عیسى بر تو عیسایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق آل نبى را داده حّى بى نیاز از براى تشنگان علم، دریایى دگر گرچه زهرا را به عالم نیست همتایى، ولى شد حمیده با چنین فرزند،زهرایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر را به زنجیرى نبندید به حال غربتش دیگر نخندید اگر بستید این زخم زبان چیست دگر دشنام او هرگز روانیست زنیدم تا زیانه هرچه آید ولى دشنام بر حیدر نشاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده دل وادى سینا به تجلاى موسى که کلیم خدا آید به تماشاى موسى میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوئج  موسی بن جعفر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزم ما را باز آمد عالم آرایى دگر کز قدومش بزم ما گردیده سینایى دگر قرن ها بگذشته از موسى و شرح رود نیل آمده اینک به فتح نیل موسایى دگر ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی کاظم هر کسى که دو روزش مساوى باشد و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد مغبون است

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام موسی بن جعفر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی کاظم ع سه چیز تباهى مى‏ آورد پیمان شکنى ، رها کردن سنّت و جدا شدن از جماعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت رسید شادى شیعیان به عرش اعلى چونکه شد نور رخ موسوى هویدا مبارک مبارک مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیور آرا شد زمین تا عرش اعلى چونکه شد نور رخ موسى هویدا به به از شان و جلال و عزت و جاهش خرم افزا شد زمین از دیدن روى گرامش عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا چونکه شد نور رخ موسى هویدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از کاظمین تو به خدا رونتابد نرود از سر کویت که به جز تو نیاید تویى آن هفتمین مولا که ز هفت آسمانت ز ملک مى ‏رسد تبریک به دل شیعیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیت الحرام عشق ز تو گیرد تمنا حجر الاسود هستى به تو دارد تولا چه لیاقت مرا مولا که کنى یک نگاهم منم آن عاشق مسکین که تو را از تو خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طواف حر م رفتم به هواى تو بودم همه جا با خیال تو به ولاى تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی در این فرخنده میلاد وصى هفتم طاها نزول رحمت بى منتها ذات یکتا شد نه تنها آشنایانش،که در سر تا سر گیتى هر آن کس واقف از اوصاف او گردیدشیدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر جمال دیگرى از ذات پاک حق،هویدا شد قدم زد در جهان مولاى عالم موسى جعفر که از یمن قدومش، غرق زیور، عرش اعلاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو اشک دیده ‏ى عشاق حق، دلها مصفاشد قلوب شیعیان از روشنى چون طور سیناشد اگر بینى فضاى آفرینش گشته عطر آگین گل روى امام موسى کاظم شکوفا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسفى آمد که یوسف هم بود زندانیش زانکه زندان رفتن او راست معنایى دگر تا کنداز ریشه بنیاد بنى العباس را زد قدم امروز انسان ساز فردایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى صبا بر گو به زهرا دیده روشن چون خدا داده بر فرزند تو شمس دلارایى دگر گر که مریم مام یک عیسى بود، حق از کرم داده بعد از پنج عیسى بر تو عیسایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق آل نبى را داده حّى بى نیاز از براى تشنگان علم، دریایى دگر گرچه زهرا را به عالم نیست همتایى، ولى شد حمیده با چنین فرزند،زهرایى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر را به زنجیرى نبندید به حال غربتش دیگر نخندید اگر بستید این زخم زبان چیست دگر دشنام او هرگز روانیست زنیدم تا زیانه هرچه آید ولى دشنام بر حیدر نشاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده دل وادى سینا به تجلاى موسى که کلیم خدا آید به تماشاى موسى میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوئج  موسی بن جعفر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزم ما را باز آمد عالم آرایى دگر کز قدومش بزم ما گردیده سینایى دگر قرن ها بگذشته از موسى و شرح رود نیل آمده اینک به فتح نیل موسایى دگر ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام موسی کاظم هر کسى که دو روزش مساوى باشد و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد مغبون است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران