0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﭘﺮ ﻣﻰ ﺯﻧﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺷﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﻭﺻﻒ ﻭ ﺛﻨﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻯ ﮔﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻘﻮﺍ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (ﻉ)ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی وارثِ محمودِ احمد امام باقری، نامت محمّد فروزان اختری برتر ز انجم تو فخر عترتی، خورشید پنجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت رحمت صفاى جنت بهار طوبى جمال یزدان امام باقر که فیض وافر دهد کلامش به علم و عرفان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنین پر ترنم «دانستن» در سالروز میلاد اسوه علم و فضیلت بر همه جوانان ایران زمین فرخنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز جاده های بی حاشیه آسمان مردی را به زمین، بدرقه می کند که در کوچه های جوانی، فانوسی از بی کرانه دانش ها به دست می گیرد مقدمش گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام دانایی های بشر من جوانی از بی کرانه آبی ها امروز در انتظار شمیمی از بوی خوش آشنایی ات هستم تا اندیشه مرا با طلوع صبح صادقی نورانی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارک باد میلاد مولود پنجم میلادی سراسر نور، سراسر عشق، سراسر شاد و زیبا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب مرگ غم و وقت سرور است هنگامه ی آزادى و میلاد نور است جولان جشن پنجمین مولاست امشب عید علوم کل ما فیهاست امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب گل سرخ باغ دین می آید فرزند امیرالمومنین می آید تبریک که ماه برج حکمت باقر در خانه زین العابدین می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت با سعادت خورشید علم مخزن الاسرار توحید شکافنده معماهاى وجود حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان! به پا خیزید که جشن مولود پنجم آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان امروز، قاصدک ها پیام آور تبریک عید هستند میلاد پنجمین مولود زمین و آسمان مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساغر زده ام ز جام باقر بشکفته لبم به نام باقر چشم همه ر��شن از جمالش آمد به جهان امام باقر میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منادى میزند بین زمین آسمان فریاد صفر این ماه عظمى را رسیده مژده میلاد که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین مرحبا مرحبا، آفرین آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت رحمت صفاى جنت بهار طوبى جمال یزدان امام باقر که فیض وافر دهد کلامش به علم و عرفان ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باقرالعلوم ( ع ) شکافنده اقیانوس بی کرانه دانش بر همه جوانان و پویندگان راهشان خجسته باد

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﭘﺮ ﻣﻰ ﺯﻧﺪ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺷﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﻭﺻﻒ ﻭ ﺛﻨﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻯ ﮔﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻘﻮﺍ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ(ع) ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (ﻉ)ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی وارثِ محمودِ احمد امام باقری، نامت محمّد فروزان اختری برتر ز انجم تو فخر عترتی، خورشید پنجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت رحمت صفاى جنت بهار طوبى جمال یزدان امام باقر که فیض وافر دهد کلامش به علم و عرفان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنین پر ترنم «دانستن» در سالروز میلاد اسوه علم و فضیلت بر همه جوانان ایران زمین فرخنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز جاده های بی حاشیه آسمان مردی را به زمین، بدرقه می کند که در کوچه های جوانی، فانوسی از بی کرانه دانش ها به دست می گیرد مقدمش گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام دانایی های بشر من جوانی از بی کرانه آبی ها امروز در انتظار شمیمی از بوی خوش آشنایی ات هستم تا اندیشه مرا با طلوع صبح صادقی نورانی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارک باد میلاد مولود پنجم میلادی سراسر نور، سراسر عشق، سراسر شاد و زیبا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب مرگ غم و وقت سرور است هنگامه ی آزادى و میلاد نور است جولان جشن پنجمین مولاست امشب عید علوم کل ما فیهاست امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب گل سرخ باغ دین می آید فرزند امیرالمومنین می آید تبریک که ماه برج حکمت باقر در خانه زین العابدین می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت با سعادت خورشید علم مخزن الاسرار توحید شکافنده معماهاى وجود حضرت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان! به پا خیزید که جشن مولود پنجم آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان امروز، قاصدک ها پیام آور تبریک عید هستند میلاد پنجمین مولود زمین و آسمان مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساغر زده ام ز جام باقر بشکفته لبم به نام باقر چشم همه روشن از جمالش آمد به جهان امام باقر میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منادى میزند بین زمین آسمان فریاد صفر این ماه عظمى را رسیده مژده میلاد که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین مرحبا مرحبا، آفرین آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت رحمت صفاى جنت بهار طوبى جمال یزدان امام باقر که فیض وافر دهد کلامش به علم و عرفان ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باقرالعلوم ( ع ) شکافنده اقیانوس بی کرانه دانش بر همه جوانان و پویندگان راهشان خجسته باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران