0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور چرخ عبودیت چو زین العابدین داده بر محراب طاعت عشق و ایمانى دگر گوهرى را داده بر ما مکتب بحر العلوم تا نگردد جاگزین علم ، نادانى دگر ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن روز میلاد میراث دار عصمت و ولایت مجمع دانش و بینش، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر متّقیان باایمان مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید در سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز بر هماى دین و دانش پر و بال آمد پدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین واسطه فیض خداوند آیت روشن رستگاری، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عرش خدا بانگ منادی آمد یعنی که زمان عیش و شادی آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ز میلاد شه ملک دین نور خدا سرور اهل یقین محور دین عروه اهل یقین حجت حق مظهر جان آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد باسعادت امام دهم شیعیان حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر عاشقان طریقت اهل بیت علیهم السلام خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به لب ز ره منادی آمد که ایّام سرور و فصل شادی آمد یعنی علی النقی امام هادی با علم رضا، جود جوادی آمد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باسعادت پاکیزه ‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ی عظیم ولایت،   پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره‏ اش مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام هادى آمد تبارک اللَّه / مژده ز سوى خدا بر همه آمد   وجه خدا در زمین چهره گشوده / ماه امام جواد جلوه نموده   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى   طلایه‏ دار پاکى و هدایت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و چراغ آل فاطمه آمد   دست گل جواد الائمه آمد   بانگ منادى آمد تبارک اللَّه   موسم شادى آمد تبارک اللَّه   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست بیا که وقت شادی آمد / هم عزت و هم نور الهی آمد   بر خلق خدا رحمت حق نازل شد / فرزند تقی امام هادی آمد . . .   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور دین، عروه ‏ى اهل یقین   حجت حق، مظهر جان آفرین   شد به جهان ماه رخش جلوه گر   هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر . . .   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور چرخ عبودیت چو زین العابدین داده بر محراب طاعت عشق و ایمانى دگر گوهرى را داده بر ما مکتب بحر العلوم تا نگردد جاگزین علم ، نادانى دگر ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن روز میلاد میراث دار عصمت و ولایت مجمع دانش و بینش، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر متّقیان باایمان مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید در سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز بر هماى دین و دانش پر و بال آمد پدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین واسطه فیض خداوند آیت روشن رستگاری، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عرش خدا بانگ منادی آمد یعنی که زمان عیش و شادی آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ز میلاد شه ملک دین نور خدا سرور اهل یقین محور دین عروه اهل یقین حجت حق مظهر جان آفرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد باسعادت امام دهم شیعیان حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر عاشقان طریقت اهل بیت علیهم السلام خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبریک به لب ز ره منادی آمد که ایّام سرور و فصل شادی آمد یعنی علی النقی امام هادی با علم رضا، جود جوادی آمد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باسعادت پاکیزه ‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ی عظیم ولایت،   پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره‏ اش مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام هادى آمد تبارک اللَّه / مژده ز سوى خدا بر همه آمد   وجه خدا در زمین چهره گشوده / ماه امام جواد جلوه نموده   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى   طلایه‏ دار پاکى و هدایت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و چراغ آل فاطمه آمد   دست گل جواد الائمه آمد   بانگ منادى آمد تبارک اللَّه   موسم شادى آمد تبارک اللَّه   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست بیا که وقت شادی آمد / هم عزت و هم نور الهی آمد   بر خلق خدا رحمت حق نازل شد / فرزند تقی امام هادی آمد . . .   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور دین، عروه ‏ى اهل یقین   حجت حق، مظهر جان آفرین   شد به جهان ماه رخش جلوه گر   هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر . . .   ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران