0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام هادى آمد تبارک اللَّه مژده ز سوى خدا بر همه آمد وجه خدا در زمین چهره گشوده ماه امام جواد جلوه نموده ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى طلایه‏ دار پاکى و هدایت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و چراغ آل فاطمه آمد دست گل جواد الائمه آمد بانگ منادى آمد تبارک اللَّه موسم شادى آمد تبارک اللَّه ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست بیا که وقت شادی آمد هم عزت و هم نور الهی آمد بر خلق خدا رحمت حق نازل شد فرزند تقی امام هادی آمد ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور دین، عروه ‏ى اهل یقین حجت حق، مظهر جان آفرین شد به جهان ماه رخش جلوه گر هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر . . . ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس هدى پادشه بحرو بر هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر مژده ز میلاد شه ملک دین نور خدا سرور اهل یقین . . . ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبط نبى میر همه متقى شبل على بحر نقاوت نقى شاه عشر هادى جن و بشر هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى به عمر دهر مرا گر دهند عمر، نیرزد به لحظه‏ اى که کنم جان فداى حضرت هادى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدایت است به ظل لواى حضرت هادى بخوان زیارت پر فیض جامعه که برى پى به ارزش سخن دلرباى حضرت هادى مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم بود رضاى خدا در رضایت حضرت هادى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف امام هادى و نور ولایتش ما را اسیر کرده به دام محبتش بر لطف بى کرانه اوبسته ‏ایم دل امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آیه‏ ها بشارتى ز سوره ‏ها اشارتى مدینه شد زیارتى که شمس نازل آمده خدا على دیگرى به شیعه مى‏ دهد نشان سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى چون سه على دیگر باشدعبادتش افزون زریگهاى بیابان عطاى او بیش از ستاره ‏هاى درخشان فضیلتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد جسم او را داده میلاد نقى ، جانى دگر بر جواد ابن الرضا حق داده از دریاى جود گوهر ارزنده و در درخشانى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن روز ولادت چشمه سار عصمت و قافله سالار کمال و معرفت، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر مشتاقان لقاء الله مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب ظلمانى و تاریکى ره غم مخور ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانى دگر خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر على چون على را آمده ماه فروزانى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد باسعادت دهمین پرچمدار ولایت اهل بیت علیهم السلام حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر مؤمنان خداجو فرخنده باد

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام هادى آمد تبارک اللَّه مژده ز سوى خدا بر همه آمد وجه خدا در زمین چهره گشوده ماه امام جواد جلوه نموده ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى طلایه‏ دار پاکى و هدایت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و چراغ آل فاطمه آمد دست گل جواد الائمه آمد بانگ منادى آمد تبارک اللَّه موسم شادى آمد تبارک اللَّه ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست بیا که وقت شادی آمد هم عزت و هم نور الهی آمد بر خلق خدا رحمت حق نازل شد فرزند تقی امام هادی آمد ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محور دین، عروه ‏ى اهل یقین حجت حق، مظهر جان آفرین شد به جهان ماه رخش جلوه گر هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر . . . ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس هدى پادشه بحرو بر هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر مژده ز میلاد شه ملک دین نور خدا سرور اهل یقین . . . ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبط نبى میر همه متقى شبل على بحر نقاوت نقى شاه عشر هادى جن و بشر هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى به عمر دهر مرا گر دهند عمر، نیرزد به لحظه‏ اى که کنم جان فداى حضرت هادى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدایت است به ظل لواى حضرت هادى بخوان زیارت پر فیض جامعه که برى پى به ارزش سخن دلرباى حضرت هادى مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم بود رضاى خدا در رضایت حضرت هادى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف امام هادى و نور ولایتش ما را اسیر کرده به دام محبتش بر لطف بى کرانه اوبسته ‏ایم دل امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آیه‏ ها بشارتى ز سوره ‏ها اشارتى مدینه شد زیارتى که شمس نازل آمده خدا على دیگرى به شیعه مى‏ دهد نشان سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى چون سه على دیگر باشدعبادتش افزون زریگهاى بیابان عطاى او بیش از ستاره ‏هاى درخشان فضیلتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد جسم او را داده میلاد نقى ، جانى دگر بر جواد ابن الرضا حق داده از دریاى جود گوهر ارزنده و در درخشانى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن روز ولادت چشمه سار عصمت و قافله سالار کمال و معرفت، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر مشتاقان لقاء الله مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب ظلمانى و تاریکى ره غم مخور ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانى دگر خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر على چون على را آمده ماه فروزانى دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن میلاد باسعادت دهمین پرچمدار ولایت اهل بیت علیهم السلام حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر مؤمنان خداجو فرخنده باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران