0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش تا عرش، امتدادِ فرشته است و نور … مدینه چشم به راهِ طلوعِ دهمین خورشید، لحظه‏ ها را می‏ شمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى، طلایه ‏دار پاکى و هدایت امام على‏ النقى علیه ‏السلام گرامى باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خجسته میلاد بزرگ مشعل‏ دار هدایت حضرت امام هادى علیه ‏السلام بر پویندگانِ راه حق مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را غلام حضرت هادی نوشته اند دیوانگان غیر ارادی نوشته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل میان زلف کسی ساده گم شدم شکر خدا اسیر امام دهم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان زیارت پر محتوای جامعه را بخوان که خوب بفهمم بهای جامعه را بخوان که روح بگیرد ولی شناسی مان ببار بر دل من روشنای جامعه را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى امام اسرار پنهان عشق امروز، وقتى آفتاب جمال تو طلوع کند خورشیدِ زیارت جامعه کبیره از افقِ جانت سر خواهد زد هادى، نامى است که عصاره معناى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طلعت زیبای تو خورشید هدایت ای گوهر رخشنده نه بحر ولایت بـودنـد امامان همـه هادی ره نـور بین همه نام تو به هادی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزید و ببینید تجلای خدا را در بیت ولا مشعل انوار هدی را آن عبد خدا وجهه معبودنما را رخسار علی ابن جواد ابن رضا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عرش خدا بانگ منادی آمد یعنی که زمان عیش و شادی آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که دل قرین شادیست میلاد تو ای امام هادی است میلاد تو بر همه مبارک بر مهدی فاطمه مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده اى دل که دلربا آمد دلربایى گره گشا آمد محنت و درد و غم فرارى شد شادى و رحمت و صفا آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مدینه» آرام آرام می‏شکفد در خویش طفل، سرشار از عطری نافراموش، در دست‏های مشتاق «سمانه» است لبخندها بر لب‏ ها می‏ نشیند دهمین ستاره در جاده ‏های نیمه شبان تاریخ، درخشیدن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ز میلاد ولى عشر هادى دین زاده ‏خیرالبشر مژده ز میلاد على النقى هادى دین نوگل باغ تقى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باسعادت پاکیزه ‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ی عظیم ولایت، پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره‏ اش مبارک باد

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام علی نقی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فرش تا عرش، امتدادِ فرشته است و نور … مدینه چشم به راهِ طلوعِ دهمین خورشید، لحظه‏ ها را می‏ شمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى، طلایه ‏دار پاکى و هدایت امام على‏ النقى علیه ‏السلام گرامى باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خجسته میلاد بزرگ مشعل‏ دار هدایت حضرت امام هادى علیه ‏السلام بر پویندگانِ راه حق مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را غلام حضرت هادی نوشته اند دیوانگان غیر ارادی نوشته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل میان زلف کسی ساده گم شدم شکر خدا اسیر امام دهم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان زیارت پر محتوای جامعه را بخوان که خوب بفهمم بهای جامعه را بخوان که روح بگیرد ولی شناسی مان ببار بر دل من روشنای جامعه را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى امام اسرار پنهان عشق امروز، وقتى آفتاب جمال تو طلوع کند خورشیدِ زیارت جامعه کبیره از افقِ جانت سر خواهد زد هادى، نامى است که عصاره معناى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طلعت زیبای تو خورشید هدایت ای گوهر رخشنده نه بحر ولایت بـودنـد امامان همـه هادی ره نـور بین همه نام تو به هادی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزید و ببینید تجلای خدا را در بیت ولا مشعل انوار هدی را آن عبد خدا وجهه ��عبودنما را رخسار علی ابن جواد ابن رضا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عرش خدا بانگ منادی آمد یعنی که زمان عیش و شادی آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که دل قرین شادیست میلاد تو ای امام هادی است میلاد تو بر همه مبارک بر مهدی فاطمه مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده اى دل که دلربا آمد دلربایى گره گشا آمد محنت و درد و غم فرارى شد شادى و رحمت و صفا آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مدینه» آرام آرام می‏شکفد در خویش طفل، سرشار از عطری نافراموش، در دست‏های مشتاق «سمانه» است لبخندها بر لب‏ ها می‏ نشیند دهمین ستاره در جاده ‏های نیمه شبان تاریخ، درخشیدن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ز میلاد ولى عشر هادى دین زاده ‏خیرالبشر مژده ز میلاد على النقى هادى دین نوگل باغ تقى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد باسعادت پاکیزه ‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ی عظیم ولایت، پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره‏ اش مبارک باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران