0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم   افطارمو با نام حسن باز کنم   صد شکر که درک شب قدر رمضان   با جشن ولادتش آغاز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)   دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)   نومید نگردد کسی از درگه او   زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست   یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نیست   مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست   میلاد امام حسن(ع) مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی‌اش محتاجیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی   بعد از علی میراث دار مصطفی باشی   مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز   آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم   زآنکه میلاد حسن، نور دل بوالحسن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره زندگی علی و فاطمه، پا به جهان خاکی گذاشت. خاک تا افلاک غرق نور و سرور شود.   ولادت امام حسن مجتبی بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید   امشب از جام تولای وی افطار کنید   میلاد کریم اهل بیت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین سردار لشکر حیدر و غریب شهر پیامبر تهنیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ماه است؛ ماهی که درهای رحمت بر روی جهانیان گشوده شده است.   خدایا! به «کریم اهل بیت» سوگند، سایه کرامت خویش را از ما دریغ مدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب   چون خدا بر بندگان خود عنایت دارد امشب   جشن میلاد حسن(ع) در عرش اعلا گشته بر پا   زین سبب بر لیلة الاسرا شباهت دارد امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه از لب پسر افطار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید امشب از جام تولای وی افطار کنید میلاد کریم اهل بیت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، مبارک ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم   افطارمو با نام حسن باز کنم   صد شکر که درک شب قدر رمضان   با جشن ولادتش آغاز کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)   دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)   نومید نگردد کسی از درگه او   زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست   یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نیست   مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست   میلاد امام حسن(ع) مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی‌اش محتاجیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی   بعد از علی میراث دار مصطفی باشی   مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز   آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم   زآنکه میلاد حسن، نور دل بوالحسن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره زندگی علی و فاطمه، پا به جهان خاکی گذاشت. خاک تا افلاک غرق نور و سرور شود.   ولادت امام حسن مجتبی بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید   امشب از جام تولای وی افطار کنید   میلاد کریم اهل بیت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین سردار لشکر حیدر و غریب شهر پیامبر تهنیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ماه است؛ ماهی که درهای رحمت بر روی جهانیان گشوده شده است.   خدایا! به «کریم اهل بیت» سوگند، سایه کرامت خویش را از ما دریغ مدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب   چون خدا بر بندگان خود عنایت دارد امشب   جشن میلاد حسن(ع) در عرش اعلا گشته بر پا   زین سبب بر لیلة الاسرا شباهت دارد امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه از لب پسر افطار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید امشب از جام تولای وی افطار کنید میلاد کریم اهل بیت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، مبارک ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک