0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس میلاد رسول و امام صادق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد تو انفجار نور است امشب   یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب   با تذکره مدینه دادن ما را   مسرور نما شب سرور است امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع   آفتابی در زمین از آسمان دل برگرفت   ذره‌ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد   جلوه‌ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بحـر تجـلا! گهـرت باد مبارک   ای طور نبوت! شجـرت باد مبارک   ای مکه! نسیم سحـرت باد مبارک   ای آمنه! قرص قمـرت باد مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعالى الله از این نعمت کز او اسباب آسایش   براى ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر   ز لطف و رحمت ایزد ز یمن مقدم احمد   ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شام هفده ماه ربیع و سال عام الفیل   رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر   بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان   دل ما عارى از غم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن ام القری نازد به این میلاد   آمنه بر عالم هستی محمد زاد   منجی کل بشرها عقل کل آمد   بر تمام انبیا فخر رسل آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پى تشریف میلاد نبى دانى که چون گردید   سریر خسروان دهر آندم واژگون گردید   ز رودِ خشک و بى آب سماوه نم برون گردید   محمد چون ولادت یافت بت ها سرنگون گردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاى مکه پر شد از ملائک بهر مولودى   که بالاتر ز خلق اولین و آخرین آمد   چنان شورى به پا شد بهر او در کشور هستى   تو گفتى انقلابى همچو روز واپسین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر از عالم غیبى سروش دلنشین آمد   که غم را ز دل ها برد، با شادى قرین آمد   ببارید از سحاب رحمت حق، مشک بر کعبه   شمیم روح افزا از بهشت عنبرین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار آمد به سر اى بیقراران تهنیت   شد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنیت   جلوه گر گردیده حق اى حق شعاران تهنیت   ساقى از ره مى‏رسد جمع خماران تهنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بودن ما نام محمد به لب ماست   روزی که نبودیم به احمد گرویدیم   آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز   آغوش گشودیم وصالش طلبیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک ولادت امام صادق(ع)   طلوع صبح سفید شما مبارک باد   محمد آمده عید شما مبارک باد   محمدی که دو عالم گواه عصمت اوست   همه سفارش او در کتاب و عترت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صبح هفده شهر ربیع از مطلع عزّت   عیان شد طالع مسعود و ختم مرسلین آمد   چو خورشید جلال احمدى تابید در عالم   ز ایزد بر جمال او هزاران آفرین آمد   عید ولادت بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده که میلاد شه خاتم است   عید سعید نبى اکرم است   مژده که مسرورى عالم رسید   خرمى عالم و آدم رسید   ولادت مضرت محمد (ص) بر شما مبارک

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس میلاد رسول و امام صادق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلاد تو انفجار نور است امشب   یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب   با تذکره مدینه دادن ما را   مسرور نما شب سرور است امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع   آفتابی در زمین از آسمان دل برگرفت   ذره‌ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد   جلوه‌ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمـام وجــود نور حق سرزده   خاتـم‌المـرسلین در جهان آمـده   ای نثـار مـاه رویت سورۀ نور و تبارک   یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بحـر تجـلا! گهـرت باد مبارک   ای طور نبوت! شجـرت باد مبارک   ای مکه! نسیم سحـرت باد مبارک   ای آمنه! قرص قمـرت باد مبارک   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعالى الله از این نعمت کز او اسباب آسایش   براى ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر   ز لطف و رحمت ایزد ز یمن مقدم احمد   ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شام هفده ماه ربیع و سال عام الفیل   رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر   بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان   دل ما عارى از غم گشت از میلاد پیغمبر   میلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن ام القری نازد به این میلاد   آمنه بر عالم هستی محمد زاد   منجی کل بشرها عقل کل آمد   بر تمام انبیا فخر رسل آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پى تشریف میلاد نبى دانى که چون گردید   سریر خسروان دهر آندم واژگون گردید   ز رودِ خشک و بى آب سماوه نم برون گردید   محمد چون ولادت یافت بت ها سرنگون گردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاى مکه پر شد از ملائک بهر مولودى   که بالاتر ز خلق اولین و آخرین آمد   چنان شورى به پا شد بهر او در کشور هستى   تو گفتى انقلابى همچو روز واپسین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر از عالم غیبى سروش دلنشین آمد   که غم را ز دل ها برد، با شادى قرین آمد   ببارید از سحاب رحمت حق، مشک بر کعبه   شمیم روح افزا از بهشت عنبرین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار آمد به سر اى بیقراران تهنیت   شد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنیت   جلوه گر گردیده حق اى حق شعاران تهنیت   ساقى از ره مى‏رسد جمع خماران تهنیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بودن ما نام محمد به لب ماست   روزی که نبودیم به احمد گرویدیم   آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز   آغوش گشودیم وصالش طلبیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک ولادت امام صادق(ع)   طلوع صبح سفید شما مبارک باد   محمد آمده عید شما مبارک باد   محمدی که دو عالم گواه عصمت اوست   همه سفارش او در کتاب و عترت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صبح هفده شهر ربیع از مطلع عزّت   عیان شد طالع مسعود و ختم مرسلین آمد   چو خورشید جلال احمدى تابید در عالم   ز ایزد بر جمال او هزاران آفرین آمد   عید ولادت بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده که میلاد شه خاتم است   عید سعید نبى اکرم است   مژده که مسرورى عالم رسید   خرمى عالم و آدم رسید   ولادت مضرت محمد (ص) بر شما مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران