0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیعه به خود نیاید، معشوق کجا آید ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری جگرم آب شد و از تو نیامد خبری عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راه بیاییم,,تاازراه بیاید‏!اللهم عجل الولیک الفرج‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد حناي توبه و شرمي كه داشتم پيشت عزيز فاطمه بي رنگ مي شود، آقاببخش،،بس كه سرم گرم زندگيست كمتردلم براي شما تنگ مي شود.. اللهم عجل لوليك الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدآن روزي كه سهراب نوشت، تاشقايق هست، زندگي بايدكرد،خبري از سوز فراق گل نرگس نداشت. اينچنين بايد نوشت: چه شقايق باشد، چه گل ميخك وياس، تا نيايد مهدي، زندگي دشواراست. (يا صاحب الزمان ادركني)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن وامثال من هرجمعه دست هایمان رابالامی بریم وندای تکراری اجدادمان راسرمی دهیم که خذایادرظهور اقاامام زمان تعجیل بفرما امین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرمان تمام شد نیامدی عکسمان قاب شد نیامدی ای یوسف زهرا جمعه ها یکی یکی سر شدند نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پلک زدن غافل ازآن ماه نباشیم/شایدنظری کندآگاه نباشیم/اللهم عجل الولیک الفرج‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتظار ديدنت دوباره برگ ميشوم و با عبور شبنمي غريق اشك ميشوم مرا رها مكن مگر به روز مرگ و رفتنم بدان فقط به ياد تو درون قبر ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا دلم تنگ شد از بس گفتيم شايد اين جمعه بيايد،آقا جان جمعه هاى عمرمان به سر آمد پس كى ميايى تا بر اين دل زار ما مرهمى گذارى،آخر كدام جمعه ميايى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از هجر بی پایان مهدی غروب جمعه و هجران مهدی امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح ترک میلیونها گناه جهت تعجیل فرج امام زمان سهم شما فقط یک گناه....!! یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــــــــــــدی جان تا تو نیایی همه شب ها یلداست اللهـــــــم عجـــــــل لولیــــــک الفـــــــرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقـــــــوب ترین چشم جهان قسمت ما باد چـــون یوســـف گم گشته ما یوســـف زهـــراست اللهـــــم عجـــــل لولیــــک الفــــرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آمار زمین مشکوکم اگر این سطح پراز آدمهاست پس چرا مهدی زهرا تنهاست.....؟! اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس ک هر چ نامه دادم نرسید بنویس ک یک نفر ب دادم نرسید بنویس قرار من و او هفته ی بعد این جمعه ک هر چ ایستادم نرسید واسه اومدنش صلوات

گروه پیامک ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ظهور امام زمان ( عج )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیعه به خود نیاید، معشوق کجا آید ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری جگرم آب شد و از تو نیامد خبری عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راه بیاییم,,تاازراه بیاید‏!اللهم عجل الولیک الفرج‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد حناي توبه و شرمي كه داشتم پيشت عزيز فاطمه بي رنگ مي شود، آقاببخش،،بس كه سرم گرم زندگيست كمتردلم براي شما تنگ مي شود.. اللهم عجل لوليك الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدآن روزي كه سهراب نوشت، تاشقايق هست، زندگي بايدكرد،خبري از سوز فراق گل نرگس نداشت. اينچنين بايد نوشت: چه شقايق باشد، چه گل ميخك وياس، تا نيايد مهدي، زندگي دشواراست. (يا صاحب الزمان ادركني)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن وامثال من هرجمعه دست هایمان رابالامی بریم وندای تکراری اجدادمان راسرمی دهیم که خذایادرظهور اقاامام زمان تعجیل بفرما امین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرمان تمام شد نیامدی عکسمان قاب شد نیامدی ای یوسف زهرا جمعه ها یکی یکی سر شدند نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پلک زدن غافل ازآن ماه نباشیم/شایدنظری کندآگاه نباشیم/اللهم عجل الولیک الفرج‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتظار ديدنت دوباره برگ ميشوم و با عبور شبنمي غريق اشك ميشوم مرا رها مكن مگر به روز مرگ و رفتنم بدان فقط به ياد تو درون قبر ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا دلم تنگ شد از بس گفتيم شايد اين جمعه بيايد،آقا جان جمعه هاى عمرمان به سر آمد پس كى ميايى تا بر اين دل زار ما مرهمى گذارى،آخر كدام جمعه ميايى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از هجر بی پایان مهدی غروب جمعه و هجران مهدی امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح ترک میلیونها گناه جهت تعجیل فرج امام زمان سهم شما فقط یک گناه....!! یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــــــــــــدی جان تا تو نیایی همه شب ها یلداست اللهـــــــم عجـــــــل لولیــــــک الفـــــــرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقـــــــوب ترین چشم جهان قسمت ما باد چـــون یوســـف گم گشته ما یوســـف زهـــراست اللهـــــم عجـــــل لولیــــک الفــــرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به آمار زمین مشکوکم اگر این سطح پراز آدمهاست پس چرا مهدی زهرا تنهاست.....؟! اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس ک هر چ نامه دادم نرسید بنویس ک یک نفر ب دادم نرسید بنویس قرار من و او هفته ی بعد این جمعه ک هر چ ایستادم نرسید واسه اومدنش صلوات

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران