0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب با جیغ از خواب پریدم. به داداشم میگم کابوس دیدم!خواب جن دیدم! می گه:آخیییی تو خواب ترسیدی؟ گفتم:پـَـَــــ نــه پـَـَــــ جنــه ترسید بیدار شدم واسش آب قند درست کنم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدم بابام میگه خوابیدی میگم په نه په مردم خودم زدم به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دكترميگم: دو روزه كتفم خيلي دردميكنه! بعد از 10دقيقه معاينه، ميگه: ميخواي واست دارو بنويسم؟! پ ن پ! ميخواي واسم دعابنويس تا خوب شم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاي نذري بردم برا همسايه مون، ميگه نذريه؟ په نه په بيكار بودم گفتم برا شمام غذا درست كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردميل ميدوم. ميپرسه: ميدوي لاغر شي؟ ميگم: پـ نه پـ! دارم واسه سري جديد كارتون ميگ ميگ تمرين ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد خطاطی از کلاس بیرونم کرد و گفت برای خودت میگم دیگه نیا... شب بابام پرسید: یعنی خیلی بد خط بودی، نا امید شد؟ گفتم: پَــ نَــ پَــ ترسید رو دستش بلند بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم دیونه بازی در میاوردم رفیقم گفت دیونه شدی گفتم پ نه پ دکتر مغز و اعصابم فقط پول ندارم مطب بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:ملوان زیل خودتی ملوان: پ ن پ ! میتی کمان هستم اومدم دنبال زبل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حاج کمال به سید رضا . سید عراقی ها تو تیر رس هستند شلیک کنم سید : پ ن پ بزار بیان با صحبت حلش كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر: بابا تو باغ وحش کار پیدا کردم پدر: به عنوان یک کارمنده ؟! پسر: پ ن پ به عنوان پلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی : چی شده کوه ریزش کرده دومی : پ ن پ کریس آنجلم میخواد کوه رو غیب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دندونپزشكي به دكتره ميگم آقاي دكتر اين دندون عقلم كج دراومده، ميگه يعني ميگي بكشمش؟! په نه په گفتم دكتري، يكم نصيحتش كني بلكه به راه راست هدايت شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاكسي نشستم. . . ميگم آقا پياده ميشم. . . ميگه نگه دارم؟! ؟! ؟! په نه په... خودمو پرت ميكنم بيرون. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم لوله فروشي ميگم لوله ميخوام ميگه متري مي خواي؟ ميگم په نه په! بر حسب كيلو هرتز بر اسب بخار به توان 2 مي خوام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشم پاره شده ميخوام بندازمشون دور بابام ميگه ميخواي بندازي دور؟ په نه په! ميخوام تقديم كنم به فيفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كلي بحث رفتم نون بگيرم، توصف وايستادم... يارو اومده ميگه شما هم تو صفيد؟ په نه په من الان يك زنبيل هستم كه جا واسه صاحبم گرفتم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب با جیغ از خواب پریدم. به داداشم میگم کابوس دیدم!خواب جن دیدم! می گه:آخیییی تو خواب ترسیدی؟ گفتم:پـَـَــــ نــه پـَـَــــ جنــه ترسید بیدار شدم واسش آب قند درست کنم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیدم بابام میگه خوابیدی میگم په نه په مردم خودم زدم به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دكترميگم: دو روزه كتفم خيلي دردميكنه! بعد از 10دقيقه معاينه، ميگه: ميخواي واست دارو بنويسم؟! پ ن پ! ميخواي واسم دعابنويس تا خوب شم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاي نذري بردم برا همسايه مون، ميگه نذريه؟ په نه په بيكار بودم گفتم برا شمام غذا درست كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردميل ميدوم. ميپرسه: ميدوي لاغر شي؟ ميگم: پـ نه پـ! دارم واسه سري جديد كارتون ميگ ميگ تمرين ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد خطاطی از کلاس بیرونم کرد و گفت برای خودت میگم دیگه نیا... شب بابام پرسید: یعنی خیلی بد خط بودی، نا امید شد؟ گفتم: پَــ نَــ پَــ ترسید رو دستش بلند بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم دیونه بازی در میاوردم رفیقم گفت دیونه شدی گفتم پ نه پ دکتر مغز و اعصابم فقط پول ندارم مطب بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر:ملوان زیل خودتی ملوان: پ ن پ ! میتی کمان هستم اومدم دنبال زبل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حاج کمال به سید رضا . سید عراقی ها تو تیر رس هستند شلیک کنم سید : پ ن پ بزار بیان با صحبت حلش كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر: بابا تو باغ وحش کار پیدا کردم پدر: به عنوان یک کارمنده ؟! پسر: پ ن پ به عنوان پلنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی : چی شده کوه ریزش کرده دومی : پ ن پ کریس آنجلم میخواد کوه رو غیب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دندونپزشكي به دكتره ميگم آقاي دكتر اين دندون عقلم كج دراومده، ميگه يعني ميگي بكشمش؟! په نه په گفتم دكتري، يكم نصيحتش كني بلكه به راه راست هدايت شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاكسي نشستم. . . ميگم آقا پياده ميشم. . . ميگه نگه دارم؟! ؟! ؟! په نه په... خودمو پرت ميكنم بيرون. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم لوله فروشي ميگم لوله ميخوام ميگه متري مي خواي؟ ميگم په نه په! بر حسب كيلو هرتز بر اسب بخار به توان 2 مي خوام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشم پاره شده ميخوام بندازمشون دور بابام ميگه ميخواي بندازي دور؟ په نه په! ميخوام تقديم كنم به فيفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كلي بحث رفتم نون بگيرم، توصف وايستادم... يارو اومده ميگه شما هم تو صفيد؟ په نه په من الان يك زنبيل هستم كه جا واسه صاحبم گرفتم.