0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چایی می خورم داغ بود سوختم داداشم می پرسه سوختی؟ می گم پـــ نه پـــ رفتم مرحله بعد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر از منشیه می پرسم دکتر هست؟ میگه بله می خوایید برید پیششون؟ پـــ نه پـــ اومدم ببینم اگه این وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزیشون رو سرمشق زندگیم قرار بدم و برم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ آخر شده میخوایم بریم خونه ، پسره به معلم میگه : آقا کتابا رو جمع کنیم؟ من میگم پ ن پ پهنش کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دنبال سایت میگردی نویسنده بشی ؟ میگه اره چطور مگه ؟ بهش ای دی مدیر یه سایتو دادم میگم بیا با این بابا حرف بزن کارت حل میشه ! میگه نویسنده میخواد میگم پ ن پ چوپان میخواد واسه گوسفنداش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک ساعت رانندگی رسیدیم دانشگاه رفتیم نهار خوردیم به دوستم میگم پاشو بریم . میگه بریم سر کلاس ؟ پـَـــ نــه پـَـــ  هوس نهار دانشگاهو کرده بوذم حالا بیا بریم خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدا دستش دراز كرده مرد پول ميخواي گدا پ ن پ بزن قدش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بيرون 2 تا دقلو ديدم ميگم شما دوقلوييد!! يکشون ميگه پ نه پ من ايرانسلم اينم سيم کارت هديمه !!! ببين کارم به کجا کشيده که بچه ها هم سر کارم ميزان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم اومده خونمون ویندوزمو دیده میگه ایکس پیه؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ سوِنه، رنگو روش پریده این شکلی شده {-7-}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه ميگم يه نوشابه بزرگ بدين..ميگه خانواده باشه؟ بهش گفتم : پـَـــ نــه پـَـــ  مجرد باشه اهل نماز و روزه هم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دوستم طبقه سوم بودیم میپرسه آدم از اینجا بیوفته میمیره پ ن پ مثل توپ قلقلی هوا میره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم فرودگاه مهراباد به متصدی فروش بیلط گفتم . خانم یه بلیط اهواز به من بدید گفت هواپیما؟ گفتم پ ن پ اتوبوس معمولی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رأي بدم بعد كلي معطلي طرف كه شناسنامه ام دستشه ميپرسه متولد 69هستي؟ ميگم پ نه پ 69سالمه ننه !!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم: نمیخوای واسم آستین بالا بزنی؟ میگه:پسرم زن میخوای؟ میگم پ ن پ گفتم آستیناتو بزنی بالا با هم مچ بندازیم بیینیم کی قوی تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان نامم تمام شده زنگ زدم به استادم میگه:میخوای دفاع کنی؟ میگم پ ن پ میخوام حمله کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم زنگ زده میگه: کجایی؟ میگم: با بهروز اومدیم بازار. میگه: بهروز رفیقت؟ میگم:پ ن پ سس مایونز بهروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس نشسته رو برنج به خواهرم میگم :مگس ، میگه: بکشمش؟ میگم: پ ن پ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم چایی می خورم داغ بود سوختم داداشم می پرسه سوختی؟ می گم پـــ نه پـــ رفتم مرحله بعد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر از منشیه می پرسم دکتر هست؟ میگه بله می خوایید برید پیششون؟ پـــ نه پـــ اومدم ببینم اگه این وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزیشون رو سرمشق زندگیم قرار بدم و برم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ آخر شده میخوایم بریم خونه ، پسره به معلم میگه : آقا کتابا رو جمع کنیم؟ من میگم پ ن پ پهنش کنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دنبال سایت میگردی نویسنده بشی ؟ میگه اره چطور مگه ؟ بهش ای دی مدیر یه سایتو دادم میگم بیا با این بابا حرف بزن کارت حل میشه ! میگه نویسنده میخواد میگم پ ن پ چوپان میخواد واسه گوسفنداش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک ساعت رانندگی رسیدیم دانشگاه رفتیم نهار خوردیم به دوستم میگم پاشو بریم . میگه بریم سر کلاس ؟ پـَـــ نــه پـَـــ  هوس نهار دانشگاهو کرده بوذم حالا بیا بریم خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گدا دستش دراز كرده مرد پول ميخواي گدا پ ن پ بزن قدش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم بيرون 2 تا دقلو ديدم ميگم شما دوقلوييد!! يکشون ميگه پ نه پ من ايرانسلم اينم سيم کارت هديمه !!! ببين کارم به کجا کشيده که بچه ها هم سر کارم ميزان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم اومده خونمون ویندوزمو دیده میگه ایکس پیه؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ سوِنه، رنگو روش پریده این شکلی شده {-7-}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه ميگم يه نوشابه بزرگ بدين..ميگه خانواده باشه؟ بهش گفتم : پـَـــ نــه پـَـــ  مجرد باشه اهل نماز و روزه هم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دوستم طبقه سوم بودیم میپرسه آدم از اینجا بیوفته میمیره پ ن پ مثل توپ قلقلی هوا میره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم فرودگاه مهراباد به متصدی فروش بیلط گفتم . خانم یه بلیط اهواز به من بدید گفت هواپیما؟ گفتم پ ن پ اتوبوس معمولی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم رأي بدم بعد كلي معطلي طرف كه شناسنامه ام دستشه ميپرسه متولد 69هستي؟ ميگم پ نه پ 69سالمه ننه !!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم: نمیخوای واسم آستین بالا بزنی؟ میگه:پسرم زن میخوای؟ میگم پ ن پ گفتم آستیناتو بزنی بالا با هم مچ بندازیم بیینیم کی قوی تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان نامم تمام شده زنگ زدم به استادم میگه:میخوای دفاع کنی؟ میگم پ ن پ میخوام حمله کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم زنگ زده میگه: کجایی؟ میگم: با بهروز اومدیم بازار. میگه: بهروز رفیقت؟ میگم:پ ن پ سس مایونز بهروز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس نشسته رو برنج به خواهرم میگم :مگس ، میگه: بکشمش؟ میگم: پ ن پ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش